Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Hae mukaan Maan ystävien hallitukseen vuodelle 2022!

Uutiset·21.9.2021·

Maan ystävät toimii ympäristönsuojelun, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien sekä rauhan ja demokratian edistämisen puolesta. Jotta vapaaehtoiset aktiivimme voivat toimia näiden tärkeiden asioiden puolesta hyvillä resursseilla, tarvitaan myös ihmisiä pyörittämään järjestön hallintoa.

Maan ystävät ry:n hallituksen jäsenenä saat mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mihin järjestön resurssit suunnataan! Samalla hankit arvokasta järjestökokemusta, josta on hyötyä sekä vapaa-ajalla että työelämässä.

Hallitus varmistaa ja seuraa MY:n liiton sääntöjen ja FoEI:n kriteerien mukaisen toiminnan vuosikokousten välillä, seuraa taloutta, hyväksyy jäsenhakemukset ja -eroamiset, toimii esihenkilövastuussa, valmistelee vuosikokoukset, koordinoi väentapaamisten järjestämisen sekä yleisesti kehittää järjestön toimintaa. Hallitus myös päättää erilaisista vetoomuksista ja mielenosoituksista, joihin MY valtakunnallisena liittona osallistuu.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa sekä 5–12 muuta jäsentä. Syysvuosikokouksessa päätetään hallituslaisten määrä ja hallitukseen valittavat henkilöt sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja(t). Syysvuosikokous pidetään väentapaamisen  yhteydessä 7.11. Meriharjun luontotalolla Helsingissä. Ehdolle voit asettua, vaikka et pääsisikään vuosikokoukseen paikan päälle. Hallituspesti on voimassa vuoden 2022 loppuun asti, ja voit halutessasi asettua ehdolle myös seuraavan vuoden hallitukseen. Jatkuvuus onkin toivottavaa.

Maan ystävät ry:n korkein päättävä elin on yhdistyslain mukaan syys- ja kevätvuosikokous. Paikallis- sekä toimintaryhmien toivotaan toimivan mahdollisimman autonomisesti, joten hallituksella on harvoin perusteita puuttua ryhmien toiminnan sisältöihin. Yksi hallituksen tehtävistä on huolehtia, että toiminnassa pidetään kiinni jäsenistön vuosikokouksissa päättämistä linjauksista.

Toinen tärkeä tehtävä on huolehtia siitä, että järjestön toiminnassa toteutuvat Friends of the Earth International -verkoston jäsenyyskriteerit ja suuret linjaukset, jotka on laadittu jäsenjärjestöjä maailmanlaajuisesti kuunnellen. Verkoston jäsenyyskriteerit, tehtävä ja tulevaisuudennäkymä on nähtävissä kotisivuiltamme. FoE Internationalin kotisivut: https://www.foei.org

Kuinka usein kokouksia ja miten tehtäviä järjestellään

Hallituksen kokouksia on noin kerran kuussa ja niihin korvataan matkakulut, etäosallistuminen videopuhelulla on myös mahdollista. Kokouksissa tarjotaan vegaanista ruokaa. Lisäksi päätöksiä voidaan tehdä sähköpostitse. 

Hallituksen jäsenet jakavat vuoden alussa kiinnostuksensa mukaan seuraaviin asioihin liittyvät tehtävät, joissa myös muut aktiivit voivat auttaa: järjestön viestintä, talous, jäsenhankinta, varainhankinta, kansainväliset asiat sekä paikallisryhmien koordinointi ja tuki. 

Hallitustyöstä ei makseta palkkiota. Tehtävään perehdytetään. Kokemus Maan ystävistä, muista järjestöistä tai itseohjautuvista ryhmistä on tietenkin eduksi. Näkemyksellisyys maailman tilasta ja ympäristötoiminnasta vahvistaa järjestöä entisestään, joten eritaustaiset hakijat eri puolilta Suomea olisi oikein hyvä juttu.

Yhdistyksen hallituksella on työnantajavastuu

Hallitus toimii yhdistyksissä myös työnantajan edustajana – Maan ystävillä on parhaillaan kaksi vakituista ja yksi määräaikainen työntekijä sekä ajoittain määräaikaisissa työsuhteissa olevia henkilöitä. Yhdistysten toimintaa Suomessa säätelee yhdistyslaki ja esimerkiksi kirjanpitolaki.

Miten haet hallituksen jäseneksi tai puheenjohtajaksi

Jos kiinnostuit, laita vapaamuotoinen hakemus ja halutessasi myös CV:si hallitukselle: hallitus(at)maanystavat.fi viimeistään 31.10.2021. Hakemukseksi riittää se, että kerrot minkälaista mahdollista järjestökokemusta, tai kokemusta Maan ystävistä sinulla on ennestään, sekä ennen kaikkea miksi olet kiinnostunut Maan ystävien hallituspaikasta. Hyvänä lisänä voit kuvailla, miten hahmotat mahdollisen hallitustyöskentelysi. Kerro myös, jos olet kiinnostunut puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan toimesta. Ilmoita hakemuksessa nimesi, puhelinnumerosi ja asuinkaupunkisi.