Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Uutiskirje 3-2018

Maan ystävät ry:n uutiskirje 3-2018

Tässä Maan ystävät ry:n vuoden kolmas uutiskirje. Uutiskirjeeseen kokoamme kuulumisia menneistä, ilmoittelemme tulevista, sekä välitämme tietoa siitä, mitä Maan ystävissä tapahtuu niin paikallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Uutiskirje ilmestyy pari-kolme kertaa vuodessa, yleensä ainakin keväällä ja syksyllä. Palautteen uutiskirjeestä voit laittaa osoitteeseen viestinta[at]maanystavat.fi.

Kirjoittajat: Olli-Pekka Haavisto, Leena Kontinen, Eija Kärkkäinen, Noora Ojala, Angi Mauranen, Simo Porola, Julia Räisänen, Kristina Salmi, Liisa Uimonen, Saija Väyrynen

1. Syysväentapaaminen ja vuosikokous Helsingissä 16.-18.11.2018

2. Sääntömuutosehdotus vuosikokoukselle

3. Hae mukaan Maan ystävien vuoden 2019 hallitukseen!

4. Hae talousjaostoon vuodeksi 2019

5. Ensimmäinen aktiivitapaaminen 22.9.18 Pauligin huvilalla

6. Muutetaan järjestelmä – ei ilmastoa! -tapahtuma

7. Helsingin paikallisryhmällä käynnissä toiminnantäyteinen syksy

8. Metsäryhmän kuulumisia ja kutsu Meidän metsämme -tapahtumaan

9. Bios-tutkimusryhmän tiedote

10. Hiilivapaa Suomi

11. Yhteisöenergia

12. Uusi ilmasto-ohjausryhmä aloittanut

13. Nuoret Maan ystävät ja intersektionaalinen näkökulma muutokseen

14. Vesiryhmä toimelias ja laiska

15. Kaivosryhmän syksyyn kuuluu valokuvanäyttelyä ja kaivoslakikysymyksiä

16. Finnwatchin #Ykkösketjuun -kampanja

17. Euroopan Maan ystävien strategia vuosille 2019-2013 valmistunut

18. Tue toimintaa

 

1. Syysväentapaaminen ja vuosikokous Helsingissä 16.-18.11.2018

Syysväentapaaminen kokoontuu tänä syksynä Helsinkiin Pauligin huvilalle 16.-18.11.2018. Luvassa on jälleen ohjelmaa Maan ystävien teemojen ja ajankohtaisen toiminnan parissa, työpajoja, keskusteluja ja yhdessä oloa. Väentapaamisen lauantaipäivää olemme kehittämässä syyskuussa aloitettujen aktiivitapaamisten suuntaan, joissa painoarvoa on enemmän toiminnan ja järjestön yhteiselle suunnittelulle. Ensimmäisestä aktiivitapaamisesta voit lukea myös tästä uutiskirjeestä. Sunnuntaina 18.11. vuorossa on sääntömääräinen vuosikokous, jossa muun muassa valitaan uusi hallitus ensi vuodelle. Myös vuosikokouksesta voit lukea lisää tästä uutiskirjeestä.

Lisätietoja väentapaamisen ohjelmasta ja käytännönasioista saat Maan ystävien kotisivuilta.

Väentapaaminen on avoin kaikille Maan ystävien toiminnassa mukana oleville sekä siitä kiinnostuneille. Osallistujille tarjotaan vegaaniset ruoat, ja kotimajoitus järjestetään majoitusta kaipaaville. Yhdistyksen jäsenille tapahtuma on ilmainen ja matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla korvataan, muilta perimme 15 euron osallistumismaksun.

 

2. Sääntömuutosehdotus vuosikokoukselle

Kuvassa vuoden 2015 hallitus
Kuvassa vuoden 2015 hallitus

Maan ystävien hallitus esittää syysvuosikokoukselle harkittavaksi sääntömuutosta, jolla hallitusten jäsenten kausi muutettaisiin kaksivuotiseksi ja jäsenten vaihtuvuus siten, että puolet vaihtuisi parillisina vuosina ja loput parittomina.

Maan ystävien piirissä on vuosia pohdittu ongelmaa, joka seuraa hallituksen jäsenten suuresta vuosittaisesta vaihtuvuudesta. Niin sanottu ’hiljainen tieto’ ei siirry kovin hyvin uudelle hallitukselle, monet hallituksen vastuulla olevat asiat ja niihin liittyvät sujuvat toimintatavat opitaan vähitellen pitkin vuotta ja sitten kun asiat on sisäistetty, onkin aika vaihtaa hallitusta.

Tämän lisäksi yhdistyksissä hallitus on esimiesasemassa yhdistykseen palkattujen työntekijöiden suhteen, ja siihen liittyy monenlaisia pieniä hoidettavia asioita, jotka täytyisi tietää vuoden ensimmäisestä päivästä lähtien. Näillä on vaikutusta työntekijöiden tehtävien järjestämiseen, työmäärästä huolehtimiseen ja viime kädessä työhyvinvointiin.

Ongelmat ovat siis hyvin käytännöllisiä. Ne liittyvät tiedon ja kokemuksen jakamiseen uusille toimijoille.

Yhdistyksen kuluvan vuoden hallitus ja sääntömuutosta rukanneet jäsenet pyytävät jäseniä pohtimaan ehdotusta jo etukäteen, jotta syysväentapaamisessa asiasta voitaisiin tehdä perusteellisesti harkittu päätös joko muuttaa sääntöjä tai olla niitä muuttamatta.

Täsmällinen muutosehdotus lähetetään liitteenä vuosikokouskutsussa. Vuosikokouskutsu lähtee jäsenille sähköpostitse hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.

 

3. Hae mukaan Maan ystävien vuoden 2019 hallitukseen!

Kuvissa hallituksen jäseniä menneiltä vuosilta
Kuvissa hallituksen jäseniä menneiltä vuosilta

Hallituksen jäsenenä osallistut päätöksentekoon siitä, mihin järjestön resurssit suunnataan vuosikokouksen antamissa raameissa. Uudet ideat ja jaettavat kokemukset kehittävät yhdistystä edelleen.

Maan ystävät toimii ympäristönsuojelun, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien sekä rauhan ja demokratian edistämisen puolesta. Jotta järjestön vapaaehtoiset aktiivit voivat toimia mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja hyvillä resursseilla, tarvitaan myös ihmisiä pyörittämään järjestömme hallintoa.

Hallitustyöskentelyä sitoo jäsenten linjaukset ja päätökset, Kansainvälisen Maan ystävät -verkoston jäsenyys ja lainsäädäntö
Maan ystävät ry:n korkein päättävä elin on yhdistyslain mukaan syys- ja kevätvuosikokous. Paikallis- sekä toimintaryhmien toivotaan toimivan mahdollisimman autonomisesti, joten hallituksella on harvoin perusteita puuttua ryhmien toiminnan sisältöihin. Hallitustyöskentelyn eräs keskeinen merkitys on huolehtia vuosikokousten välillä siitä, että järjestötoiminnassa toteutuu järjestön tahto. Tässä suhteessa yksi hallituksen tehtävistä on huolehtia, että pidetään kiinni jäsenistön vuosikokouksissa päättämistä linjauksista koskien yritysten kanssa tehtävää mahdollista yhteistyötä tai osallistumista poliittisten puolueiden järjestämiin tilaisuuksiin – nämä linjaukset ovat suhteellisen tiukat.

Toinen suuri asia on huolehtia siitä, että järjestössä toteutuu Friends of the Earth International -verkoston jäsenyyskriteerit ja suuret linjaukset, jotka on laadittu jäsenjärjestöjä maailmanlaajuisesti kuunnellen. Verkoston jäsenyyskriteerit, tehtävä ja tulevaisuudennäkymä on nähtävissä tämän linkin takana.

FoE Internationalin kotisivut

Säännöt määrittelevät hallituksen koon ja kaudet
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa sekä 5 – 12 muuta jäsentä. Syysvuosikokouksessa päätetään hallituslaisten määrä ja hallitukseen valittavat henkilöt sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja(t). Syysvuosikokous pidetään väentapaamisen yhteydessä 18.11.2018 Pauligin huvilalla Helsingin Töölössä. Ehdolle voit asettua, vaikka et pääsisikään vuosikokoukseen paikan päälle. Hallituspesti on voimassa vuoden 2019 loppuun asti, jonka jälkeen voit halutessasi asettua ehdolle seuraavan vuoden hallitukseen. Jatkuvuus onkin toivottavaa.

Kuinka usein kokouksia ja miten tehtäviä järjestellään
Hallituksen kokouksia on noin kerran kuussa ja niihin korvataan matkakulut, mutta etäosallistuminen verkkopalvelimien kautta on matkustusesteen sattuessa mahdollista. Kokouksissa tarjotaan vegaanista ruokaa. Hallituksen jäsenet jakaantuvat vuoden 2019 alussa kiinnostuksensa mukaan jaostoihin, jotka keskittyvät seuraaviin asioihin: järjestön viestintä, talous, jäsenhankinta, varainhankinta sekä paikallisryhmien koordinointi. Hallitustyöstä ei makseta palkkiota. Tehtävään perehdytetään. Kokemus Maan ystävistä, muista järjestöistä tai itseohjautuvista ryhmistä on tietenkin eduksi. Näkemyksellisyys maailman tilasta ja ympäristötoiminnasta vahvistaa järjestöä entisestään, joten eritaustaiset hakijat eri puolilta Suomea olisi oikein hyvä juttu.

Yhdistysten hallituksilla on työnantajavastuu
Hallitus toimii yhdistyksissä myös työnantajan edustajana – Maan ystävillä on parhaillaan yksi vakituinen työntekijä ja ajoittain määräaikaisissa työsuhteissa olevia henkilöitä. Yhdistysten toimintaa Suomessa säätelee yhdistyslaki ja esimerkiksi kirjanpitolaki.

Miten haet hallituksen jäseneksi tai puheenjohtajaksi
Jos kiinnostuit, laita vapaamuotoinen hakemus ja – jos koet mielekkääksi – myös CV:si toimistollemme: toimisto(at)maanystavat.fi viimeistään 12.11.2018. Hakemukseksi riittää se, että kerrot minkälaista mahdollista järjestökokemusta, tai kokemusta Maan ystävistä sinulla on ennestään, sekä ennen kaikkea miksi olet kiinnostunut Maan ystävien hallituspaikasta. Hyvänä lisänä voit kuvailla, miten hahmotat mahdollisen hallitustyöskentelysi. Kerro myös, jos olet kiinnostunut puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan toimesta. Ilmoita hakemuksessa nimesi, puhelinnumerosi ja asuinkaupunkisi.

Huomaathan, että tässä uutiskirjeessä kerrotaan vuosikokoukseen tuotavasta, järjestön hallituksen kausia koskevasta sääntömuutosehdotuksesta. Sekin on hyvä lukea, vaikka vuosikokouksen kanta selviääkin vasta marraskuussa.

 

4. Hae talousjaostoon vuodeksi 2019

Talousasioiden seuranta on Maan ystävissä levännyt pitkään samoilla, tukevilla harteilla. Vuonna 2019 puhaltavat kuitenkin uudet tuulet, joten talousjaosto hakee uusia, kiinnostuneita jäseniä. Työ on pitkäjänteistä, joten siihen on sitouduttava vähintään vuodeksi kerrallaan. Perehdytys toimeen aloitetaan jo tänä syksynä. Jaostotyö on vapaaehtoista eikä siitä saa palkkaa.

Talousjaoston tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat:

● Yhdistyksen talouden seuranta ja ennakointi

● Talousarvioiden valmistelu

● Talousasioihin liittyviin kyselyihin vastaaminen

Talousjaosto huolehtii taloudenpidosta yhdessä hallituksen ja taloudenhoitajan kanssa. Kuukausittain tehdään taloudenhoitajan antamien tietojen perusteella talousseurantaa, jossa pyritään huomioimaan mahdolliset poikkeukset tavan mukaisesta. Hakijalla täytyy siis olla kiinnostusta tulkita taulukoiden lukuja ja pyrkiä ymmärtämään mistä ne muodostuvat.

Tehtävät vaativatkin ensisijaisesti aikaa ja halua perehtyä itsenäisesti Maan ystävien talouteen sekä pohtia miten voisi parhaiten tuottaa käytännöllistä tietoa talouspäätösten pohjaksi. Aikaisempi kokemus ja osaaminen yhdistystaloudesta ja taulukkolaskennasta on eduksi, mutta ei välttämätöntä kaikille jaostolaisille. Etsimme kuitenkin mukaan myös todellisia talousosaajia. Apua epäselviin tilanteisiin saa myös hallitukselta.

Oletko kiinnostunut talousjaoston tehtävistä tai onko lähipiirissäsi joku, joka sopisi pestiin?

Syksyllä 2018 alkava perehdytys käsittää Maan ystävien talousmateriaaleihin tutustumisen, talousarvion valmisteluun osallistumisen sekä tarvittaessa yhdistystalouden ja taulukkolaskennan perusteiden itsenäisen opiskelun. Suurin osa perehdytyksestä tapahtuu kuitenkin vasta sen jälkeen, kun talousarvio on hyväksytty syysväentapaamisessa. Perehdytys saadaan päätökseen helmikuun 2019 loppuunmennessä, jolloin edellinen talousjaosto lopettaa tehtävissään.

Lähetä hakemuksesi hallituksen sähköpostiosoitteeseen hallitus [at] maanystavat.fi 19.10. mennessä. Perustele, miksi juuri sinä olisit sopiva henkilö uuteen talousjaostoon. Hakijalta edellytetään Maan ystävien jäsenyyttä tai valmiutta liittyä jäseneksi. Jäseneksi voit liittyä tämän linkin kautta.

 

5. Ensimmäinen aktiivitapaaminen 22.9.18 Pauligin huvilalla

 

Ensimmäisen aktiivitapaamisen tunnelmia
Ensimmäisen aktiivitapaamisen tunnelmia

Keväällä ja viime kesäkuun väentapaamisen keskusteluissa nousi esiin toistuvasti toive siitä, että ympäri Suomea ja lukuisissa eri toimintaryhmissä ja kampanjoissa toimivilla aktiiveilla olisi enemmän mahdollisuuksia tavata toisiaan, vaihtaa kuulumisia ja suunnitella yhdessä eri teemojen alla toimintaa. Toiveet konkretisoituivat ideaksi kolmen aktiivitapaamisen sarjasta, joista ensimmäinen pidettiin lauantaina 22.9.18. Toinen on osa syysväentapaamisen lauantaipäivää, ja kolmas tammi – helmikuun taitteessa.

Pauligin huvilalle saapui peräti 17 osanottajaa, mikä on hyvä tulos uudenlaisen tapaamismuodon kokeilussa. Mukaan mahtui vanhojen konkareiden lisäksi joitakin uusia tänä syksynä mukaan aktiiveiksi ryhtyneitä maan ystäviä. Osallistujien moninaisuus sekä aktiiviaikojen vaihtelevuuden, mukana olleiden läheisimpien teemojen että paikkakuntien suhteen toivat tapaamiseen raikkautta ja näkökulmien avartumista enemmänkin kuin oli osattu ennakoida.

Alkuosa jakautui lyhyeen esittelykierrokseen ja keskusteluihin. Keskusteluaiheet koottiin osallistujien ehdotuksista – jokaisella oli mahdollisuus esittää toiveensa. Teemat kiteytyivät neljään: vastuunjako, vastuun kasautuminen, osaamisen jakaminen, järjestäytyminen, sitouttaminen. Lisäksi aiheina olivat muuttunut toimintaympäristö sekä maapallon tila, yhteiskunnalliset olot ja ihmisten lähtökohtaiset motiivit, sitoutumisen muodot ja syvyys ja miten ne ovat muuttuneet radikaalisti siitä, kun moderni ympäristöliike syntyi 1960-luvulla, Friends of the Earth perustettiin 1971 ja siitä kun Maan ystävät perustettiin 1996. On siis kysyttävä, mikä on ympäristöliikkeen asema ja Maan ystävien rooli nykyisessä maailmassa.

Uusien jäsenten suhteen esitettiin monia kantoja. Jäsentä ei saisi jättää yksin, hänellä olisi hyvä olla mentori, ja uusille jäsenille tulisi olla sellaisia toimintakulmia, joihin tarttua. Asenne, että ”voit aloittaa mitä tahansa, joka on linjassa MY:n periaatteiden kanssa” ei ole helppo lähestymistie uudelle kiinnostuneelle jäsenelle.

Vastuiden jakamista siten, etteivät tehtävät kasaudu vain muutamille, jotka sitten ennemmin tai myöhemmin uupuvat, pidettiin monissa puheenvuoroissa tärkeänä. Esimerkiksi, jos jollain ryhmällä tai hankkeella on koordinaattori – vapaaehtoinen tai palkattu – ei ole erityisen kestävää pitemmällä aikavälillä olettaa, että hänelle voi sysätä tehtävän toisensa jälkeen. Tehtävien jaossa tulisi huomioida avoimuus ja tasapuolisuus.

Erityisesti paikallisryhmissä, mutta myös temaattisissa toimintaryhmissä aktiivisuus vaihtelee. Keskustelussa yleisesti nousi esiin näkemys, että hiljaisena aikana on hyvä tavata säännöllisesti yhtäältä toimintavalmiuden ylläpitämiseksi ja toisaalta jatkuvuuden vahvistamiseksi. Jatkuvuutta ja säännöllisyyttä korosti moni.

Pari viikkoa myöhemmin, toisessa yhteydessä muutaman osallistujan kesken jutellessa nousi esille jatkoajatus, että sekin on tärkeää, että järjestetään aloitteellisesti itse toimintaa eikä vain mennä mukaan niihin sinänsä hyviin juttuihin, joita muut järjestöt tai verkostot ovat panneet alulle. Jatkokeskustelu on yhdeltä kulmalta osoitus siitäkin, että tällaisilla tapaamisilla voidaan laittaa alulle pysyvämpiä pohdintoja, jotka saattavat johtaa uusiin toimintoihin.

Jälkimmäisessä osiossa toteutui ydinvoimaryhmän, ilmastokampanjan, metsäryhmän, kaivosryhmän ja vesiryhmän tapaamiset, jotka olivat hyvin toimintaorientoituneita.

Tauolla tarjottu vegaaninen ruoka, tomaatti-oliivi-keitto ja leipä, saivat nekin myönteistä myhäilyä osakseen. Reseptit niistä tulevat Maan ystävien kotisivulle blogiin.

Seuraava aktiivitapaaminen tulee toteutumaan jossain muodossa syysväentapaamisen lauantaina 17.11.18 todennäköisesti jonkilaisen perinteisen väentapaamisen lauantain ja aktiivitapaamisen hybridinä.

Ensi vuoden alun aktiivitapaamisen jälkeen pohditaan, mitä kolmen tapaamisen pilotti opetti ja jatketaanko näitä tapaamisia tässä tai jossain muussa muodossa.

 

6. Muutetaan järjestelmä – ei ilmastoa! -tapahtuma

Muutetaan järjestelmä – ei ilmastoa! -tapahtuma keräsi 6.10.2018 noin 130 osallistujaa Helsinkiin keskusteluun ilmastonmuutoksesta ja aktivismista. Kalliolan setlementtitalolla järjestetyssä tapahtumassa kysyttiin tutkijoilta, voidaanko ilmastonmuutosta hillitä nykymuotoisessa talous- ja yhteiskuntajärjestelmässä vai tarvitsemmeko vaihtoehtoja. Paneelissa olivat mukana ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen Helsingin yliopistosta, tutkija ja maan ystävä Tuuli Hirvilammi Jyväskylän yliopistosta sekä väitöskirjatutkija Tero Toivanen Helsingin yliopistosta ja BIOS-tutkimusyksiköstä.

Tapahtumassa tarkasteltiin myös ilmastoaktivismia aktivismialustuspuheenvuorojen ja piirikeskustelujen muodossa. Joakim Andrén alusti Ende Geländestä ja joukkomuotoisesta kansalaistottelemattomuudesta, Katja Hintikainen poliittisesta vaikuttamisesta ja lobbauksesta, Ruby van der Wekken yhteisvauraudesta ja vaihtoehtoisen yhteiskuntamallin aloitteista, Pauliina Helle ekoyhteisöistä, maaseudun uudisasuttamisesta ja omavaraisuudesta, Dimitri Ollikainen Pispalasta ja kaupunkiaktivismista sekä Eleonoora Karttunen La ZADista, maanvaltauksista ja toisenlaisista maailmoista. Keskustelupiireissä nostettiin esiin aloitteita ja luotiin yhteyksiä tulevan toiminnan järjestämiseksi. Tapahtuman lopuksi otettiin solidaarisuusvalokuva Hambachin metsäkamppailulle.

 

7. Helsingin paikallisryhmällä käynnissä toiminnantäyteinen syksy

Helsingin seudun & yliopiston Maan ystävien (HYMY / Myhki) syksy jatkuu kiireisenä. Lokakuun alussa Kalliolan setlementtitalolla pidetty Muutetaan järjestelmä – ei ilmastoa! -seminaari keräsi noin 130 osallistujaa keskustelemaan ilmastonmuutoksesta ja aktivismista (seminaarista on oma kohtansa tässä uutiskirjeessä). Myös uusien illat, sieniretki Sipoonkorpeen sekä keskusteluilta degrowthista ja kohtuutaloudesta ovat uutiskirjeen lähtiessä jo takanapäin, mutta esimerkiksi Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta -lukupiiri jatkuu koko syksyn, ja HYMYn / Myhkin toimintaan voi tulla mukaan koska tahansa. Seuraavassa säännöllisessä kokoontumisessa Pauligin huvilalla torstaina 27.10 kello 18 alkaen suunnitellaan loppusyksyn toimintaa, tervetuloa mukaan!

Parhaat tavat pysytellä kärryillä Helsingin toiminnasta ovat sähköpostilista (hymy-lista) ja MY:n nettisivujen tapahtumakalenteri. Listalle pääsee kysymällä osoitteesta helsinki [at] maanystavat.fi ja tapahtumakalenteri löytyy täältä. Siellä on listattuna myös muuta tulevaa MY-toimintaa Helsingissä, kuten Ilmastomarssi (la 20.10.) ja Meidän metsämme -kannanotto (la 27.10.).

 

8. Metsäryhmän kuulumisia ja kutsu Meidän metsämme -tapahtumaan

Viime kevätväentapaamisessa keskustelimme myös Metsä-ryhmän asioista. Siitä syntyi joukko ideoita kotimaisten metsien suhteen, joista osa on toteutumassa ja osaa valmistellaan.

Jos itse haluat toimia metsäasioiden parissa, laita viesti vasta perustetulle metsa-aktiivit[at]maanystavat.fi viestilistalle. Kerro, mihin osallistuminen sinua kiinnostaa ja millä paikkakunnalla asut. Mutta ennen sitä, lue tämä uutiskirjeen metsä-osio kokonaan ja tutustu myös uutiskirjeen muuhun sisältöön.

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteen nimien keruuta jatketaan, vaikka allekirjoitusten vähimmäismäärä 50 000 onkin jo täyttynyt. Nyt tavoite on 50 000 allekirjoitusta verkossa ja 10 000 paperille, tiedotti Maan ystävien Metsä-ryhmälle SLL:n Paloma Hannola. Allekirjoitusten kerääminen on helppoa paikallisryhmissäkin, joten katso tarkemmin Avohakkuut historiaan -aloitteen nettisivuilta. Sieltä löytyy kaikki tarpeellinen informaatio ja keräyksessä tarvittavat printattavat esitteet sekä allekirjoituspohjat. Ja jos et vielä ole huomannut itse allekirjoittaa aloitetta, tee se täällä.

Maan ystävien maaoikeus ja metsäryhmä tukee Meidän metsämme kannanottoa ja tapahtumaa lauantaina 27.10.2018 Helsingissä klo 14 -16:30 Senaatintorilla tuomiokirkon portailla. Lähtekää mukaan viestimään ja kutsumaan metsän ystäviä

osallistumaan monipuoliseen ja kattavaan ohjelmaan. Tulemalla paikan päälle otamme jo kantaa. Monimuotoinen metsäluonto on välttämätön elämälle ja kestävälle hyvinvoinnille. Käyttäkää mielellään myös alla listattuja somekanavia.

Verkkosivu

Twitter

Instagram

Facebook-tapahtuma

Facebook-sivu

Tunnus: #meidänmetsämme

Yhteistyössä ovat mukana Ilmastovanhemmat, Kohtuus vaarassa & Kohtuus Kymenlaaksossa -liikkeet, Luonnonperintösäätiö, Maan ystävät, Natur och Miljö, Salon TasausKohtuusPaja, Suomen luonnonsuojeluliitto, Tuomiokirkkoseurakunta, Vihreä elämänsuojelun liitto, WWF Suomi.

Kannanoton voit lukea täältä

Kannanotolla vaadimme tarvittavien metsän suojelutoimien toteuttamista sekä metsänhoidon kehittämistä ekologisesti kestävämpään suuntaan. Kannanotto viittaa ja liittyy sisällöllisesti WWF Suomen metsävisioon 2025, Suomen luonnonsuojeluliiton metsätavoitteisiin 2018-2030, 24.3.2017 julkaistuun 68:n tutkijan julkilausumaan Suomen metsänkäyttösuunnitelmien seurauksista sekä 17.5.2018 julkaistuun Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteeseen.

- - -

Metsä-ryhmä on tekemässä Maan ystävien ensimmäistä metsäesitettä ilmaisjakomateriaaliksi. Työryhmässä on nyt seitsemän henkilöä. Esite yritetään saada valmiiksi nopealla aikataululla, mutta emme vielä rohkene antaa arviota julkaisuajankohdasta.

Jos olet kiinnostunut metsistä ja jollain tavalla perehtynyt aiheeseen niin, että voisit kirjoittaa siitä, ota yhteys osoitteella metsa-aktiivit[at]maanystavat.fi.

EPN eli Environmental Paper Network on antamassa julkilausuman, jolla ilmaistaan kansainvälisesti laaja-alaista huolta metsien tilasta. Julkilausumaa tullaan käyttämään keskeisenä välineenä kommunikaatiossa politiikan tekijöiden, rahoittajien ja tiedotusvälineiden kanssa sekä kansalaisyhteiskunnassa ja itse ilmastoliikkeessä. Tekstin on allekirjoittanut tätä kirjoitettaessa jo yli 80 ryhmää ja lisää on tulossa.

Suomen Maan ystävät on Euroopan EPN:n eli EEPN:n kautta mukana verkostossa ja tietenkin allekirjoittamassa tekstin, katso lisätietoa täältä.

PETTÄVÄ BIOMASSA – kannanotto metsäbiomassaenergiaan nostaa neljä ongelmakohtaa metsäbiomassan käyttämisestä energiantuotantoon: vahingot ilmastolle, vahingot metsille, vahingot ihmisille sekä vahingot siirtymiselle puhtaaseen energiaan.

Julkilausuman lopussa todetaan:
Me allekirjoittaneet järjestöt uskomme, että meidän täytyy siirtyä metsäbiomassan polttamisesta tehokkaaseen ilmastonmuutoksen huomioimiseen. Kutsumme hallituksia, rahoittajia, yhtiöitä ja kansalaisyhteiskuntaa pidättäytymään metsäbiomassaan pohjautuvan energiateollisuuden laajentamisesta ja irtautumaan metsäbiomassan käytöstä. Tuki metsäbiomassaan pohjautuvalle energiantuotannolle on lopetettava. Maailman metsien suojelu ja säilyttäminen on ilmastonmuutosratkaisu. Metsien polttaminen ei ole.

Suomen Maan ystävien jäsenistö saa koko julkilausumatekstin luettavakseen, kun se on virallisesti julkaistu.

Yleisesti ei ole kovin tunnettua, miten olennaisia sienet ovat metsien olemassaololle. YLE:n toimittaja Pirjo Koskinen koskinen on tehnyt erinomaisen tiedonjulkistamisteon haastatellessaan aiheesta suojelusuunnittelija Tea von Bonsdorffia Helsingin yliopiston Luomuksesta, Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan intendentti Annu Ruotsalaista ja luonnonsuojelubiologi Panu Halmetta Jyväskylän yliopistosta.

Vahva kuuntelusuositus kaikille metsästä kiinnostuneille. ”Ilman sieniä Suomessa ei olisi metsiä – sienet ovat metsän selkäranka”

Edellisen jälkeen voi todeta – jos viitsii masentaa itseään – miten kaukana talousajattelussa pysytellään metsien todellisuudesta ohjelmassa ”Mitä maksaa? - Onko avohakkuulle taloudellisia vaihtoehtoja?”

 

9. Bios-tutkimusryhmän tiedote

Itsenäisen BIOS-tutkimusryhmän tiedote 9.10.2018 IPCC:n ilmastoraportin johdosta viestinä Suomen ensi kevään eduskuntavaaliehdokkaille: "Kaksi pääsykoekysymystä ilmastovaaliehdokkaille".

BIOS on itsenäinen monitieteinen tutkimusyksikkö, joka tutkii ympäristö- ja resurssitekijöiden vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan – talouteen, politiikkaan, kulttuuriin – ja kehittää kansalaisten ja päättäjien ennakointikykyä.

 

10. Hiilivapaa Suomi

Hiilivapaa Suomi -kampanjassa vapautetaan Suomi fossiilienergiasta. Lisätietoja voit kysyä kampanjakoordinaattori Eijalta: eija.karkkainen@hiilivapaasuomi.fi.

Hiilivapaa Suomi -kampanjan “Ilmastosankari Joulupukki” -viestintäkonsepti on päässyt Sitran Maapalloliigan finaaliin.
"Joulupukki on luonteva viestinviejä kertomaan, että ilmastonmuutos ei tapahdu vain jossain kaukana vaan myös Suomessa, tänään ja nyt. Uuden konseptin avulla nostetaan fossiilisista polttoaineista luopuminen eduskuntavaaliteemaksi ja saadaan mahdollisimman moni kansalainen äänestämään ilmastoystävällistä – tai Ilmastosankari Joulupukki -konseptin termein ilmastokilttiä – ehdokasta eduskuntavaaleissa keväällä 2019."

Lähiajan kokouksia:

  • Hiilivapaa Suomi -kokous pidetään maanantaina 15.10. klo 17-19 Cafe Lasipalatsissa. Tervetuloa mukaan kuulemaan, miten kampanja jaksaa ja ideoimaan tulevaa toimintaa. > Lue lisätietoja nettisivuiltamme
  • Hiilivapaa Suomi -kampanjan viestintäryhmän seuraava kokous pidetään Helsingin kantakaupungissa 23.10. klo 9-11. Tervetuloa mukaan suunnittelemaan kampanjan viestintää ja kuulemaan mm. Joulupukki-kampanjan uusimmat käänteet. Ilmoittaudu lähettämällä viesti osoitteeseen leena.lahti@lala.fi niin saat tarkan osoitteen. > Lue lisätietoja nettisivuiltamme

Muita tapahtumia:
Ilmastomarssi järjestetään lauantaina 20.10. klo 14.30 – 16.30. Kokoontuminen on klo 14.30 Senaatintorilla, josta kulkue lähtee kohti Eduskuntataloa klo 15.00. Tapahtumassa vaaditaan, että tuleva eduskunta sitoutuu seuraaviin vaatimuksiin ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi:

● Suomi irti fossiilisista 2035

● Suomessa ei kasvateta metsien hakkuita

● Suomessa ei avata yhtäkään uutta turvekenttää

● Suomen nettopäästöt alle nollan 2030 mennessä

● Fossiilituet lopetetaan 2020 mennessä

 

11. Yhteisöenergia

Perjantait Gretan kanssa Eduskuntatalon portailla kello 8-12. Yhteisöenergia-kampanja ja Hiilivapaa Suomi -kampanja mukana viikottaisessa Perjantait Gretan kanssa -tapahtumassa! Joka perjantai aamukahdeksan ja puolenpäivän välillä on mahdollisuus mennä Greta Thunbergin inspiroimina istumaan Eduskuntatalon portaille muistuttamaan päättäjiä riittävän vahvan ilmastopolitiikan välttämättömyydestä ja kiireellisyydestä. Mihin olemme valmiita, että valtiona saisimme välttämättömät päästövähennykset aikaan riittävän nopeasti? Minkälaisen maailman jätämme lapsillemme? Tule mukaan osoittamaan tukesi 15-vuotiaalle ruotsalaiselle Gretalle, joka on koululakossa ilmaston vuoksi!

Yhteisöenergia-kampanjan osallistuminen kuuluu myös kansainvälisen Maan ystävien (Friends of the Earth International) toimintaviikkoon, jonka aikana Maan ystävien ryhmät eri maissa järjestävät toimintaa ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta. Yhteisöenergia-aktiivit ovat paikalla banderolleineen ainakin kello 10–12, mutta osallistua voi toki jo kahdeksasta eteenpäin.

Yhteisöenergia-kampanjassa jatketaan aurinkosähkö-pilotti-asuntoyhtiöille etsimistä, välitetään riippumattoman asiantuntijan edullista aurinkosähkö-kartoitusta asuntoyhtiöille. Lisäksi järjestetään koulutusta ja infotilaisuuksia tarvittaessa. Ollaan myös aloittamassa lobbaustoiminnan valmistelua selvittelemällä mitä eri tahot ovat jo tehneet/ovat tekemässä. Nyt on tärkeää hyödyntää EU:n uusiutuvan energian direktiivin päivityksen antamaa kansalais- ja yhteisöenergian aseman tunnustamista sekä niiden edistämisen vaatimusta.

Jatketaan yhteistyötä CORE-hankkeen kanssa, jonka pitäisi avata ja parantaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Kansalaisenergiana yhteisöenergia on hankkeessa yhtenä erityistutkimuskohteena. Blogi.

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama hanke ”Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa” (CORE) tutkii ja kehittää julkisen vallan, kansalaisten ja yritysten välistä yhteistoimintaa ympäristösuunnittelussa ja –päätöksenteossa. Hanke kuuluu strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmaan ”Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus”.

Yhteisöenergia-kampanja on myös aloittamassa yleisökampanjan suunnittelua, tuomaan käsitettä tunnetummaksi. Monenlaisia osallistumismahdollisuuksia on avautumassa, tervetuloa mukaan toimintaan, ota yhteyttä!

Lisätietoa toistuvasta Perjantait Gretan kanssa -tapahtumasta
 

Lisätietoa Yhteisöenergia -kampanjasta:

leena.kontinen [at] maanystavat.fi

Yhteisöenergia-kampanja Maan ystävien sivuilla

www.yhteisoenergia.fi

Community Power -kampanja (Euroopan Maan ystävät)

Lisätietoa kansainvälisestä toimintaviikosta ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta.

 

12. Uusi ilmasto-ohjausryhmä aloittanut

Maan ystävien ilmastokampanjoita Hiilivapaa Suomi ja Yhteisöenergia koordinoi vuosittaisessa kampanjatapaamisessa valittava ohjausryhmä. Ilmastokampanjat muodostavat merkittävän osan Maan ystävien kokonaisuudesta, ja niinpä niidenkin pyörittämiseen liittyy paljon hallinnollisia tehtäviä. Ilmasto-ohjausryhmän tehtäviin kuuluu muun muassa toiminnan suunnittelu, raportointi ja viestintä, talouden seuranta ja suunnittelu, työntekijän ohjaus sekä yhteydenpito sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Vuonna 2018 ilmastokampanjatapaaminen järjestettiin lauantaina 8.9. Kauden 2018-2019 ohjausryhmään valittiin: Elina Hienonen, Anna Ikonen, Leena Kontinen, Ilona Mansikka, Tove Selin ja Aino Sirén. Kaudella 2018-2019 ilmastokampanjavastaavana toimii Leena Kontinen. Myös kampanjakoordinaattori Eija Kärkkäinen osallistuu ohjausryhmän toimintaan.

 

13. Nuoret Maan ystävät ja intersektionaalinen näkökulma muutokseen

n järjestämä leffailta Kolossa sujui mukavissa tunnelmissa.
Pride-viikolla NMY:n järjestämä leffailta Kolossa sujui mukavissa tunnelmissa.

 

Viime keväänä käyntiin pyörähtänyt Nuoret Maan ystävät ja intersektionaalinen näkökulma muutokseen -toimintaryhmä järjestää 23.11 Equality and Interculturalism -manifeston käännösiltaman. Manifesto on Young Friends of the Earth Europe:n (YFoEE:n eli Euroopan Nuorten Maan ystävien) samannimisen toimintaryhmän vapaaehtoisvoimin luotu kannanotto ja pyrkimys luoda kattavampi, tietoisempi, itseään sekä toisiamme kehittävä liike. Manifesto korostaa läpileikkaavaa, tasoristeyksellistä näkökulmaa muutokseen - sen mukaan ilmastoliikkeen on työssään myös ymmärrettävä kuinka systeeminen sorto toimii sekä tämän ymmärryksen avulla nähtävä, kuinka monet

kamppailut yhteiskunnassa yhdistyvät. Läpileikkaavaa näkökulmaa ymmärtävä ympäristöliike ymmärtää ilmastokriisin ja muut ympäristöoikeudenmukaisuuden taistelut suhteessa sosiaalisiin kamppailuihin, rasismin vastaisuuteen, seksismiin, uusliberalismiin ja uuskolonialismiin. Tämän näkökulman avulla voidaan luoda suurempi, tehokkaampi yhteiskunnallinen liike.

Manifesto on kätevä työkalu käsitteiden yhteisessä määrittelyssä sekä työpajoissa. Tervetuloa siis mukaan! Tapahtuman kuvaus ja tarkemmat tiedot tulevat löytymään hieman lähempänä tapahtumaa facebookista sekä Maan ystävien nettisivuilta.

 

14. Vesiryhmä toimelias ja laiska

Vesiryhmä on järjestänyt yhdessä muiden toimijoiden kanssa INNER NATURE – contracorriente/against the tide -videotaideteosten esityksen kolmesti ja neljästi osallistunut asiantuntijoina yleisökeskusteluihin.

Inner Nature – hyökyaaltoa vastaan, III Video Art and Ecology International Exhibition on elokuvaohjaajien ja videotaiteilijoiden kansainvälisen verkoston eri maissa kiertävä videoteosten kokonaisuus.

 

INNER NATURE EXHIBITION on voittoa tuottamaton hanke, joka on kasvanut tarpeesta tarjota audiovisuaalisten teosten avulla heijastuksia taiteesta ja ekologiasta. Se on joka toinen vuosi toteutuva kiertävä näyttely, joka pyrkii luomaan kulttuurisia vaikutteita ympäristöjalanjäljen kaventamiseksi. Verkosto toivoo antavansa näkyvyyttä kohtaamillemme maailman laajuisille haasteille ”antroposeenin” aikakaudella.

Aiemmat kaksi näyttelyä esitettiin erilaisissa taidetiloissa Espanjassa, Ranskassa, Suomessa, Yhdysvalloissa ja Chilessä. Näyttelyn ovat kuratoineet Universitat Politècnica de Valènciasta Chiara Sgaramella, Estela de Frutos ja Lorena Rodríguez Mattalía.

Suomen Maan ystävät järjesti esitykset Suomen sosiaalifoorumiin Helsinkiin 22.4.18, Savonlinnan kansainväliselle luontoelokuvafestivaalille 18.8.18 sekä Tampereen kaupungin kulttuuritalo Laikkuun 19.9.18. Näiden lisäksi vesiryhmän edustajat Sade Hiidenkari ja Olli-Pekka Haavisto kävivät asiantuntijoina keskustelemassa jyväskyläläisen Äkkigallerian esityksessä 22.3.18.

Vesiryhmän hanke päivittää VESIKRIISI-esite ei vieläkään valmistunut, mutta luottamus toteutumiseen elää ryhmässä vahvana.

Sen sijaan ryhmän näppäimistön näpyttelijät ovat saaneet aikaiseksi joitakin julkaistuja, vesiteemaan liittyviä juttuja:

  • Kansan Uutiset (25.6.18): ”Ympäristömielenosoittajat poliisin uhreina Intiassa”
  • maailma.net (4.7.18): ”Poliisi ampui ympäristömielenosoittajia Intiassa”
  • Ny Tid (17.7.18): ”Iran är vattenbankrutt”
  • Kansanuutiset (15.9.18): ”Intia vakavan kuivumisen partaalla”
  • maailma.net (28.9.18): ”Intia vakavan kuivumisen partaalla”
     

15. Kaivosryhmän syksyyn kuuluu valokuvanäyttelyä ja kaivoslakikysymyksiä

Maan ystävien kaivosryhmä keskittyy tänä syksynä Valkeakosken Kaapelinkulman kultakaivoshankkeesta kertovaan valokuvanäyttelyyn. Kaapelinkulman kaivoshanketta ajava Dragon Mining Oy on ollut kaivosryhmän kiinnostuksen kohteena jo pitkään, ja viime aikoina esiintynyt tiheään uutisissa, harvemmin mitenkään mairittelevassa valossa. Paitsi Kaapelinkulmassa, myös mm. Oriveden kultakaivoksessa on viime aikoina ilmennyt taas vastuutonta toimintaa (ks. uutiset alla). Valokuvanäyttelyn toteutus on jo pitkällä, ja pian päästään toivottavasti kierrättämään näyttelyä ympäri Suomea.

Syksyn mittaan keskustellaan myös lakiaiheisesta vaikuttamistyöstä, sillä vuonna 2011 laaditun kaivoslain muuttaminen puhuttaa nyt niin eduskunnassa kuin kansalaisyhteiskunnassakin. Nykyinenkin kaivoslaki antaa yhtiöille aivan liian vapaat kädet toteuttaa tuhoisia hankkeita ilman yhteiskunnallisia perusteita tai edes kohtuullista haittojen kompensointia. Lähiviikkoina kaivosryhmä kokoontuu pohtimaan Maan ystävien roolia tässä muutostyössä ja suunnittelemaan uutta toimintaa sen pohjalta.

Uudet toimijat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan! Jos jompikumpi toiminta kiinnostaa tai haluat kaivostoiminnan sähköpostilistalle (tiedotuslista), laita sähköpostia osoitteeseen kaivokset [at] maanystavat.fi. Tervetuloa mukaan!

Muutamia viimeaikaisia kaivosuutisia:

https://yle.fi/uutiset/3-10441746

https://yle.fi/uutiset/3-10435451

https://yle.fi/uutiset/3-10397686

 

16. Finnwatchin #Ykkösketjuun -kampanja

Maan ystävät on mukana Finnwatchin koordinoimassa #Ykkösketjuun -kampanjassa, jossa vedotaan Suomen päättäjiin sitovan, ihmisoikeuksia koskevan yritysvastuulain asettamiseksi. Laki velvoittaisi yritykset välttämään ja vähentämään toimintansa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia sekä Suomessa että maailmalla.

Lisää yritysvastuulaista ja kampanjasta voit lukea Maan ystävien sivuilta sekä kampanjan omilta sivuilta.

Sivuilla voit allekirjoittaa päättäjille toimitettavan kansalaisvetoomuksen. Seuraa ja keskustele somessa tunnisteella #Ykkösketjuun. Kampanja on myös facebookissa.

 

17. Euroopan Maan ystävien strategia vuosille 2019-2013 valmistunut

Strategiapaperi on 26-sivuinen asiakirja, jota käsiteltiin eurooppalaisissa jäsenjärjestöissä alkuvuodesta. Myös Suomen Maan ystävät lähettivät kriittiset kommenttinsa luonnokseen ja moni näistä on huomioitukin – todennäköisesti toisetkin Maan ystävä -ryhmät ovat kiinnitäneet huomiota samoihin kohtiin. Kesällä asiakirja julkaistiin.

Koko asiakirjan voi lukea tämän linkin takaa: https://drive.google.com/file/d/1EGZoX5AAENo1GLaNAtPrBY-z1vgVa6lK/view?u... ng

Asiakirjan johdannon jälkeen teksti kuvaa FoEE:n toimintaympäristöä ja esittellee katto-organisaation tulevaisuudennäkymän oikeudenukaisuudesta ekologisten rajojen puitteissa. Neljä eriteltyä tavoitetta, joita käsitellään yksityiskohtasisti ymös menetelmien kannalta, ovat:

1. Pettävien ratkaisujen torjuminen, todellisten tarjoaminen

2. Yritysvallan purkaminen, ihmisten voimaannuttaminen

3. Vahvempia yhdessä

4. Järjestelmämuutoksen liikkeen rakentaminen ja mobilisaatio

Asiakirjan johdanto alkaa seuraavasti:

Euroopan Maan ystävät (FoEE) on laajimman ruohonjuuritason ympäristöverkoston, Friends of the Earth Internationalin (FoEI), eurooppalainen haara – yhdistäen 33 kansallista jäsenjärjestöä ympäri Eurooppaa. Nämä kaikki jäsenryhmät ja niiden paikalliset aktivistiryhmät työskentelevät useiden ympäristöoikeudenmukaisuuden aiheiden kanssa ruohonjuuri- (paikallisella), kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Friends of the Earth tunnetaan federaationa, joka tavoittelee ympäristö-, yhteiskunnalista, taloudellista ja poliittista oikeudenmukaisuutta – mikä merkitsee, että analyyseissämme ja pyrkimyksessämme saada julkista kannatusta tavoitteillemme me pidämme aina mielessämme sekä luonnon että ihmisten edut. Uskomme, että yhteiskunnallinen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ei ole mahdollista ilman ympäristöoikeudenmukaisuutta ja päinvastoin – toimintamme ympäristön suojelemiseksi täytyy aina tarjota ratkaisuja köyhyyden poistamiseksi ja kohdistua sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen.

Kohdistamme huomiomme ympäristö- ja yhteiskunnallisten ongelmien juurisyihin ja toimimme vaikuttaaksemme näiden asioiden alkulähteisiin. Puhumme totta vallanhaltijoille, ja kamppailemme rakentaaksemme ihmisten valtaa ja rajoittaaksemme yritysvaltaa.

Euroopan Maan ystävät osallistuu ja myötävaikuttaa laajempaan ympäristö- ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden liikkeeseen Euroopassa ja maailmanlaajuisesti, ja toimii julkisen osallisuuden, demokraattisen päätöksenteon ja ihmisten vallan lisäämiseksi.

Tulevina vuosina keskeisenä osana vahvaa ympäristöoikeudenmukaisuusliiketta Euroopan Maan ystävät edistää ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja talooudellisesti oikeudenmukaista Eurooppaa. Muutamme kestävien yhteiskuntien tulevaisuudennäkymämme viesteiksi ja arvoiksi, jotka ihmiset ymmärtävät, joihin he uskovat ja joita he tukevat, samalla kun puhumme vaikutuksista yksittäisten ihmisten elämään keskittäen huomiomme säälliseen elämään ja hyvinvointiin

 

18. Tue toimintaa

Liity jäseneksi
Liittymällä Maan ystävien jäseneksi tuet työtä ekologisesti kestävämmän, oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman maailman puolesta. Maan ystävien jäsenmaksu on 30€/(10€) vuosi. Halutessasi voit maksaa jäsenmaksua 50€ tai 100€. Liity jäseneksi täällä

Muista Maan ystäviä lahjoituksella
Halutessasi voit tukea Maan ystäviä myös lahjoituksella. Voit tukea tavoitteidemme toteutumista ryhtymällä kuukausitukijaksi tai lahjoittamalla sopivaksi katsomasi summan järjestömme tilille. Otamme vastaan myös testamenttilahjoituksia. Tutustu vaihtoehtoihin täällä