Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Voidaanko ilmastonmuutosta hillitä nykymuotoisessa yhteiskunnassa vai tarvitsemmeko vaihtoehtoja? Keskusteluja tutkijoiden ja aktivistien kanssa Helsingissä 6.10.

Uutiset·Helsinki (Myhki / HYMY)·2.10.2018·

Maan ystävien “Muutetaan järjestelmä – ei ilmastoa”-tapahtuma tuo tutkijat ja aktivistit keskustelemaan ilmastonmuutoksesta, yhteiskunnasta ja aktivismista lauantaina 6.10. Kalliolan setlementtitalolle. Tapahtumassa tarkastellaan ilmastotoimenpiteiden riittävyyttä moninäkökulmaisen tieteen valossa sekä esitellään ilmastoaktivismia Suomessa ja maailmalla.

Tutkijapaneelissa kysytään, minkä mittakaavan muutoksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi pitäisi etsiä. Paneelissa ovat mukana ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen Helsingin yliopistosta, tutkija Tuuli Hirvilammi Jyväskylän yliopistosta sekä väitöskirjatutkija Tero Toivanen Helsingin yliopistosta ja BIOS-tutkimusyksiköstä.

Aktivismipuheenvuoroissa tarkastellaan toimintaa, jolla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta sekä rakentamaan kestävää ja oikeudenmukaista maailmaa. Joakim Andrén alustaa kansalaistottelemattomuudesta, Katja Hintikainen poliittisesta vaikuttamisesta, Ruby van der Wekken vaihtoehtoisista talousaloitteista, Pauliina Helle ekoyhteisöistä, Dimitri Ollikainen kaupunkiaktivismista ja Eleonoora Karttunen Ranskan maanvaltauksista.

Tutkijapaneelin ja aktivismipuheenvuorojen jälkeen tapahtumassa järjestetään kaikille osallistujille avoimet piirikeskustelut, joissa pureudutaan eri ilmastoaktivismin muotoihin. Koko tapahtuman juontaa Maan ystävät ry:n puheenjohtajiston jäsen Liisa Uimonen.

“Muutetaan järjestelmä – ei ilmastoa” järjestetään Kalliolan setlementtitalolla 6.10. klo 13–16. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Tapahtuman järjestää Helsingin seudun & yliopiston Maan ystävät, ja sen tukijana toimii Kalliolan Setlementti.

Maan ystävät on vuonna 1996 perustettu kansalaisjärjestö, joka tarjoaa mahdollisuuden toimia ekologisesti kestävämmän, oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman maailman puolesta. Suomen Maan ystävät on osa kansainvälistä Friends of the Earth International -verkostoa, joka on perustettu 1971. Maan ystävät on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö.

Lisätiedot:
helsinki@maanystavat.fi

Tapahtuma MY:n verkkosivuilla:
http://maanystavat.fi/tapahtumat/muutetaan-jarjestelma-ei-ilmastoa

Tapahtuma Facebookissa:
https://www.facebook.com/events/327748564465355/

Liite 1: Aikataulu

13:00-13:05: Tilaisuuden avaus
13:05-13:50: Paneeli:
    Tuuli Hirvilammi (maan ystävä ja tutkija / Jyväskylän yliopisto)
    Tero Toivanen (väitöskirjatutkija / Helsingin yliopisto ja BIOS-tutkimusyksikkö)
    Janne Hukkinen (ympäristöpolitiikan professori / Helsingin yliopisto)
13:50-14:00: Tauko
14:00-15:00: Alustukset:
    Joakim Andren (Ende Gelände ja joukkomuotoinen kansalaistottelemattomuus)
    Katja Hintikainen (poliittinen vaikuttaminen ja lobbaus)
    Ruby van der Wekken (yhteisvauraus ja vaihtoehtoisen yhteiskuntamallin aloitteet)
    Pauliina Helle (ekoyhteisöt, maaseudun uudisasuttaminen ja omavaraisuus)
    Dimitri Ollikainen (Pispala ja kaupunkiaktivismi)
    Eleonoora Karttunen (La ZAD, maanvaltaus ja toisenlaiset maailmat)
15:00-15:15: Tauko
15:15-15:45: Keskustelupiirit aktivismista
15:45-16:00: Tapahtuman yhteenveto

Liite 2: Tutkijoiden ja aktivistien yhteystiedot ja esittelyt

Tutkijat

Janne I. Hukkinen
Janne I. Hukkinen on Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan professori. Hänen tutkimuksensa keskittyy kestävän kehityksen kognitiivisiin ulottuvuuksiin. Hukkinen on Suomen Tiedeseuran jäsen, Ecological Economics -tiedelehden päätoimittaja ja korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvos. Yli 90 tieteellisen artikkelin lisäksi hän on kirjoittanut Routledgen julkaisemat tieteelliset monografiat Sustainability Networks (2008) ja Institutions in Environmental Management (1999).

Tuuli Hirvilammi
Tuuli Hirvilammi on kestävän hyvinvoinnin tutkija Jyväskylän yliopistossa. Hän on tarkastellut ilmastonmuutoksen kaltaisten ympäristöongelmien ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä väitöskirjassaan Kestävän hyvinvoinnin jäljillä (2015). Hän on myös yksi Talous kasvun jälkeen –kirjan (2016) kirjoittajista. Tutkimustyön lisäksi hän on yrittänyt parantaa maailmaa mm. Maan ystävissä ja Stadin aikapankissa.

Tero Toivanen
Tero Toivanen toimii tutkijana BIOS-tutkimusyksikössä ja Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt talouden, vallan ja luonnon historiallisiin kytköksiin. Väitöskirjassaan "Pohjoinen polku kapitalismin ympäristöhistoriaan" Toivanen tarkastelee  maailmankapitalismin sosioekologisia vaikutuksia 1800-luvun Pohjois-Suomessa. Viime aikoina Toivanen on tarkastellut erityisesti talouden ja työn mullistusta ilmastonmuutoksen ja ympäristökriisien maailmassa.

Aktivistit

Joakim Andrén
Joakim Andrén on tukholmalainen ilmastoaktivisti, isä ja organisaattori kouluttajien Climate Justice Program -kollektiivissa. Hän on koordinoinut ruotsalaisia delegaatioita Ende Gelände -kansalaistottelemattomuusaktioihin. Hän tekee mitä pystyy tukeakseen radikaalia siirtymää.

Katja Hintikainen
Katja Hintikainen on poliittisen vaikuttamistyön ammattilainen. Oppinsa ilmastovaikuttamiseen hän on saanut toimimalla Polttava Kysymys -ilmastolakikampanjassa vuosia. Ensin paikallisryhmässä ja myöhemmin kampanjan ohjausryhmässä. Ilmastolakikampanjan jälkeen Katja on ollut mukana Hiilivapaa Helsinki -kampanjoinnissa. Vapaaehtoistyöstä muodostui lopulta ammatti ja Katja on tehnyt poliittista vaikuttamistyötä työkseen usean vuoden ajan. Nykyään hän toimii Plan International Suomen asiantuntijana ja keskittyy erityisesti ilmastonmuutoksen lastenoikeus- ja tasa-arvokysymyksenä.

Ruby van der Wekken
Ruby van der Wekken näkee itsensä osana globaalia oikeudenmukaisuusliikettä ja pitää vielä tänä päivänä Maailman sosiaalifoorumia globaalisti olennaisena prosessina. Hän on aktiivinen jäsen Stadin aikapankissa ja Oma Maa -ruokaosuuskunnassa, joiden kehittäminen ja linkittäminen voidaan nähdä osana solidaarisuustalouden rakentamista ja sitä kautta yhteisvaurauden vahvistamista. Hän on myös mukana Commons.fi:ssä, joka pyrkii luomaan alustan yleisemmin näiden asioiden edistämiselle, myös rakentaen (munisipalistisia) yhteyksiä kaupungin kanssa.

Pauliina Helle
Pauliina Helle toimii aktiivisesti Euroopan ekokyläverkostossa ja on Suomen Kestävän Elämäntavan Yhteisöt ry:n puheenjohtaja. Hän asuu maaseudulla nelihenkisen perheensä kanssa 16m2 kokoisessa itse rakennetussa liikuteltavassa minitalossa, osana perheyhteisöä. Pauliinan elämäntapavalintojen taustalla vaikuttavat mm. vuosi primitiiviolosuhteissa metsässä (Teaching Drum Outdoor School), omavaraistaitojen opetteleminen Lasse Nordlundin luona sekä kokemukset wirarika-alkuperäiskansan parissa Meksikossa.

Dimitri Ollikainen
Dimitri Ollikainen on sosiaaliantropologi, jota kiinnostaa ruohonjuuritason kamppailut sekä niiden kytkeytyminen globaaleihin kysymyksiin. Hän on erityisen kiinnostunut tarkastelemaan kamppailuja arjen näkökulmasta ja siitä, minkälaisia arjen kulttuurisia muutoksia kamppailuissa tuotetaan sekä kuinka nämä muutokset voivat osaltaan edesauttaa laajempia yhteiskunnallisia muutoksia. Ollikainen asuu ja toimii Tampereen seudulla.

Elonoora Karttunen
Elonoora Karttunen on ollut mukana monenlaisessa antikapitalistisessa ja autonomisessa ympäristöaktivismissa. Häntä kiinnostavat muun muassa energiantuotanto, kaivokset ja oikeudenmukaisuus.