Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Katso kuvat: Oriveden kultakaivoksen ympäristöstä löydetty uraanipitoista jätettä

Blogi·10.9.2013·

Sivukivikasoja kaivoksen Pohjoispuolella eristämättömällä maalla

Oriveden Ala-Jalkajärvi on ELY-keskuksen tietojen mukaan käytännössä kuollut kaivoksen vaikutusten seurauksena

Eläin kulkenut raskasmetallijätelietteen halki kaivoksen pohjoispuolella

Laskuoja, jonka kautta kaivoksen jätevedet lasketaan Ala-Jalkajärveen

Maan Ystävät ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri
Oriveden kultakaivoksen ympäristöstä löydetty uraanipitoista jätettä

Australialaisen Dragon Mining -yhtiön omistaman Oriveden kultakaivoksen lähistöltä on löytynyt useita luvattomasti ympäristöön päästettyjä haitta-aineita. Elokuun 24. päivä 2013 otetut vesi- ja sedimenttinäytteiden analyysit osoittavat vakavaa piittaamattomuutta ympäristönormeista ja kaivoksen naapureiden hyvinvoinnista. Mittaukset tehtiin ympäristöjärjestö Maan ystävien leirin yhteydessä ja lähetettiin analysoitavaksi ALS-yhtiön laboratorioon.

Oriveden kaivos laskee jätevetensä pääosin Ala-Jalkajärveen, josta ne kulkeutuvat Peräjärven kautta Näsijärven Paarlahteen. Ala-Jalkajärven sedimenttinäytteessä mitattiin säteilyjätteen rajan moninkertaisesti ylittävä määrä uraania (132 mg/kg). Myös Ala-Jalkajärven vesinäytteestä löytyi uraania. Aineet voivat kertyä vedestä sekä ravintoketjussa pohjaeliöiden kautta kaloihin ja äyriäisiin.

“Mittausten perusteella voi olettaa, että kaivoksen vaikutukset ulottuvat Näsijärven Paarlahteen asti. Suhteessa kaivoksen kokoon Dragon Mining kilpailee päästöjen pitoisuuksilla ja ympäristövaikutuksilla Talvivaaran kanssa", toteaa filosofian tohtori, biokemisti Jari Natunen.

Mitattujen järvivesien kadmium-arvot ovat hälyttävät. Ne ylittävät Euroopan unionin asettamat raja-arvot selvästi. Kadmium on terveydelle haitallinen ja syöpävaarallinen raskasmetalli, joka kerääntyy elimistöön. Lisäksi vesistä mitattiin korkeita pitoisuuksia useita muita luvanvaraisia aineita, joita ei käsitellä kaivoksen ympäristöluvassa eikä suurta osaa seurata lainkaan.

Kultakaivoksen ympäristölupaa valvova Pirkanmaan ELY-keskus ei ole puuttunut asetuksella säädeltyjen kadmiumarvojen kymmen- ja satakertaisiin ylityksiin, vaikka ne ovat olleet keskuksen tiedossa jo vuodesta 2011. Puuttuminen kaivosyhtiön muihin ympäristölainsäädännön rikkomuksiin on ollut Maan ystävien ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin mukaan liian hidasta.

“Paikalliset mökkivieraat eivät uskalla enää kalastaa Peräjärvestä. Kaivosyhtiön on kannettava vastuunsa ympäristön pilaamisesta ja kunnostettava saastuneet alueet”, toteaa Maan ystävien kaivosryhmän Angi Mauranen.

Jätevesien lisäksi raskasmetalleja päästetään ympäristöön korkeina pitoisuuksina kaivoksen sivukivikasoista. Louhinnan sivutuotteena syntyvät kivet on läjitetty suoraan eristämättömälle maalle, jolloin sadevedet pääsevät huuhtomaan kasoissa olevia raskasmetalleja kaivosta ympäröivälle suolle.

"Saimme nostettua Oriveden kultakaivoksen ympäristöongelmat julkisuuteen kevättalvella 2012, kun paikallinen asukas oli ottanut meihin yhteyttä. Jo silloin kävi ilmi, että ongelmat ovat suuria, mutta tuoreiden mittausten perusteella ne ovat suorastaan pelottavia. Kaivoksen toiminta on keskeytettävä heti", sanoo Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin aluesihteeri Juho Kytömäki.

Lisätietoja:
FT Jari Natunen, biokemisti, antaa lisätietoja mittaustuloksista ja niiden tulosten tulkinnasta
p. 040  771 3781, njarit@yahoo.com
Angi Mauranen, Maan ystävien kaivosryhmä, p. 040 520 7537, angi.mauranen@maanystavat.fi,
Juho Kytömäki, Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri, p. 040 515 4557 (klo 12 alkaen), pirkanmaa@sll.fi
Mittaustulokset ja ḱuvamateriaalia:
http://maanystavat-blogi.blogspot.fi/