Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Uutiskirje 2-2019

MAAN YSTÄVÄT RY:N UUTISKIRJE 2-2019

 

1. MAAN YSTÄVÄT RY:N TOIMISTON MUUTTO

2. TOIMISTON TYÖNTEKIJÄ VAIHTUI

3. KOLMAS AKTIIVITAPAAMINEN 23.2.2019

4. KUTSU AKTIIVEILLE: KESKUSTELUTILAISUUS TULEVAN TOIMISTOTYÖNTEKIJÄN TYÖNKUVASTA

5. KEVÄTVUOSIKOKOUKSEN 2019 PÄÄTÖKSIÄ

6. KEVÄTVÄENTAPAAMINEN (SISÄLTÄÄ KYSYMYKSEN JÄSENISTÖLLE)

7. FRIENDS OF THE EARTH INTERNATIONAL

8. FRIENDS OF THE EARTH EUROPE

9. YOUNG FRIENDS OF THE EARTH EUROPE

10. VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUKSESTA: TOIMINTARYHMÄ ”YHTEYS MAAHAN, METSÄÄN JA ALKUPERÄISKULTTUUREIHIN”
 

1. MAAN YSTÄVÄT RY:N TOIMISTON MUUTTO

Perustamisestaan 1996 lähtien MY:llä on ollut toimisto joko Turussa ja Tampereella tai Helsingissä. Tampereen sivutoimisto on ollut kolmessa paikassa, ja nyt Näsilinnankatu 22:ssa. Helsinkiin päätoimisto muutti 2012.

Helsingin seudun Maan ystävät ry Myhki onnistui neuvottelemaan Helsingin kaupungin nuorisopalvelun virkamiesten kanssa, että Myhki sai korvauksetta käyttöönsä toimistotilan Pauligin huvilalta Töölöstä osoitteesta Mechelininkatu 36 B. Samaan rakennukseen tulivat muun muassa Luonto-Liiton Uudenmaan piiri sekä 4H-yhdistys.

Toimistotilaan kuului toimistohuone, pieni neuvotteluhuone ja keittiö, jotka ovat olleet erinomaiset MY:n tarpeisiin. Talon rakentaminen aloitettiin vuonna 1873 ja rakennus siirtyi 1886 Gustav Pauligin omistukseen. Pauligin perheen omistuksessa pysyi puuvilla pysyi 1932 asti. Perhe lähti, mutta nimi jäi.

Ja nyt lähtivät Maan ystävät, LUP ja 4H, koska kaupungin virkamiehet suunnittelevat rakennuksen myyntiä voittoa tuottaviin käsiin. Rakennuksesta poistumisen määräajaksi annettiin 31.3.2019.

Tämä on vain yksi monista tapauksista, jolloin erinomaisesti hoidettu ja kaupunkilaisten omaehtoista kulttuuria ja elämää ylläpitäneet tilat yritetään siirtää business-maailman haltuun. Samaa yritetään Helsingissä jälleen kerran esimerkiksi Lapinlahden psykiatrisen sairaalan suhteen, josta on tullut monenlaisen omaehtoisen taide-, käsityöläis- ja pienyrittäjyyskulttuurin aktiivinen keskus.

MY:n toimisto muutti 1.4.2019 Helsingin Hämeentie 48:aan toimistotilaan, jossa päävuokralaisena on Suomen rauhanpuolustajat ry ja useita muita järjestöjä sekä 20. vuottaan juhlivan Voima-lehden toimitus. MY on ollut Voima Kustannus Oy:n osaomistaja sen perustamisesta lähtien. Helsingin seudun ja Helsingin yliopiston Maan ystävät muuttivat Domus Gaudiumiin Ulrika-kerhohuoneeseen, osoitteeseen Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki.

Muutos on MY:lle, Myhkille ja maan ystäville suuri, menetettiinhän tässä lähes täydellisesti järjestön arvoihin ja aktiivitoimijoiden maailmankuvaan soveltuva paikka. Samalla asialla on toinenkin puoli. Kun joka tapauksessa olisi ollut vuokranmaksu edessä missä vain uudessa paikassa ja epävakaat olot maassa ja maailmassa eivät takaa loputtomiin julkisia toiminta-avustuksia, niin Hämeentien paikan kohtuullinen vuokra on etu, jonka vuoksi voimme rahoittaa toimintaa jonkin verran enemmän kuin kalliin vuokran paikassa, johon tulisi monenlaisia lisäkuluja. Mutta ennen kaikkea ympäristö, jossa on muita samanhenkisiä toimijoita, saattaa hyvinkin tuoda MY:lle monenlaista merkittävää vuorovaikutusten kautta.

Tämä on ilman muuta suuri muutos MY:lle. Me itse teemme siitä hyvän tai huonon.

 

2. TOIMISTON TYÖNTEKIJÄ VAIHTUI

Vuodesta 2012 MY:n toimistolla on työskennellyt Eveliina Heikkinen. Hänen työsuhteensa päättyi 25.2.2019 hänen omasta pyynnöstään.

Eve piti toimiston erinomaisessa kunnossa, huolehti korvaamattomalta tuntuvalla tavalla vuosittain uusien hallitusten perehdyttämisestä, jaostolaisten kouluttamisesta, monien järjestön perustoimintojen järkiperäistämisestä sekä piti kaikin tavoin huolta järjestön toiminnan sujuvuudesta. Jäsenhankinnassa ja siihen liittyen jäsenmaksujen keräämisessä Eve teki ensiarvoista työtä järjestön hyväksi. Hänen yhteisöpedagogin koulutuksensa kääntyi Maan ystävien hyväksi tehokkaasti.

Väliaikaiseksi työntekijäksi kuluvan vuoden elokuun loppuun saatiin onneksemme helsinkiläinen Anders Backström. Anders liittyi Maan ystäviin pian vuosituhannen vaihteen jälkeen ja on siitä lähtien ollut aktiivinen maan ystävä. Hän, jos kuka, tuntee järjestön ja kykenee siten auttamaan tehokkaasti monien muutosten kuten toimiston muuton aikana.

Toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella haetaan työntekijää loppukevään ja alkukesän aikana. Ensin huhtikuun loppuun mennessä mietitään, onko toimistotyöntekijän työnkuvalle muutostarvetta. Tämä prosessi aloitettiin jo kolmannessa aktiivitapaamisessa. Haku avataan toukokuussa. Kuun lopussa haku päättyy, jonka jälkeen anonymisoitujen hakemusten perusteella kutsutaan joitakin hakijoita haastatteluun. Valinta tehdään ja siitä ilmoitetaan kesäkuun puoliväliin mennessä.

 

3. KOLMAS AKTIIVITAPAAMINEN 23.2.2019 - TYÖNTEKIJÄN TYÖNKUVA

Kolmannen aktiivitapaamisen yhteiset keskustelut jatkuivat siitä, mihin toisessa jäätiin. Toisessa aktiivitapaamisessa käsiteltiin teemaa ympäristöjärjestöjen ja erityisesti MY:n roolia muuttuneessa toimintaympäristössä. Kolmannessa pureuduttiin tarkemmin siihen, mikä tulisi olla MY:n toimiston ja sen työntekijän rooli suhteessa järjestöbyrokratiaan ja toimintaan.

Yhtäältä vahvana toiveena nousi esiin, että MY laittaisi vähemmän rahaa seiniin ja työntekijöiden palkkoihin ja enemmän rahaa toimintaan. Toisaalta todettiin, että palkkoihin ja työnantajakuluihin rahallisesti merkittävä osa ei ole siirrettävissä toimintaan, koska ne ovat omalla momenteillaan avustuksissa. Jos työntekijää ei ole, ei ole momenttia sitä varten toiminta-avustuksissakaan, eikä tätä rahaa tuenantaja siis myönnä. Lisäksi huomautettiin, että moni tuenantaja ministeriöistä säätiöihin on kitsaampi tukemaan hankkeita, ellei toimintaa koordinoimaan ole tarkoitus palkata työntekijää.

Eräs näkökulma oli, että työntekijä tekee hallinnollisia juttuja, mutta vapaaehtoiset pitävät hänet tietoisena siitä, mitä vapaaehtoiset tekevät sisältöjutuissa. Yksi osallistuja ehdotti, että maksetaan järkevä palkka ja lyhennetään työaikaa. Riisuttu hallinnollisten hommien rooli kuulostaa järkevältä. Toinen pohtii: "Entä, jos työntekijän palkkaamisella olisikin tavoite saada aktiiville toimeentuloa". Tosin tämä voi käytännössä johtaa siihen, että lopulta MY päätyisi tavanomaiseen työnantajan rooliin. Kolmas tiivisti mielipiteensä: Byrokratiat minimiin ja joku työsopimukseen merkitty yhteys jäsenten toimintaan sillä tavalla, että se on tarkasti määritelty. Onko se sitten yksi tunti viikossa vai jotakin muuta, on toinen kysymys. Ja niin, että se koskee vaihtelevasti eri toimintaryhmiä.

 

4. KUTSU AKTIIVEILLE: KESKUSTELUTILAISUUS TULEVAN TOIMISTOTYÖNTEKIJÄN TYÖNKUVASTA

Työntekijän työnkuvaa käsitellään jäsenistön kesken lauantaina 13.4.2019 klo 13 – 15 Helsingissä. Paikka on vielä auki, mutta se vahvistetaan mahdollisimman pian. Jos olet halukas osallistumaan pohdintaan työntekijän työnkuvasta, ilmoittauduthan 11.4. mennessä osoitteeseen ilmoittautumiset[at]maanystavat[piste]fi.

Tilaisuuteen osallistuvien on hyvä ennen keskustelua pohtia, halutaanko työntekijän hoitavan enemmän järjestöbyrokratiaa vai toimivan aktiivien ja ryhmien toiminnan tukijana. Ja tämä ennen kaikkea konkreettisen tekemisen kannalta. Periaatteellisia linjauksia on jo käsitelty.

 

5. KEVÄTVUOSIKOKOUKSEN 2019 PÄÄTÖKSIÄ

Kevätvuosikokouksen päätökset menivät pääosin tavanmukaisesti: Hyväksyttiin 19-sivuinen Maan ystävät ry:n vuoden 2018 toimintakertomus, vahvistettiin viime toimikauden tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2018 hallitukselle.

Toimintasuunnitelman tarkennuksesta vuodelle 2019 erityistä huomiota ansaitsee ilmastokampanjan piirissä viime syksynä aloitettu lentoverokampanja, jonka idea tuotiin esille aktiivitapaamisessa 22.9.2018.

Lentoverokampanjan päätavoite on julkaista kansalaisaloite lentoveron saamiseksi Suomeen. Kansalaisaloitteen tueksi julkaistaan huhtikuussa dynaamisesti päivittyvät nettisivut, joilta saa tietoa aloitteesta, lentämisen ilmastovaikutuksista sekä kampanjan etenemisestä. Kampanjan tärkein tavoite kuluvana vuonna on kerätä kansalaisaloitteeseen tarvittavat 50 000 nimeä huhti – lokakuun välisenä aikana. Kampanjan oma verkkosivusto avautuu täällä huhtikuun aikana.

Syysvuosikokouksessa 2018 käsiteltiin sääntömuutosehdotusta hallituskauden pidentämisestä kahteen vuoteen nykyisestä yhdestä vuodesta. Koska asiaa ei silloin saatu päätökseen, sovittiin kokouksessa, että asian käsittelyä jatketaan kevätvuosikokouksessa 2019. Hallitus ei kuitenkaan ole kyennyt edistämään asiaa niin, että sitä voitaisiin käsitellä huolellisella valmistelulla ja jäsendemokratiaa kunnioittaen tässä kevätvuosikokouksessa. Syynä on hallituksen ylityöllistyminen henkilöstövaihdoksen, toimitilan vaihdoksen ja muiden kiireellisten ja melko suurten asioiden vuoksi. Kokouksen päätöksellä hallitus edistää asiaa jäsenistöä osallistaen kevätväentapaamisessa.

Maan ystävät ry:llä on ollut kauan linjapaperi yhteistyöstä yritysten kanssa, ja linjauksia on päivitetty useissa vuosikokouksissa vuosien varrella. Tässä kokouksessa MY:n suhteet talouselämään -linjapaperiin lisättiin yksi asiakokonaisuus, joka ilmenee lisätystä lauseesta: ”Jos yrityksellä on kiistatilanne jonkin toisen FoE-maaryhmän kanssa, MY konsultoi myös asianomaista FoE-ryhmää.”

Yritysyhteistyötä harkittaessa on huomioitava myös kansainvälisen Maan ystävät -verkoston (FoEI:n) vahvistamat linjaukset varainhankinnasta sekä toiminnasta ylikansallisten yritysten kanssa. Linjaukset ilmenevät asiakirjoista ”FoEI:n säännöt toiminnasta ylikansallisten yritysten kanssa 2010”,  ”FoEI:n linjaukset varainhankinnalle 2011” sekä ”Selvennykset FoEI:n linjauksiin varainhankinnalle 2014”. Nämä ja MY:n oman linjapaperin saa käytännön tarpeen koittaessa MY:n toimistolta.

Tämä kevätkokous oli kaikkien aikojen viimeinen vuosikokous Pauligin huvilalla. Sen kunniaksi kokouksen puheenjohtaja Heidi Kuvaja oli leiponut erinomaisia pikkuleipiä ja kakun, joita ehdittiinkin nauttia rauhassa, sillä puheenjohtaja onnistui vauhdittamaan kokouksen tuntia arvioitua lyhyemmässä ajassa.

 

5. KEVÄTVÄENTAPAAMINEN (SISÄLTÄÄ KYSYMYKSEN JÄSENISTÖLLE)

Tämän uutiskirjeen lukija onkin jo huomannut, että kevätvuosikokous ja kevätväentapaaminen järjestetään tänä vuonna eri aikoina ja paikoissa. Kuten viime vuonna, kevätväentapaaminen järjestetään tälläkin kertaa kesän alkupuolella kesäleirinä.

Tavoittelemme merellistä paikkaa Helsingin Vartiosaaresta, joka on tavattoman viehättävä ja Maan ystävien arvoihin ja mieltymyksiin erinomaisesti soveltuva paikka. Tässä videokuvaa saaresta.

Odottamatta ja tietojemme mukaan ensimmäistä kertaa varauskausi alkaakin tänä vuonna vasta huhtikuun alussa. Tämän vuoksi meillä ei ole vielä varmuutta paikan saannista, sillä paikka on todella haluttu. Täsmällinen ajankohta ja paikka ovat siis auki.

Jos emme onnistu samaan Vartiosaaren kohdetta, tarvitsemme suunnitelman B. Sitä varten olemme tehneet tunnusteluja eri suuntiin. Mutta tähän pyydämme myös jäsenistön aktiivisuutta ja vinkkejä. Mistä löytyisi sellainen paikka, joka täyttäisi seuraavat ehdot:

 • sijainti niin, että matkustaminen sinne olisi mahdollista julkisilla välineillä ja enintään kahdella kulkuvälineen vaihdolla

 • matkustaminen Helsingistä, Joensuusta ja Oulusta ei veisi kohtuuttomasti aikaa

 • paikassa voisi yöpyä sisätiloissa, mutta telttailumahdollisuuskin olisi

 • paikassa olisi tilaa 20 – 40 maan ystävälle ja keittiö, jossa voisi valmistaa kohtuullisin ponnistuksin tällaiselle määrälle ruokaa

 • sauna, jos mahdollista (tosin viime vuonnakaan ei ollut saunaa käytössä.)

 • ja tietenkin nautittava ympäristö, mikä voi olla yhtä hyvin kaupunkiympäristö kuin keskellä aarnimetsää tai vettä. Vartiosaarikin on aito meren saari, jonne matka yhteysaluksella Helsingin Hakaniemen rannasta kestää 50 minuuttia

Vinkit voivat olla käyttökelpoisia myös tulevina vuosina. Otathan yhteyttä hallitukseen, jos mielessäsi on sopiva paikka!

Kevätväentapaamisen sisällöstä ei ole vielä aikataulutettuja päätöksiä. Viime kesän ja muiden huomioiden perusteella kaivataan toiminnallisuutta ja vapaata yhdessäoloa riittävästi. Parasta olisi, jos leiri voisi toimia monenlaisen aktioiden suunnittelun ja valmistelun alustana, vaikka järjestön kehittämiseenkin liittyviä asioita täytyy käsitellä. Jälkimmäistä, joidenkin mielestä kuivakkaa puuhaa on esimerkiksi kevätvuosikokouskohdassa mainittu hallituskausia koskeva sääntömuutos sekä keskustelu aktiivitapaamisten jatkamisesta.

 

6. FRIENDS OF THE EARTH INTERNATIONAL

Sergio Rojas salamurhattu

(FoEI 21.3.2019, tiivistetty suomennos englannista FoEI:n uutissivulta.)

Latinalaisen Amerikan ja Karibian Maan ystävät (ATALC) tuomitsevan Sergio Rojaksen salamurhan. Rojas puolusti alkuperäiskansojeoikeuksia Costa Ricassa sekä Bribri-kansaa Salitren territoriossa eteläisessä Costa Ricassa.

Sergio murhattiiin maanantaiyönä maaliskuun 18. kotonaan Yerin yhteisössä. Yhteisöoikeuksien puolustajaa ammuttiin 15 kertaa. Muutamia tunteja ennen salamurhaansa hän yhdessä toisten alkuperäiskansayhteisön jäsenten kanssa oli jättänyt valituksen julkiseen syyttäjänvirastoon siitä, että alkuperäiskansaan kuulumattomat henkilöt olivat ottaneet haltuunsa alkuperäiskansan maita. Nämä olivat aiheuttaneet uhkaa vuosia ilman mitään Costa Rican viranomaisten merkittäviä toimia.

Koko elämänsä Sergio Rojas kamppaili peräänantamattomasti alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeuden ja autonomian puolesta.

Yhteisöjen alueilla hän asettui pelotta vastustamaan maakaappajia

Rikos tapahtui huolimatta Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) for Salitre -nimisen ihmisoikeuskomission ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä, mikä tyrmistytti alkuperäiskansoja ja yhteiskunnallisia liikkeitä Väli-Amerikassa ja koko Latinalaisen Amerikan alueella.

Ympäristöjärjestönä, joka on sitoutunut tavoittelemaan ympäristö-, yhteiskunnallista, taloudellista ja sukupuolten välistä oikeutta, ja joka työskentelee kansojen oikeuksien puolesta sekä aluettaan puolustavien oikeuksien puolesta, ilmaisemme solidaarisuutemme Costa Rican ihmisille, alkuperäiskansojen yhteisöille sekä Sergio Rojasin suvulle.

Latinalaisen Amerikan ja Karibian Maan ystävät ATALC

19. maaliskuuta 2019

Uutinen ATALC:n sivulla espanjaksi

 

8. FRIENDS OF THE EARTH EUROPE

Enemmän viljelijöitä, enemmän ruokaa

(Tämä teksti on pääosin FoEE:n sivulta 25.3.2019 julkaistusta uutisesta täydennettynä seuraavilla lähteillä: Agence Europe 18.3.2018. Greenpeace European Unit 24.5.2018. WHO 7.11.2018)

Tuoreen tutkimusraportin mukaan kestävästi toimivat pienviljelijät tulee asettaa EU:n maatalouspolitiikan ytimeen.Raportin on julkaissut Nyeleni Europe and Central Asia Platform for Food Sovereignty, joka on ruohonjuuritason, yhteisöperustainen liikkeiden ja järjestöjen poliittinen ja yhteiskunnallinen yhteenliittymä. Koko raportti on luettavissa tästä.

Laajasti dokumentoitu julkaisu ilmestyi juuri sopivasti, sillä Euroopan Parlamentin maatalouskomitea päätti 18.3.19, että se tulee äänestämään vuoden 2020 jälkeisestä maatalouspolitiikasta (Common Agricultural Policy, CAP) huhtikuun alussa. Greenpeace tiedotti viime kesäkuun kynnyksellä, että enemmistöllä EP:n maatalouskomitean parlamenttijäsenistä on ”vahvat yhteydet viljelyteollisuuteen”.

Enemmän viljelijöitä, enemmän ruokaa edustaa viljelijöiden, talonpoikien, karjanlaiduntajien, kalastajien, alkuperäiskansojen ja ympäristöjärjestöjen pan-eurooppalaisen yhteenliitymän kantaa suhteessa EU:n yleistä maatalouspolitiikkaa CAP:ia.

Raportti valottaa maaseutualueiden ja ruokajärjestelmän hälyttävää tilannetta EU:ssa.

 • vuosien 2005 ja 2016 välillä vuokra- tai leasinghallinnassa olevien alle 50 hehtaarin viljelymaiden lukumäärä putosi 29,4 prosentilla. Yli neljä miljoonaa vuokra- ja leasinghallintaa katosi kymmenessä vuodessa.

 • yhä suurempi määrä kausityöntekijöistä kärsii tyrmistyttävistä työ- ja elämänolosuhteista. Nämä ovat usein siirtolaisia.

 • maatalouskemikaaleihin yhteyksissä olevalla saastumisella on edelleen kielteinen vaikutus kansanterveyteen - kemikaalijäämiä on löydetty ruoasta, ja typpi- ja fosforivalumat saastuttavat vettä ja maaperää.

 • voimakas antibioottien käyttö eläintuotannossa johtaa antimikrobiseen resistanssiin. Antimikrobinen resistanssi (AMR) on mikro-organismien kuten bakteerien, virusten ja joidenkin loisten kyky vastustaa antimikrobiootteja, kuten antibiootteja, virusten vasta-aineita ja malarian vasta-aineita. Seurauksena tavanomaiset hoitomenetelmät käyvät tehottomaksi, tartunnat sitkeiksi ja ne saattavat tulla helposti tarttuviksi.

 • vuosittain tuotetaan noin 88 miljoonaa tonnia ruokajätettä. Tämä on seurausta teollisesta ruokaketjusta.

 • EU:n yleinen maatalouspolitiikka CAP on tehnyt EU:n äärimmäisen riippuvaiseksi halpatuonnista alueilta, joilla on käytännössä paljon heikommat ympäristö- ja sosiaaliset standardit.

 

9. YOUNG FRIENDS OF THE EARTH EUROPE

YFoEE:llä oli tarjolla mahdollisuus ”agroaktivismiin”, mutta valitettavasti hakuaika päättyi jo 12.3.2019. Suomen Maan ystävien uutiskirjeet tulevat vain joitakin kertoja vuodessa, joten tämä on huono kanava tuoreiden uutisten jakamiseen. Sen vuoksi suosittelemme kaikkia seuraamaan suoraan FoEI:n, FoEE:n ja YFoEE:n sivuja.

Mitä agroaktivismi tarkoittaa? YFoEE toimiii joka vuosi yhdessä Etelä-Walesin rannikolla sijaitsevan Caerhyn luomutilan kanssa, jonne otetaan muutamia nuoria tutustumaan kestäviin viljelykäytäntöihin ja hankkimaan keinoja ruohonjuuritason kamppailuihin. Monien mielestä tämä on ”kerran elämässä” kokemus.

Aikaisemmin työskentely tilalla on kestänyt kolme kuukautta, mutta tänä vuonna kokeillaan yhdeksän kuukauden jaksoa, jotta nuoret pääsisivät perehtymään perusteellisemmin kestävän maatalouden käytäntöihin. Katso aiheesta lisää tästä.

Voihan olla, ettei mahdollisuus ole menetetty vielä tältäkään vuodelta. Kannattaa olla yhteydessä YFoEE:n ihmisiin.

Euroopan nuorten Maan ystävien ryhmiä on nykyään 23 maassa: Belgiassa, Bosnia&Herzegovinassa, Alankomaissa, Bulgariassa, Englannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin Maan ystävissä, Espanjassa, Irlannissa, Itävallassa, Kroatiassa, Kyproksella, Latviassa, Makedoniassa, Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Skotlannissa, Suomessa, Sveitsissä, Tanskassa, Tsekin tasavallassa, Venäjällä ja Virossa.

 

10. VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUKSESTA: TOIMINTARYHMÄ ”YHTEYS MAAHAN, METSÄÄN JA ALKUPERÄISKULTTUUREIHIN”

 Maan ystävissä ryhmät ja jäsenet toteuttavat monenlaista toimintaa, joista ei aina ulotu tietoa toisille maan ystäville.Tällainen ryhmä saattaa olla esimerkiksi Yhteys maahan, metsään ja alkuperäiskulttuureihin. Sen vuoksi alla uutiskirjeen lopuksi on tiivistelmä ryhmän viime vuoden toimintakertomuksesta.

Vuoden aikana toimintaryhmä on järjestänyt mm. seuraavia alkuperäiskultttuureihin ja maa- ja metsäyhteyteen liittyviä tapahtumia ja toiminut myös ajatushautomona tai tuumapajana:

Alkuperäiskansojen biokulttuuriset oikeudet -keskustelutilaisuus pidettiin Helsingissä 28.3.2018. Puhujina ohjelmassa oli toimintaryhmästä Ossi Kakko, joka kertoi matkastaan Intian alkuperäiskansojen erityisen haavoittuvien heimojen kylissä.  Muina puhujina olivat Tiina Jääskeläinen ”Saamelaisten luontosuhteen kieltämisestä”,Tikli Loivaranta ”Intian alkuperäiskansojen kestävien elämänperinteiden dokumentoinnista biokulttuuristen protokollien avulla”, Tero Mustonen ”Perinnetietotyöstä” ja Pirjo Virtanen ”Amazonian sademetsistä kulttuuriperinteenä”. Tapahtumaan osallistui noin 30 ihmistä.

Suomen Sosiaalifoorumissa 21.-22.4. ryhmä osallistui keskustelutilaisuuden ”Biokulttuurisesta yhteisöllisyydestä” järjestämiseen, jossa videon ja kuvien avulla pohdittiin Intian alkuperäiskansojen kestäviä elinehtoja ja niitä kantavaa yhteisöllisyyttä. Pohdintaan osallistui 23 uteliasta. Osallistuimme myös muiden tilaisuuksien järjestämiseen, kuten  ”Kestävän elämän yhteisöllisiä käytäntöjä ja hankkeita”, osallistujia noin 50 ja ”Marielle Franco ja Berta Cáseres in memoriam”, osallistujia noin 15.

Kesäkuussa ryhmä osallistui baiga ja gond -alkuperäiskansavieraiden Phoolsinghin ja Anubhav Shorin 14.-22.6.2018 kiertueen tilaisuuksien järjestämiseen Tampereella, Turussa ja Katajamäellä Vilppulassa Kasvukauden pyhitys -tapahtumassa. Tilaisuuksissa käsiteltiin heidän heimojensa biokulttuurisia elämänperintöjä ja niihin osallistui yhteensä noin 40 ihmistä.

Biokulttuurisiin oikeuksiin ja maayhteyteen liittyviä tilaisuuksia Katajamäen ekoyhteisössä pidettiin kesän ja syksyn aikana useampia. 29.6.-1.7. pidettiin brasilialaisten ja meksikolaisten alkuperäiskansojen perintöihin liittyvä parannusperintötapahtuma, vetäjinä yhteisöterapeutteja, Brasiliasta Emilio Dias ja Meksikosta Diana Bolanos ja Juan R. Andrade. Osallistujia oli 18. Elokuussa 3.-5.8. Katajamäellä pidettiin seremonia, jossa vetäjänä arizonalainen intiaani Rupert Encinas. Osallistujia oli 19.

3.9. pidettiin Helsingissä tilaisuus ”How to support indigenous communities' rights on their bio-cultural life-heritages”, jossa puhuivat Nepalin Rai-heimoon kuuluva Mrinalini Rai, Dorothee Cambou ja Ville-Veikko Hirvelä. Osallistuijia oli tilaisuudessa noin 20.

11.9. Finnfundia evaluoiva järjestö järjesti evaluaatiota käsittelevä työpajan, johon osallistuivat toimintaryhmästä Ville-Veikko Hirvelä ja Kai Vaara. He osallistuivat myös 22.11. Finnfundin ihmisoikeuslinjausta valmistelevaan tilaisuuteen kriittisillä puheenvuoroilla.

16.-18.11. pidettiin Katajamäen yhteisön perinteinen Kekri-juhla, johon osallistui 53 ihmistä, ja joka oli toimintaryhmän suhdetoiminnan kannalta hyödyllinen.
 

16.12. ryhmä järjesti METSÄ HENKII -teemaisen tilaisuuden Tampereen kulttuuriravintola Telakalla Katajamäen yhteisössä pitkään eläneen ja lokakuussa menehtyneen rakentaja-taiteilija Tapani Hietalahden muistoksi. Tilaisuudessa oli pitkälti toistasataa osallistujaa, yli 35 esiintyjää ja 3 yhtyettä.