Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Fennovoima aloitti vesirakentamista – vastuu ympäristö- ja talousvahingoista vyöryy muille

(Kuva: Kikka Rytkönen)

(In English below)

Fennovoima on tiedottanut monikansallisen Boskalis-yhtiön tytäryhtiön Terramaren aloittaneen merkittäviä luontoa vahingoittavia vesirakennustöitä Pyhäjoella. Rosatom-Fennovoima suunnittelee rakentavansa ydinvoimalaa Pyhäjoelle, mutta sillä ei ole edes rakentamislupaa, ympäristölupa on valituskäsittelyssä ja lupatilanne on epämääräinen. Toiminnasta seuraa korvaamattomia vahinkoja
uhanalaisille kaloille ja muille eliöille. Fennovoima antaa väärää ja harhaanjohtavaa tietoa ympäristökysymyksistä.

Boskalis-Terramare on nyt samassa tilanteessa kuin Stora Enso keväällä 2015: Stora Enso kieltäytyi hakkaamasta Hanhikivenniemen metsiä ja hävittämästä uhanalaisia eliöitä kyseenalaisessa lupatilanteessa. Yhteistoiminta epästabiilin Fennovoiman kanssa on merkittävä taloudellinen riski. Huomioiden Fennovoiman talouden ja ympäristöosaamisen heikkoudet, Boskalis ottaa riskin, että se joutuu kantamaan myöhemmin liiketoiminnallisesti vastuuta ympäristövahingoista ja ympäristön ennallistamisesta. Jotkut vahingot voivat olla korvaamattomia - uhanalaista kalakantaa ei pysty palauttamaan, kun se on hävitetty.

Rosatom-Fennovoima on myös poliittisesti erittäin arveluttava yhteistyökumppani, jonka lyhyt historia on täynnä kansainvälisen luokan skandaaleja. Voimalan rakentajan Rosatomin ”referensseihin” kuuluvat Tshernobyl ja Venäjän ydinaseet. Tshernobylin onnettomuuden cesium
saastuttaa Suomen sekä Pohjois- ja Keski-Euroopan luontoa vielä tänäänkin niin, että monin paikoin kalat ja luonnonantimet ylittävät jopa moninkertaisesti EUn myyntirajan 600 Bq/kg.

Vaadimme töiden välitöntä lopettamista ja vahinkojen korjaamista.

Maan ystävät ry., ydinvoimaryhmä
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry.
Naiset Rauhan Puolesta
Naiset Atomivoimaa Vastaan
Amandamaji ry.

Yhteyshenkilöt:
Jari Natunen, biokemisti, Vesiluonnon puolesta ry:n puheenjohtaja, +358 40 77 13 781
njarit@yahoo.com
Lea Launokari, Naiset Rauhan Puolesta
Ulla Klötzer, Naiset Atomivoimaa Vastaan
Marika Lohi, Amandamaji ry.

Fennovoiman luvitukset: https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=939836

Poliittinen tilanne:
http://www.kauppalehti.fi/uutiset/selvitys-pyhajoen-ydinvoimala-putinin-... vaikutusyrityksiin/bWDiCNah
https://www.hbl.fi/artikel/um-oroat-over-fennovoima/
Olli Ainola: http://www.iltalehti.fi/talous/2015091720365175_ta.shtml
Unto Hämäläinen: http://www.hs.fi/kuukausiliite/a1457073613452
Alpo Rusi: http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/rusi%20nord%20stream-54420
Ulkoministeriö: http://tem.fi/documents/1410877/2616019/Ulkoministeri%C3%B6n+lausunto.pdf
Seuraa myös: https://www.facebook.com/Boycott-Boskalis-Terramare-destroys-sea-nature-...

Muuta:
Tiedote Fennovoima.no.com -sivustolla: Fennovoiman vesityöt Hanhikiven niemellä estettävä – Terramaren ruoppaus- ja räjäytystyöt uhka alueen luontoarvoille https://fennovoima.no.com/fi/2016/09/fennovoiman-vesityot-hanhikiven-nie...

---

Rosatom-Fennovoima's water construction work threatens the Baltic Sea environment

Terramare, a subsidiary of the Boskalis group, has started massive water construction work in the Finnish Bothnian Bay, destroying nature of the Pyhäjoki seashore. Russian-Finnish company Rosatom-Fennovoima plans to build a nuclear power plant in Pyhäjoki, but it does not even have a construction permit, its environmental permit is under the appeal process and the overall situation of the permits is indeterminate. The environmental permit has been appealed by both Fennovoima and environmental organizations. The permit reveals that endangered species, such as the grayling Thymallus thymallus which is critically endangered (as cited in HELCOM BSEP140), are threatended.

Taking advantage of the unclear permit situation, the Boskalis-Terramare is hired to begin the water construction work without proper preliminary measures to mitigate the harm to the environment. Rosatom-Fennovoima is giving the public and associates wrong and misleading information on the environmental impacts.

Rosatom-Fennovoima wants to cut costs by refusing to use geotextile to protect sediments from harming fish and other fauna and flora. The company tries to avoid the examination of the endangered species. Boskalis is now in the same situation as the major forestry company Stora Enso was in the spring of 2015: they had a deal for clear cutting the forests of the Hanhikivi Cape. In this case there was also a situation with endangered species and unclear permit status. Stora Enso had professional experience in public image management and it refused to do the job under controversial permit conditions.

In addition to the environmental concerns, working with Fennovoima is not commercially advisable. The economic base of the company is weak: the minor Finnish owners try to secede, and the downfall of Russian economy and the international sanctions will influence the viability of the
project. Based on this poor and unstable position of Fennovoima, the permit situation and the environmental risks, Boskalis-Terramare risks to become liable for major environmental damages. Some damages may be irreplaceable, e.g. an endangered local fish variant cannot be restored once destroyed.

Fennovoima is a political company fostered by Finnish and Russian state powers. Practically all commercial companies such as E.on, Ovako and Boliden have left the project, leaving misguided Finnish municipal and state companies in the project. Fennovoima is actively taking advantage of the geopolitical situtation in Europe. Finnish government is claimed to have been acting under external pressure whilst promoting Fennovoima's interests through official means. The nuclear power project is a social and political concern especially to the Baltic Sea region, Finland, Swedenand Northern Europe, where Boskalis is active. The ”references” of the constructor Rosatom include Chernobyl and Russian nuclear weapons. After one half-life of cesium-137, Chernobyl nuclear disaster still pollutes fish and mushroom in Northern and middle Europe with radioactive cesium conciderably above EU sales limit 600 Bq/kg.

We require the works to be stopped immediately and rectification of the damages.

Friends of the Earth Finland – Anti-Nuclear Action Group
Nature Conservation Association of the Northern Osthrobothnia
Women for Peace Finland
Women Against Atomic Power
Amandamaji

Contact information:
Jari Natunen Biochemist, PhD (chairman of Finnish NGO Pro Aquatic Nature)
tel: +358 40 77 13 781, e-mail: njarit@yahoo.com
Tiina Prittinen, MA, Friends of the Earth Finland Anti-Nuclear Volunteer, tel. +358405548869, e-
mail: tiina.prittinen@gmail.com

Fennovoima environmental permit under appeal, which also Fennovoima has appealed:
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=939836 (in Finnish)

HELCOM
http://helcom.fi/Lists/Publications/BSEP140.pdf (in English)

Political situation:
http://www.kauppalehti.fi/uutiset/selvitys-pyhajoen-ydinvoimala-putinin-... (in Finnish)
https://www.hbl.fi/artikel/um-oroat-over-fennovoima/ (in Swedish)
Olli Ainola: http://www.iltalehti.fi/talous/2015091720365175_ta.shtml (in Finnish)
Unto Hämäläinen: http://www.hs.fi/kuukausiliite/a1457073613452 (in Finnish)
Alpo Rusi: http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/rusi%20nord%20stream-54420 (in Finnish)

Political and economic situation of Fennovoima:
Finnish Foreign ministry: http://tem.fi/documents/1410877/2616019/Ulkoministeri%C3%B6n+lausunto.pdf (in Finnish)
The Finnish Institute of International Affairs report with English summary:
http://www.fiia.fi/en/publication/607/venajan_muuttuva_rooli_suomen_lahi...
For further information: https://www.facebook.com/Boycott-Boskalis-Terramare-destroys-sea-nature-...