Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Ulkoparlamentaarinen toiminta 2019 -tapahtuma kokosi vaatimuksia Suomen hallitukselle ilmaston, eläinten oikeuksien, siirtolaisten ja rauhan puolesta

Uutiset·14.10.2019·

Sunnuntaina 13.10. Oranssille kokoontui 80 hallituksen toimintaan tyytymätöntä aktivistia ja kansalaista keskustelemaan tehotuotannosta, ilmastokriisistä, siirtolaisten asemasta ja asehankinnoista. 

Tapahtumaan osallistujat laativat enemmistöpäätöksellä sovitun yhteisen julkilausuman, jossa vaaditaan hallitukselta toimenpiteitä ilmaston, eläinten oikeuksien, siirtolaisten ja rauhan puolustamisemiseksi. Tapahtuman ympärille suunnitellaan jatkotoimintaa.

Tapahtuman järjestivät A-ryhmä, Aseistakieltäytyjäliitto, DA mobilization team, Earth Strike Suomi, Elokapina, Maan ystävät, Oikeutta Eläimille, Siviilien puolustus ja Vapaa liikkuvuus

Livestream-tallenteet:
Ympäristö ja eläinten oikeudet https://youtu.be/445e5BlPWwY
Siirtolaisten oikeudet https://youtu.be/_9bAq6lNWGw
Rauhan-, turvallisuus- ja ulkopolitiikka https://youtu.be/KJHkAAVrSdM

Lisätiedot:
uptoiminta@riseup.net

Ulkoparlamentaarinen toiminta FB-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/525586338239616/

Ulkoparlamentaarinen toiminta 2019 – jatkotoiminnan suunnittelua 19.10. Helsingissä https://www.facebook.com/events/2605671549573201/

--

Suomen hallituksen puolustettava ilmastoa, eläinten oikeuksia, siirtolaisten asemaa ja rauhaa. 

Me, Ulkoparlamentaarinen toiminta 2019-tapahtuman osanottajat olemme 13.10.2019 todenneet hallitusohjelman toimet ilmastokriisin hillitsemiseen ja siirtolaisten oikeuksien ja rauhan edistämiseen riittämättömiksi. Siksi vaadimme hallitukselta seuraavaa:

1. Uudistetaan eläinsuojelulaki niin, että se siirtymäajan puitteissa lopettaa turkistarhauksen, kieltää parsinavetat, emakkohäkit, eläinten häkkikasvatuksen ja kipua aiheuttavat toimenpiteet ilman kivunlievitystä. Broilerien oloihin on tehtävä merkittäviä parannuksia, kuten nopeasti kasvavien rotujen kielto, virikkeellistäminen ja luonnonvalo. Lajityypillisen käyttäytymisen mahdollisuuksia on parannettava. Vastuu eläinsuojelusta on siirrettävä maa- ja metsätalousministeriöstä ympäristöministeriöön. Tuotantoeläinten olojen dokumentoinnin pitää olla laillista.

2. Rajoitetaan merkittävästi metsien hakkuita ja lopetetaan turpeen energiakäyttö. Siirrytään avohakkuista jatkuvaan kasvatukseen ja suositaan kestävästi tuotetun puun käyttöä rakennusmateriaalina. Lakkautetaan fossiilisten polttoaineiden tuet. Tiukennetaan ilmastolakia niin, että edellä mainitut vaatimukset kirjataan siihen ja että Suomi rajoittaa osaltaan päästöjään vähintään niin, että ilmaston lämpeneminen pysäytetään 1,5 asteeseen. Ilmastolakiin kirjataan myös sitoutuminen siihen, että siirtymä fossiilivapaaseen yhteiskuntaan tapahtuu sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

3. Pysäytetään välittömästi palautukset pitkäaikaisista sodista kärsineisiin Afganistaniin, Irakiin ja Somaliaan. Maiden turvallisuustilanne on arvioitava uudelleen ja näistä maista tuleville on myönnettävä kansainvälistä suojelua. Maahanmuuttoviraston linjaukset on tarkistettava, jotta se noudattaisi kansainvälistä oikeutta. Edellisen hallituksen heikennykset turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan on peruttava.

4. Kaikki paperittomat on laillistettava. Siksi on palautettava käytäntö tilapäisen oleskeluvan myöntämisestä siinä tapauksessa, että viranomaiset eivät pysty karkottamaan turvapaikanhakijaa. Lisäksi on helpotettava muiden oleskelulupien kuten työntekijän oleskeluluvan myöntämistä. Edellisen hallituksen aikana tehdyt tiukennukset perheenyhdistämiseen peruutetaan ja perheenyhdistämistä helpotetaan entisestään. Perheenyhdistämisen tulorajat on poistettava. Tarveharkinnasta työlupaan oikeuttavilla aloilla on luovuttava. Työluvan hakijalle, jolla ei ole voimassaolevaa passia eikä oleskelupaa, on voitava myöntää muukalaispassi.

5. Hävittäjähankinnasta ja sotalaivojen hankinnasta on käytävä avoin keskustelu eduskunnassa ja julkisuudessa. Taistelukoneiden hankinta on harkittava kokonaan uudelleen realistisesti, erityisesti talouden kantokyky ja sen tulevaisuudennäkymät huomioiden. Päätöksessä on otettava huomioon, ettei hävittäjien hankinta ole ratkaisu ilmastokriisiin tai muihin globaaleihin turvallisuusuhkiin. Hävittäjäkauppa perustuu kapea-alaiseen tulkintaan kansainvälisestä ja Suomen lähialueiden turvallisuustilanteesta.

6. Saatetaan voimaan vapaaehtoinen asepalvelusjärjestelmä, joka kohtelee kaikkia sukupuolesta riippumatta yhdenvertaisesti ja johon ei sisälly ihmisoikeuksia rikkovia ja oikeustajun vastaisia rangaistuksia siitä kieltäytyville.

7. Suomen ei pidä viedä aseita ja sotatarvikkeita sotaa käyviin ja ihmisoikeuksia loukkaaviin maihin. Jo myönnetyt asevientiluvat on peruutettava.

Tämä julkilausuma on tehty tapahtuman osallistujien enemmistöpäätöksellä, eikä se välttämättä edusta tapahtuman järjestäneiden järjestöjen näkemystä.