Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Verkostot

Maan ystävät on verkostoitunut toimintaan muiden toimijoiden kanssa monin tavoin. Joskus verkostoituminen on tilapäistä, kuten joidenkin tapahtumien ja hankkeiden yhteydessä, joskus taas pysyväluonteista, kuten säätiöiden ja yhteistyöelimien kautta.

Yhteyshenkilöt määritellään tapauskohtaisesti lyhyemmissä yhteistyösuhteissa toiminta- ja paikallisryhmien autonomisuutta ja järjestön demokraattisuutta kunnioittaen. Pitkäaikaisissa yhteistyösuhteissa yhteyshenkilöt ja edustajat päätetään Maan ystävät ry:n hallituksen kokouksissa tai vuosikokouksissa. Jos olet kiinnostunut toimimaan näissä verkostoissa, ota yhteyttä nimettyyn yhteyshenkilöön, jonka löydät kyseisen verkoston sivulta.