Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Mikä Maan ystävät?

Maan ystävät on vuonna 1996 perustettu kansalaisjärjestö, joka tarjoaa mahdollisuuden toimia ekologisesti kestävämmän, oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman maailman puolesta. Suomen Maan ystävät on osa kansainvälistä Friends of the Earth International -verkostoa, joka on perustettu 1971. Maan ystävät on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö.

On tärkeää toimia paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti ymmärtäen, että maailma on kokonaisuus, jossa erilaiset kysymykset nivoutuvat toisiinsa. Maan ystävät haluaa kannustaa ihmisiä vaikuttamaan omaan elämäänsä tiedostaen samalla olevansa osa kokonaisuutta tällä planeetalla. Ihmisille halutaan antaa mahdollisuus vaikuttaa myös ympäristö- ja energiapoliiittisiin päätöksiin, osoittaa muutosvoimansa.