Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Lisätietoja Oriveden kaivoksen päästöistä

Blogi·10.9.2013·

Tässä mittaustulokset uutisoimistamme Oriveden kaivoksen päästöistä pdf-tiedotstoina

Mittaustulokset1 sedimenttinäytteestä, joka sisältää uutisoimamme korkean uraanipitoisuuden.

Mittaustulokset 2 vesinäytteistä

Lisäksi tässä tausta-aineistona hyödyllinen Jari Natusen ppt-esitys Oriveden kaivoksen päästöistä, joka on pidetty 24.8. Se taustoittaa siis Oriveden ongelmia ennen uusimpia mittaustuloksia. 

Oriveden kaivoksen ongelmia selvittää myös keväällä 2013 julkaistu erillisselvitys, jonka on tehnyt konsulttina Kokemäenjoen vesistönsuojeluyhdistys. Sen mittaustuloksista esimerkiksi kadmiumin suhteen olisi voinut vetää vielä vahvemmat johtopäätökset.