Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Historia

Maan ystävät ry perustettiin vuonna 1996 sateenvarjojärjestöksi, jonka oli tarkoitus kerätä piiriinsä monipuolinen ja laaja-alainen joukko kehitysmaa-, ympäristö- ja eläinoikeusteemoihin keskittyneitä ruohonjuuritason liikkeitä ja ryhmiä. Massaliikettä Maan ystävistä ei kuitenkaan aivan syntynyt. Alkuvaiheessa toimintaa varjostivat taloudelliset vaikeudet ja perusteettomat mediakohut, joissa järjestö yhdistettiin sabotaaseihin. Alun haasteiden jälkeen yhdistyksestä muodostui nykyisenlainen keskikokoinen kansalaisjärjestö, joka on aktiiviensa voimalla onnistunut tuottamaan kokonaisvaltaista kritiikkiä maailman tilasta sekä tuomaan esiin vaihtoehtoja, joiden kautta sosiaalisesti oikeudenmukainen, ekologisesti kestävä ja demokraattinen elämä on todella mahdollista.

Ajatus toiminnasta monella vaikuttamisen tasolla monenlaisia toimijoita yhdistäen osoittautui mahdolliseksi. Kaksikymmenvuotisen historiansa aikana Maan ystävät on ollut mukana kaatamassa MAI-sopimusta, nostanut esiin alkuperäiskansojen asiaa, painostanut Helsinkiin lisää pyöräteitä Kriittisillä pyöräretkillä sekä tuonut huomiota suuryhtiöiden aiheuttamille ympäristötuhoille. Samalla toimintaa on koko ajan kuvannut moniäänisyys sekä kriittinen sisäinen keskustelu muun muassa siitä, tulisiko järjestöä viedä enemmän ruohonjuuritason yhteiskunnallisen liikkeen tai poliittista vaikutustyötä ammattimaisemmin tekevän järjestön suuntaan. Tilaa on kuitenkin riittänyt monenlaisille tavoitteille ja keinoille, sillä järjestön peruspilareihin on kuulunut ja kuuluu edelleen toimintaryhmien autonomia eli vapaus päättää omasta toiminnastaan yhdistyksen sääntöjen puitteissa.

Viime vuosina Maan ystävien toiminta on keskittynyt ilmastopolitiikkaan, fossiilisten energianlähteiden käytön vastustamiseen, globaalikasvatukseen, kaivostoimintaan ja vesikriisiin. Keskeinen voitto on vuoden 2015 ilmastolaki, jonka puolesta järjestö kampanjoi ahkerasti seitsemän vuotta. Kun samaan aikaan ympäristötuho ja sosiaalisen eriarvoisuus ovat kuitenkin kasvaneet entisestään, Maan ystävien ajamille muutoksille on nyt tarvetta enemmän kuin koskaan aiemmin. Varmaa on ainakin se, että järjestö tulee tekemään osansa jättääkseen 2010-luvun historiaan aikana, jolloin ruohonjuuritason organisointi kaatoi TTIP-sopimuksen, esti Fennovoiman ydinvoimalan rakentamisen, pysäytti kaivosbuumin ja käynnisti käänteen kohti hajautettua uusiutuviin perustuvaa energiantuotantoa.