Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Siemenpuu-säätiö

Kautsunkerääjän harras hetki Indonesian Sumatralla (Kuva: Nanang Sujana)

Toiminta

Siemenpuu-säätiön on perustanut vuonna 1998 viisitoista suomalaista ympäristö- ja kehitysjärjestöä. Säätiö saa rahoituksensa Suomen ulkoasiainministeriöltä, ja ohjaa kehitysyhteistyövaroja säätiön hallituksen päättämiin kohteisiin. Kohteita on tällä hetkellä Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa ja Indonesiassa.

Siemenpuu-säätiö tukee kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntien tekemää ympäristötyötä. Tuki suunnataan Etelän järjestöjen paikallisesti suunnittelemiin ja toteuttamiin hankkeisiin, jotka edistävät ekologista demokratiaa, hyvää elämää (buen vivir) ja ympäristönsuojelua tai torjuvat ympäristöuhkia. Ympäristön ohella huomioidaan ihmisoikeudet, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kulttuurinen monimuotoisuus.

Vuonna 2018 Maan ystävillä on säätiön toimielimissä kaksi edustajaa. Valtuuskunnan jäsen on Noora Ojala, ja säätiön hallituksen jäsen Karel Keiramo. Kummankin tavoittaa omista etunimi.sukunimi(at)maanystavat.fi -osoitteista.