Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Keinot ja periaatteet

Maan ystävien toiminta on avointa, rauhanomaista ja väkivallatonta.

Maan ystävät toimii paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, ja kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Toiminnan sisällöt nousevat ruohonjuuritasolta: autonomiset paikallis- ja toimintaryhmät voivat järjestää omannäköistään toimintaa yhdistyksen sääntöjen ja kansainvälisen Friends of the Earth -verkoston yleisten toimintakriteerien puitteissa.

Vaikutamme mm. tiedottamalla, sosiaalisen median kautta, nettisivuilla, poliittisella vaikutustyöllä, kannanotoilla, tempauksilla ja mielenosoituksilla. Järjestämme erilaisia tilaisuuksia kuten seminaareja sekä tuotamme ajoittain myös julkaisuja.

Omassa toiminnassamme pyrimme tasa-arvoisuuteen ja hierarkioiden välttämiseen.