Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Ilmasto- ja ympäristöoikeudenmukainen tulevaisuus voi olla vain antifasistinen!

Blogi·6.12.2019·

Ympäristöliike fasismia vastaan! Kuva: A-ryhmä

Tämä on Maan ystävien, Earth Strike Suomen ja DA mobilization teamin aktiivien kollektiivisesti laatima puhe Helsinki ilman natseja -mielenosoitukseen 6.12.2019, jossa kokoontui myös ympäristöblokki. Puheen luki MY:n puheenjohtajiston jäsen Liisa Uimonen.

Mielenosoituksen koolle kutsuneen HiN-koalition arvion mukaan osallistujia oli noin 2700.

Antifasismi ja antirasismi voivat näennäisesti olla ympäristöstä ja ilmastosta eriäviä kysymyksiä ja kamppailuja, mutta todellisuudessa myös ympäristöliikkeen tulee olla antifasistinen ja toimittava aktiivisesti sortavia ja ulossulkevia rakenteita ja liikkeitä vastaan.

Äärioikeiston rajoja rakentava ajatusmaailma ja globaalia ekologista kriisiä ehkäisemään pyrkivä toiminta eivät ole yhteensovitettavissa. Alistaminen, väkivalta ja eriarvoisuus, joita äärioikeisto ajaa, ulottuvat ihmisistä myös luontoon. Ne ihmisryhmät, joita vastaan fasistit hyökkäävät, joutuvat myös kokemaan suurimman kärsimyksen ympäristökriisin edetessä.

Bolsonaro haluaa Brasiliassa hakata sademetsät mataliksi kiihdyttäen ilmastonmuutosta ja ympäristön tuhoa. Hänen taistelussaan kuvitellun yhtenäisen Brasilian rakentamiseksi kärsivät alkuperäiskansat, naiset ja köyhät, ja viholliskuvansa hän luo muun muassa ympäristöaktivisteista.

Trump vetää Yhdysvallat pois Pariisin ilmastosopimuksesta, osoittaen että voitot ja jatkuva kasvu menevät edelleen elinkelpoisen planeetan edelle. Äärioikeiston suitsuttamana hän syyttää kokemastaan rappiosta yksittäisiä työntekijöitä, siirtolaisia, rodullistettuja ja alkuperäiskansoja.

Erdoganin Turkki pyrkii tuhoamaan Pohjois-Syyriassa Rojavan vallankumouksen, joka perustuu tasa-arvoon, suoraan demokratiaan ja ekologiseen yhteiseloon. Rojava on esimerkki aidosta vaihtoehdosta nykyiselle ympäristötuholle, ja siksi vaarallinen vallitseville valtarakenteille.

Ympäristön ja elinkelpoisen planeetan puolustaminen tarkoittaa fasististen johtajien ja autoritääristen valtioiden alistamien ihmisryhmien puolustamista. Kiihtyvästä kriisistä hyötyvät pyrkivät asettamaan vastakkain ne ihmiset, jotka eivät tuhoa ole aiheuttaneet, harhauttaen ihmiset näin olennaisesta. Tämä näkyy esimerkiksi rasistisessa öyhöttämisessä Suomeen saapuneista turvapaikanhakijoista.

Suomessa ilmastonmuutoksen äänekkäimmät kieltäjät löytyvät perussuomalaisista ja muusta radikaali- ja äärioikeistosta. Ilmastonmuutos, joka ei tunne valtioiden tai kansojen rajoja, sekä ilmastotieteen kieltäminen kietoutuvat yhteen ihmisvihan kanssa. Globaaleista kytköksistä sokea kansallismaisemaan rajoittuva luonnonsuojelu ei riitä. Radikaalioikeistolainen nationalismi tuhoaa niin ihmisten elinehdot kuin luonnonkin.

Fasistiset ja rasistiset voimat uhkaavat ympäristöliikettä myös sisältä päin ja pyrkivät ottamaan sen agendan haltuunsa. Laajaa oikeudenmukaisuutta peräänkuuluttavaa agendaa halutaan muokata kohti kansallismielisyyttä vahvistavaa perinnemaisemien suojelua. Ekologisen kriisin ja ilmastokatastrofin edellyttämät nopeat toimet ja perustavanlaatuiset yhteiskunnalliset muutokset tulee kuitenkin toteuttaa valta-asetelmia purkaen, emmekä saa langeta ekofasismiin, kasvavaan sortoon ja alistamiseen. Globaalin oikeudenmukaisuuden näkökulmasta meidän ei tule ulkoistaa oman hyvinvointimme ekologisia kustannuksia esimerkiksi globaalin Etelän ihmisille ja sitten rakentaa muureja oman lintukotomme ympärille.

Äärioikeistolaisen liikehdinnän vahvistuessa ympäristöliikkeen, kuten muunkin kansalaisyhteiskunnan, toimintatila ja ilmaisunvapaus kapenevat. Tästä on esimerkkejä eri puolilta maailmaa mainittujen lisäksi esimerkiksi Intiasta, Chilestä ja Puolasta. Ympäristöaktivistien murhat ovat kasvussa. Meidän on yhdistettävä voimamme niiden kanssa, jotka taistelevat vapaan ja kestävän yhteiskunnan puolesta. Kamppailu on ja on aina ollut sama.

Maailman kohtaama ekologinen kriisi on myös mahdollisuus rakentaa aidosti demokraattista, tasa-arvoista yhteiskuntaa, jossa elämme tasapainossa luonnon ja ympäristömme kanssa. Tämä vaatii laajaa inklusiivisuutta ja sortavien valtarakenteiden aktiivista purkamista. Fasistiset voimat ja liikkeet estävät tätä, ja ovat pelokkaita vastareaktioita sille, että planeettamme ei kestä nykyistä kasvavaan kulutukseen ja alistaviin rakenteisiin perustuvaa talousjärjestelmää. Tarvitsemme rohkeutta ja rakkautta rakentaessamme ekologisesti kestävää ja sosiaalisesti oikeudenmukaista maailmaa.

Ilmasto- ja ympäristöoikeudenmukainen tulevaisuus voi olla vain ja ainoastaan antifasistinen!