Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

European Environmental Paper Network

Toiminta

Maan ystävät on European Envirnmental Paper Networkin (EEPN) jäsen. EEPN on yli sadan järjestön laajapohjainen koalitio, joka pyrkii tarttumaan alati laajenevan metsä-, sellu- ja paperiteollisuuden ympäristönsuojelulle ja sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle asettamiin haasteisiin. Verkoston tavoitteisiin kuuluu myös paperinkulutuksen vähentäminen alkaen tarpeettomista tuotteista, kierrätyksen edistäminen sekä alan kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Maan ystävät on allekirjoittanut verkoston laatiman Global Paper Vision -linjauksen.