Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Uusi tutkimus paljastaa: kaasun käytön jatkaminen ristiriidassa ilmastoturvallisuuden kanssa

Uutiset·10.11.2017·

Euroopan tulee kiireellisesti päästä eroon maakaasun käytöstä, jos se aikoo vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kansainvälisesti sovitun tason mukaisesti.

Euroopan Maan ystävien (Friends of the Earth Europe) Tyndallin Centre for Climate Change Researchilta ja Teessiden yliopistolta tilaama tutkimus osoittaa, että Euroopalla on enää vain yhdeksän vuotta aikaa polttaa maakaasua tai muuta fossiilista polttoainetta nykyisellä tasolla ylittämättä osuuttaan alle kahden asteen hiilibudjetista. (1) Myöskään vaiheittaisemassa siirtymässä fossiilisilla polttoaineilla, mukaan lukien kaasulla, ei voi olla sijaa kahden asteen mukaisessa energiajärjestelmässä enää vuoden 2035 jälkeen.

Nämä tutkimustulokset ovat vahva muistutus siitä kiireellisyydestä, jolla Euroopan ilmastonmuutoksesta vastuullisena alueena täytyy vaihtaa energiajärjestelmänsä fossiilipolttoaineista vapaaksi.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti Eurooppa on sopinut rajoittavansa maapallon lämpötilan nousun ”selvästi alle kahden asteen” ja ”pyrkien toimiin, joilla lämpötilan nousu saataisiin rajattua 1,5 asteeseen”. (2) Puolentoista asteen tavoite edellyttää vielä kiireellisempää kaasun ja muiden fossiilisisten polttoaineiden käytöstä luopumista. 

Koska kaasun koko elinkaareen sisältyy korkeita määriä sekä metaani- että hiilidioksidipäästöjä, tekijät päättelevät, että ”ei ole mitenkään mahdollista ottaa tuotantokäyttöön uusia fossiilipolttoainevarantoja, ei myöskään kaasuvarantoja”, ja että ”tarvitaan kiireellisiä toimia maakaasun ja muiden fossiilisten polttoaineiden käytön vähittäiseksi lopettamiseksi koko Euroopassa”.

Nämä varoitukset annetaan juuri, kun EU valmistautuu julkaisemaan listan 55 suuresta kaasuhankkeesta, joiden rahoittamista se harkitsee. (3) Viimeisen kolmen vuoden aikana EU on myöntänyt yli miljardi euroa julkista rahoitusta kaasuhankkeille. (4)

Jagoda Munic, Euroopan Maan ystävien johtaja:

”Euroopan kaasuvillitys on täysin ristiriidassa vakavien ilmastonmuutoksen vastaisten toimien kanssa. Koko kaasu- ja öljyteollisuus on viherpesemässä kaasua ja pitämässä meitä kiinni fossiilisissa polttoaineissa, vaikka todellisuudessa kaasulla ei ole mitään tilaa siinä murroksessa, mitä tarvitsemme puhtaan energian tulevaisuuteen siirtymiseksi. Euroopan on kiireellisesti irtauduttava fossiilisista polttoaineista, toteutettava energiansäästön koko potentiaali ja pyrittävä 100 % uusiutuvaan energiaan, joka on ihmisten omissa käsissä ja hallinnassa.”

Professori Kevin Anderson, Tyndall Centre of Climate Change Research ja Teessiden yliopisto

”Jos EU aikoo muuttaa energiajärjestelmänsä Pariisin lämpötila- ja oikeudenmukaisuussitoumusten mukaisesti, se ei voi jatkaa nykyisellä tavalla (business as usual) vaan täytyy sen sijaan aloittaa nopea vaiheittainen luopuminen kaikista fossiilisista polttoaineista, mukaan luettuna maakaasusta. Tämä täytyy aloittaa nyt ja saada täysin toteutettua kahden seuraavan vuosikymmenen aikana.”

Tohtori John Broderick, Tyndall Centre of Climate Change Research ja Manchesterin yliopisto:

”Maakaaasun poraus ja polttaminen tuottavat merkittäviä määriä metaania ja hiilidioksidia, jotka lämmittävät ilmastoa eri tavoin. Estääksemme vaarallista ilmastonmuutosta meidän täytyy nopeasti vähentää näitä molempia kaaasupäästöjä, ei vain yhtä tai toista.”

Seuraavan kahden viikon ajaksi neuvottelijat ympäri maailmaa kokoontuvat YK:n ilmastoneuvotteluissa Bonnissa, Saksassa. Neuvotteluissa keskitytään Pariisin sopimuksen toimeenpanon ”sääntökirjasta” (rule book) sopimiseen. (5)

Lisätiedot:

Colin Roche, Extractive Industries Campaigner, Friends of the Earth Europe 
colin.roche@foeeurope.org, +32 489 59 89 84

Antoine Simon, Extractive Industries Campaigner, Friends of the Earth Europe
antoine.simon@foeeurope.org, +32 486 685 664

Francesca Gater, Communications Coordinator, Friends of the Earth Europe
francesca.gater@foeeurope.org , +32 485 930 515

Lähdeviitteet:

(1) Tutkimusraportti on luettavissa osoitteessawww.foeeurope.org/NoRoomForGas. Sivulla on myös suomennokset Euroopan Maan ystävien raportista ”Kestääkö ilmasto Euroopan riippuvuuden kaasusta?” sekä tutkimusraportin tiivistelmästä.

(2) United Nations Framework Convention on Climate Change (2015) Adoption of the Paris Agreement. 21st Conference of the Parties. United Nations:http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/...

(3) http://www.politico.eu/?post_type=pro&p=744896

(4) http://www.foeeurope.org/commission-billionth-euro-fossil-fuel-subsidies...

(5) Friends of the Earth International spokespeople are available throughout the COP23 climate talks in Bonn. For more information or an interview please contact: Francesca Gater, communications coordinator, Friends of the Earth Europe, francesca.gater@foeeurope.org, +32 (0) 485 93 05 15