Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Jordens vänner i Finland

Klimatförändringen tar fart och skogarna förstörs. Samhället fungerar på den rika minoritetens villkor och de fattiga blir allt fattigare. Känns det som om allt blir sämre utan att någon agerar? Vi gör det!

Jordens vänner ordnar aktioner, protester, diskussionstillfällen och skolbesök. Vi publicerar högklassiga böcker och broschyrer. Vi ger ut pressmeddelanden, träffar beslutsfattare och syns på gatorna. Vi diskuterar vardagens val och tar initiativ till konkreta alternativ såsom ekomat- och byteskretsar.

Jordens vänner finns till för att göra världen rättvisare, jämlikare och ekologiskt hållbarare. Vi vill göra ekonomin mer lokal, värna om jordens ekologiska, kulturella och etniska mångfald, arbeta mot militaristiska strukturer, skydda jorden från ytterligare förstörelse och främja såväl människors som djurs rättigheter.

Jordens vänner har många mål men ett ideal: en rättvis, demokratisk och hållbar värld. I den finns ekonomin och den offentliga makten till för människorna och miljön och inte tvärtom. Kampen för miljön, främjandet av mänskliga rättigheter och välfärd och försvarandet av demokratin förenas i all vår verksamhet.

Jordens vänner i Finland är en ung, år 1996 grundad samhällelig miljöorganisation. Vi är en del av Jordens vänners internationella nätverk tillsammans med nästan 70 andra länder från alla världsdelar. Nätverket har totalt över en miljon medlemmar. En vision om en hållbarare och rättvisare värld är det som förenar Jordens vänner från Brasilien till USA och Sierra Leone till Finland.

Vår verksamhet sträcker sig från gräsrotsnivån till internationella miljökongresser och från gatorna till kabinetten. Vi verkar bl.a. för att bekämpa växthuseffekten, för en rättvisare globalisering, för de mänskliga rättigheterna och för främjandet av demokrati. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor, internationella skogs- och vattenfrågor samt GMO- och konsumtionsfrågor. Vi arrangerar snögubbsaktioner och deltar i firandet av den bilfria dagen och Köp inget -dagen runtom i Finland. I organisationen fungerar också kulturgruppen Maan hiljaiset och en grupp för folk som är intresserade av kollektivbyar. Mer information om aktuella kampanjer finns på våra webbsidor.

Jordens vänner i Finland har över tio aktiva lokalgrupper från Rovaniemi till Helsingfors. Man kan delta i verksamheten genom att gå med i en kampanj eller i en lokalgrupp, genom att grunda en ny lokalgrupp, genom att bli medlem eller genom att ansluta sig till en e-postlista. Vi tar också gärna emot ekonomiskt stöd. Ta kontakt med vårt kontor eller den lokalgrupp som ligger närmast dig.

Du behövs i arbetet för en bättre värld. Kom med!

Jordens vänner,
Vellamogatan 30 B 3. vån., 00550 Helsingfors
tel: 045 886 3958
email: toimisto (at) maanystavat.fi

För att bli medlem, kontakta oss på den ovanliggande addressen eller fyll i webbformuläret (på finska) och betala medlemsavgiften till:

IBAN FI51 4713 3020 0222 36
BIC HELSFIHH

Medlemsavgift 30 € (10 för mindre bemedlade). Uppge namn, adress, telefonnummer och födelseår när du betalar medlemsavgiften.

Du kan också stödja oss på vårt donationstorg (på finska).