Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Ilmasto-oikeudenmukaisuus

Toiminta

Ilmasto-oikeudenmukaisuusryhmä on uusi, alkuvuodesta 2021 perustettu toimintaryhmä. Ryhmän perustamisen motivaationa on ollut erityisesti sen huomaaminen, kuinka ilmastokriisi on perustavanlaatuisesti yhteydessä moniin muihin maailmanlaajuisiin kriiseihin ja teemoihin. Ympäristökriisi vaikuttaa ihmisten elämiin useilla ulottuvuuksilla, mikä pitää ottaa myös aktivismissa huomioon. Ryhmä pyrkiikin tuomaan ilmasto- ja ympäristökriiseistä käytävien keskustelujen ja kamppailujen keskiöön sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämisen sekä risteävien sorron muotojen purkamisen. Nimellään ja muiden toimijoiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä ryhmä haluaa asettaa itsensä osaksi globaalia ilmasto-oikeudenmukaisuusliikettä. Tämän liikkeen lähtökohtana on se tosiasia, että ilmastokriisi koskettaa eniten kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevia ryhmiä, kuten esimerkiksi alkuperäiskansoja, sukupuolivähemmistöjä ja rodullistettuja ihmisiä.

Ryhmän painopisteet ovat aluksi erityisesti antifasismi, johon lukeutuu ekofasismin vastustaminen, antirasismi ja antikapitalismi sekä erilaisiin oikeudenmukaisuuskamppailuihin osallistuvien ruohonjuuritason liikkeiden tukeminen. Ryhmän toimintatavat ovat vasta muotoutumassa, mutta aluksi ryhmän toimintamuodot keskittyvät erityisesti tiedottamiseen ja yhteistyöhön muiden ryhmien ja järjestöjen kanssa sekä muuhun eri kamppailujen tukemiseen. Ryhmä on osa sekä valtakunnallista Maan ystävät -järjestöä sekä paikallisryhmä Helsingin seudun ja yliopiston Maan ystäviä. Kaikki uudet jäsenet ovat tervetulleita. Ryhmän jäseniltä edellytetän Maan ystävien jäsenyyttä.

 

Lue, katso, kuuntele (lista päivittyy)

 

Artikkelit

Haastattelu: Ympäristöliike vastustaa fasismia ja äärioikeistolaista maailmankuvaa

Koronaviruksen esiin tuomaa ekofasismia on vastustettava!

Veri ja katoava maaperä – Amerikkalainen ekofasismi eilen, tänään ja huomisen ilmastokriisissä

Why I Quit Being a Climate Activist

Why Every Environmentalist Should Be Anti-Racist

An Open Letter On The Unthought Contradictions Of Doing Climate Activism

 

Videot

Environmental Justice, Explained

Climate Change's White Supremacy Problem

 

Podcastit

The YIKES Podcast - What Is Climate Justice?

12 Rules for WHAT - Against Ecofascism

12 Rules for WHAT - For Green Antifascism

 

Kirjat

Brian Tokar - Towards Climate Justice

Out of the Woods Collective - Hope Against Hope: Writings on Ecological Crisis

 

Muiden lukemistolistaukset

Race and climate reading list

 

Yhteistyötoimijoita

Helsinki ilman natseja

Ende Gelände Finland