Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Talous

Maan ystävät ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö.

Ministeriöiltä saadut yleis- ja toiminta-avustukset muodostavat Maan ystävät ry:n tulojen perustan. Valtionavun ohella yhdistys saa avustuksia esimerkiksi säätiöiltä ja muilta yhdistyksiltä ja tekee omaa varainkeruuta.

Yhdistyksen menot koostuvat suurelta osin henkilöstökuluista. Lisäksi rahaa menee hankkeiden toteutukseen, toiminta- ja paikallisryhmien toimintaan sekä yleisiin hallintokuluihin.