Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Minkä kaiken on muututtava?

Blogi·7.4.2021·

Helsingin Maan ystävät julkaisi keväällä 2021 Poimulehti-teemalehden. Lehden artikkelit julkaistaan myös tässä blogissa viikon välein. Lehden kirjoitukset eivät edusta Maan ystävät ry:n virallista näkemystä.

Pääkirjoitus: Minkä kaiken on muututtava?

Pitelet käsissäsi Poimulehden, eli Helsingin seudun ja yliopiston Maan ystävien teemalehden, kolmatta numeroa. Koska lehti ilmestyy harvakseltaan, paljon on ehtinyt tapahtua sitten viime numeron. Ilmastokriisi on vakiintunut sanana kuvaamaan tilannetta, jossa elämme, ja kuudes sukupuuttoaalto on edennyt etenemistään. Greta Thunberg on noussut ilmastokamppailun ikoniksi ja suora ilmastotoiminta on alkanut puhutella yhä laajempia ihmisjoukkoja. Financial Times kirjoitti kapitalismin tulleen tiensä päähän, ja kansallismieliset populistijohtajat ovat päässeet luotsaamaan maitaan tuhoisille urille. Vaikka ajat ovat monin tavoin vaikeat, kytee niissä myös suurten muutosten mahdollisuus.

Puhe järjestelmätason muutoksista on vakiintunut sitä mukaa, kun tietoisuus maailmamme järisyttävistä globaaleista kriiseistä on löytänyt tiensä ihmisten tietoisuuteen. Järjestelmämuutokseen on kuitenkin vaikea tarttua sellaisenaan: sitä pitää rajata ja määritellä, pilkkoa pienempiin osiin sekä muotoilla konkreettisiksi teoiksi ja vaatimuksiksi, jotta se saisi todellisen muodon. Tämän numeron tekstit heijastelevat näitä palasia. Ilmastoetiikalla, hiiliverolla, alkuperäiskansojen kamppailuilla, elämäntapamuutoksilla ja lukemattomilla muilla elementeillä on mahdollisuus muuttaa sitä globaalia kokonaiskuvaa, jota usein järjestelmäksi luonnehditaan. Tämä kuitenkin edellyttää, että ymmärrämme paitsi kokonaisuuden, myös osien merkityksen.

Emme kuitenkaan voi odotella siihen asti, että ymmärryksemme maailmasta olisi täydellinen, ja vasta sitten ryhtyä toimeen. Meidän on opittava, kokeiltava, rakennettava uutta ja purettava vanhaa, ja opeteltava tekemään se yhdessä. Rakenteelliset ja kollektiiviset muutokset saattavat olla hitaita, mutta jos niitä pystytään tekemään rajatummilla alueilla, voi suurempikin muutos parempaan olla mahdollinen. Paikoillemme emme voi jäädä.

Poimulehti 3

Sisältö

Poimulehti 3:n toimitus

Toimittajat: Anders Backström, Bernhard Bliem, Saila Finne, Angi Mauranen, Taru Saari, Tove Selin, Artturi Tilanterä.

Avustajat: Pirjo Apell, Jukka Liukkonen, Mikael Ruohonen, Heidi Tuhkanen

Lehden tunnuksen suunnittelu: Jukka Liukkonen

Taitto: Tanja Pulliainen

Kansikuva: Susanne Jutzeler / Pixabay