Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Kullanhimoinen lohikäärme

Tarkastelussa Dragon Mining Oy ja kultakaivosteollisuus Suomessa

Hitaiden akatemia ja Maan ystävät ry 9.10.2014

Tämä raportti kertoo kaivosyhtiö Dragon Miningista. Australialaisomisteisella yhtiöllä on kultakaivos- ja rikastamotoimintaa Suomessa ja Ruotsissa. Raportissa tuodaan esiin Dragon Miningin kaivoshankkeissa esiintyviä ongelmia ja kysytään, millä hinnalla kultaa kaivetaan.

Kulta on sijoitusmetalli, ja sen kaivaminen hyödyttää lähinnä maailman finanssikeskuksia. Kaivostoiminnan haitat sen sijaan leviävät laajalle ja kestävät vuosikymmeniä. Raportissa näytetään, millaisia ovat kullankaivuun ja sen käsittelyn vaikutukset pientenkin toimipisteiden lähiympäristöihin. Yksityiskohtaisten toimipistekohtaisten esittelyjen kautta käydään läpi kaivostoiminnan vaikutuksia erityisesti vesistöihin ja suojeltuihin lajeihin.

Yhden yhtiön kautta raportti tarkastelee kriittisesti myös niin sanottua kaivosbuumia, jonka piti tuoda Suomeen kilpailukykyä, työpaikkoja ja verotuloja. Tämän menestystarinan rinnalle on alkanut muotoutua toinen, vähemmän optimistinen kertomus. Dragon Miningin vesistöpäästöt osoittavat, että ympäristön pilaajana Talvivaara ei ole yksittäistapaus. Päästöt osoittavat myös, kuinka huonosti ja hitaasti viranomaisvalvonta Suomessa toimii. Valtion päällimmäisenä intressinä on ollut saada kaivannaiset maasta mahdollisimman nopeasti talouskasvua kiihdyttämään.

Maailmalla kaivosteollisuuden ongelmat toistuvat paikasta ja vuodesta toiseen samankaltaisina kuin Suomessa: elinympäristöjä tuhotaan, vesistöistä tulee käyttökelvottomia ja metallisulatot aiheuttavat merkittäviä päästöjä ilmakehään. Usein ongelmien takana ovat samat ylikansalliset kaivosyhtiöt tai niiden tytäryhtiöt. Kaivosteollisuuden kritiikin tulisikin ylittää ei-meidän-takapihallemme-ajattelu ja kansallinen näkökulma. Kaivosbuumia ei voi erottaa lyhytnäköisestä, uusiutumattomien luonnonvarojen ylikulutukseen ja talouskasvun pakkoon perustuvasta yhteiskuntajärjestelmästä.

Raportti on pyritty pitämään kieleltään yleistajuisena sisällön kattavuudesta tinkimättä.

Lataa raportti tästä (nettiversio) tai tästä (tulostettava versio).

Lisätiedot: lohikaarme [at] riseup.net