Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Vielä ehtii: Hae MY:n vuoden 2019 hallitukseen!

Uutiset·13.11.2018·

Maan ystävien hallitus 2018

Hae mukaan Maan ystävien vuoden 2019 hallitukseen!

Hallituksen jäsenenä osallistut päätöksentekoon siitä, mihin järjestön resurssit suunnataan vuosikokouksen antamissa raameissa. Uudet ideat ja jaettavat kokemukset kehittävät yhdistystä edelleen.

Maan ystävät toimii ympäristönsuojelun, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien sekä rauhan ja demokratian edistämisen puolesta. Jotta järjestön vapaaehtoiset aktiivit voivat toimia mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja hyvillä resursseilla, tarvitaan myös ihmisiä pyörittämään järjestömme hallintoa.

Vielä ehtii hakea mukaan: laita hakemuksesi hallitukselle viimeistään perjantaina 16.11. (tarkemmat ohjeet alta)!

Hallitustyöskentelyä sitoo jäsenten linjaukset ja päätökset, Kansainvälisen Maan ystävät -verkoston jäsenyys ja lainsäädäntö

Maan ystävät ry:n korkein päättävä elin on yhdistyslain mukaan syys- ja kevätvuosikokous. Paikallis- sekä toimintaryhmien toivotaan toimivan mahdollisimman autonomisesti, joten hallituksella on harvoin perusteita puuttua ryhmien toiminnan sisältöihin. Hallitustyöskentelyn eräs keskeinen merkitys on huolehtia vuosikokousten välillä siitä, että järjestötoiminnassa toteutuu järjestön tahto. Tässä suhteessa yksi hallituksen tehtävistä on huolehtia, että pidetään kiinni jäsenistön vuosikokouksissa päättämistä linjauksista koskien yritysten kanssa tehtävää mahdollista yhteistyötä tai osallistumista poliittisten puolueiden järjestämiin tilaisuuksiin – nämä linjaukset ovat
suhteellisen tiukat.

Toinen suuri asia on huolehtia siitä, että järjestössä toteutuu Friends of the Earth International -verkoston jäsenyyskriteerit ja suuret linjaukset, jotka on laadittu jäsenjärjestöjä maailmanlaajuisesti kuunnellen. Verkoston jäsenyyskriteerit, tehtävä ja tulevaisuudennäkymä on nähtävissä tämän linkin takana: http://maanystavat.fi/kansainvalisen-maan-ystavat-verkoston-jasenyyskrit...

FoE Internationalin kotisivut: https://www.foei.org

Säännöt määrittelevät hallituksen koon ja kaudet

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa sekä 5 – 12 muuta jäsentä. Syysvuosikokouksessa päätetään hallituslaisten määrä ja hallitukseen valittavat henkilöt sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja(t). Syysvuosikokous pidetään väentapaamisen yhteydessä 18.11.2018 Pauligin huvilalla Helsingin Töölössä. Ehdolle voit asettua, vaikka et pääsisikään vuosikokoukseen paikan päälle. Hallituspesti on voimassa vuoden 2019 loppuun asti, jonka jälkeen voit halutessasi asettua ehdolle seuraavan vuoden hallitukseen. Jatkuvuus onkin toivottavaa.

Kuinka usein kokouksia ja miten tehtäviä järjestellään

Hallituksen kokouksia on noin kerran kuussa ja niihin korvataan matkakulut, mutta etäosallistuminen verkkopalvelimien kautta on matkustusesteen sattuessa mahdollista. Kokouksissa tarjotaan vegaanista ruokaa. Hallituksen jäsenet jakaantuvat vuoden 2019
alussa kiinnostuksensa mukaan jaostoihin, jotka keskittyvät seuraaviin asioihin: järjestön viestintä, talous, jäsenhankinta, varainhankinta sekä paikallisryhmien koordinointi. Hallitustyöstä ei makseta palkkiota. Tehtävään perehdytetään. Kokemus Maan ystävistä, muista järjestöistä tai itseohjautuvista ryhmistä on tietenkin eduksi. Näkemyksellisyys maailman tilasta ja ympäristötoiminnasta vahvistaa järjestöä entisestään, joten eritaustaiset hakijat eri puolilta Suomea olisi oikein hyvä juttu.

Yhdistysten hallituksilla on työnantajavastuu

Hallitus toimii yhdistyksissä myös työnantajan edustajana – Maan ystävillä on parhaillaan yksi vakituinen työntekijä ja ajoittain määräaikaisissa työsuhteissa olevia henkilöitä. Yhdistysten toimintaa Suomessa säätelee yhdistyslaki ja esimerkiksi kirjanpitolaki.

Miten haet hallituksen jäseneksi tai puheenjohtajaksi

Jos kiinnostuit, laita vapaamuotoinen hakemus ja – jos koet mielekkääksi – myös CV:si hallitukselle: hallitus(at)maanystavat.fi viimeistään 16.11.2018. Hakemukseksi riittää se, että kerrot minkälaista mahdollista järjestökokemusta, tai kokemusta Maan ystävistä sinulla on ennestään, sekä ennen kaikkea miksi olet kiinnostunut Maan ystävien hallituspaikasta. Hyvänä lisänä voit kuvailla, miten hahmotat mahdollisen hallitustyöskentelysi. Kerro myös, jos olet kiinnostunut puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan toimesta. Ilmoita hakemuksessa nimesi, puhelinnumerosi ja asuinkaupunkisi.