Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Vetoomus Suomen hallitukselle: Rahoitus Kenian metsähallitukselle lopetettava

Uutiset·24.1.2018·

Forest Peoples Programme (FPP) yhdessä lukuisten järjestöjen kanssa, mukaan lukien Maan ystävät, on tänään lähettänyt Suomen presidentti Sauli Niinistölle, ulkoministeri Timo Soinille sekä kauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäselle kirjeen, jossa se vetoaa Suomen rahoituksen vetämiseksi Kenian metsähallitukselta (Kenya Forest Service, KFS) johtuen ihmisoikeusloukkauksista Embobutin metsäalueella Keniassa. 

PÄIVITYS 25.1.: Lue FPP:n lehdistötiedote (englanniksi) sekä avoin kirje .

8.12.2017 Suomi päätti jatkaa rahoitustaan KFS:lle ja tukea 9,5 miljoonalla eurolla KFS:n "Private Forestry and Forest Enterprise Support in Kenya" -hanketta. FPP katsoo, että rahoituksellaan Suomi myös tulee tukeneeksi KFS:n ihmisoikeusloukkauksia, joihin kuuluu paikallisten alkuperäiskansayhteisöjen kotien polttamista, pakkosiirtoja ja nyt myös yhden sengwer-yhteisön jäsenen tappo.

KFS:n toimintaa on kritisoitu aiemminkin, muun muassa Maailmanpankin tarkastuspaneelissa 2013, jolloin se totesi alkuperäiskansojen oikeudet puutteellisesti huomioiduiksi. KFS ei kuitenkaan ota metsähankkeissaan huomioon alkuperäisyhteisöjen oikeuksia eikä toimintansa ihmisoikeusvaikutuksia.

16.1.2018 EU vetäytyi Kenian hallituksen ja Euroopan kehitysrahaston yhteisestä "Water Tower Protection and Climate Change Programme" (WaTER) -ohjelmasta, kun KFS:n vartija ampui sengwer-kansan jäsenen. Ohjelmassa ei ole huomioitu kunnolla sen ihmisoikeus- ja yhteisöjen oikeuksien ulottuvuuksia, mikä on johtanut ihmisoikeusloukkauksiin hanketta toimeenpannessa. 

Nyt Forest Peoples Programme (FPP) yhteistyökumppaneineen vaatii myös Suomea vetämään rahoituksensa KFS:ltä, kunnes ihmisoikeuskysymykset on otettu todella huomioon. Suomi on ollut jo vuosien ajan KFS:n merkittävimpiä rahoittajamaita. FPP:n kirjeen mukaan sen tulee:

1) vaatia Kenian hallitusta ja KFS:a välittömästi lopettamaan ihmisoikeusloukkaukset Embobutin alueella ja muualla Keniassa. Sengwer-kansan kohdalla näihin loukkauksiin lukeutuu kotien polttaminen sekä yhteisön jäsenten häirintä ja tappaminen

2) aloittaa riippumaton ihmisoikeusarviointi KFS:n toiminnasta yhteisöjen mailla. Erityisesti sen tulee varmistaa, että sengwer- ja ogiek-kansat osallistuvat riippumattomaan WaTER-hankkeen ihmisoikeusarviointiin ja vahvistavat sen tulokset

3) uudistaa metsiensuojelun hallintoa ja hankkeita niin, että ne kunnioittavat ihmisoikeuksia ja Kenian perustuslakia, perustuvat moderniin suojelutieteeseen, ja turvaavat yhteisölliset maaoikeudet kansoille, jotka taitavat ja ovat sitoutuneita huolehtimaan maistaan ja turvaamaan metsänsä. 

Myös Siemenpuu-säätiö, jonka yksi perustajajäsen Maan ystävät on, on kirjoittanut avoimen kirjeen Kai Mykkäselle. Kirjeessä Siemenpuu toivoo "Suomen tuomitsevan selkeästi KFS:n harjoittaman väkivallan ja harkitsevan metsäsektorin yhteistyön jäädyttämistä EU:n tavoin siihen asti, kunnes alkuperäiskansojen koskemattomuus ja oikeudet on taattu." 

22.1. KFS:n aloitettua uudelleen sengwerien häätämisen mailtaan, sengwerit vetosivat omalla kirjeellään Timo Soiniin ja Kai Mykkäseen, jotta Suomi vetäisi rahoituksensa hankkeelta. (Julkaistu Siemenpuun avoimen kirjeen yhteydessä.)