Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Kirjoittaja: Marica Savolainen

Hallitustyöskentelyn muuttuminen koronapandemian aikana - Mitä hyviä puolia siinä on tullut esiin? Julkaistu 1.7.2021 Tämä aihe on pyydetty nostamaan esille koska Maan ystävien jäsenet ovat ehkä kiinnostuneita pandemia ajan hallitustyöskentelystä. Miten hallitustyö on sujunut ja mitä hyviä ja huonoja puolia...