Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Toimintaryhmät

Maan ystävien autonomiset toimintaryhmät toimivat erilaisten aihepiirien, kuten liikenteen, ilmaston, kulutuksen vähentämisen, globalisaation kriittisen tarkastelun ja geenimuuntelun parissa. Kokouksien ja keskustelujen ohella toimintaan kuuluu muun muassa tiedottamista, mielenosoituksia, kampanjointia, yhteydenpitoa paikallisiin päättäjiin sekä yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.