Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Maan ystävien globaalikasvatustoiminta (tauolla rahoituksen vuoksi)

Toiminta

Maan ystävien globaalikasvatustoiminta vuonna 2018

Maan ystävien oma globaalikasvatustoiminta on tauolla. Suunnittelemme toiminnalle jatkoa vuonna 2019. Mikäli olet kiinnostunut toiminnasta, ota yhteyttä yhteyshenkilöön.

Lisätietoja Maan ystävien globaalikasvatustoiminnasta antaa globaalikasvatuksen yhteyshenkilö Anni Kiviranta:

anni.kiviranta(at)maanystavat.fi

Maan ystävien menneet globaalikasvatushankkeet

Meidän kaikkien kaivokset lv. 2015-2016

Mistä kännykkämme ovat peräisin? Mitä seurauksia kännyköitä varten tarvittavien metallien kaivamisesta on? Miten erilaisessa yhteiskunnallisessa asemassa olevat ihmiset voivat vaikuttaa kaivosten aiheuttamiin ongelmiin? Hankkeessa tuotettiin opetusmateriaalia ja kierrettiin kouluvierailuilla eri puolilla Suomea. Tuotettu materiaali ladattavissa sivun yläreunassa.

Globaalia ympäristökasvatusta lv. 2014-2015

Hankkeessa koulutettiin vapaaehtoisia kouluvierailijoita Inarista Turkuun, järjestettiin kouluilla globaaleja ympäristöpäiviä ja kehitettiin nuorisotaloille suunnattua globaalikasvatustyötä.

Globaalikasvatusta toiminnallisin menetelmin lv. 2013-2014

Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti ekologisen velan viitekehyksessä -hankkeessa vapaaehtoisia kouluvierailijoita ja ammattikasvattajia ohjattiin toiminnallisten menetelmien käyttöön. Hankkeessa tuotettuun Tuumasta toimeen! -oppaaseen on koottu toiminnallisia globaalikasvatuksen menetelmiä, jotka soveltuvat käytettäviksi erityisesti 13-19 -vuotiaiden nuorten kanssa. Opas on ladattavissa  https://www.dropbox.com/s/nfsd6ppa65s5vwb/Tuumasta_toimeen_WEB.pdf?dl=0.

Ekologinen velka Globaalia ympäristökasvatusta lv. 2011-2012

Ekologinen velka - materiaalipaketti tukee ammattikasvattajien ympäristö- ja globaalikasvatustyötä yläkoulu-ja lukioikäisten nuorten parissa. Materiaalit koostuvat ekologisen velan eri teemojen aihepiirejä käsittelevistä diasarjoista, syventävistä taustamateriaaleista, video- ja kuvapankista, toiminnallisista menetelmistä, globaalin Etelän tarinoista ja artikkeleista sekä linkki- ja lähdekirjastosta. Materiaalissa käsitellyt teemat ovat ympäristöoikeudenmukaisuus, ilmasto-oikeudenmukaisuus, kylässä kehitysmaissa - kohtuuden jäljillä globaalissa Etelässä sekä kestävä taloudellinen vaihto ja kulutuksen vähentäminen. Materiaalit löytyvät täältä.