Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Tutustu MY:n ensi vuoden toimintasuunnitelmaan!

Uutiset·3.12.2018·

17.11. Väentapaamisen yhteiskuva

Maan ystävien syysvuosikokous hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2019, ja sen voi ladata sivupalkista. 

Ensi vuoden painopisteistä: 

Maan ystäien toiminnassa lähtökohtana on aina aktiivien ja ryhmien suunnittelema ja toteuttama toiminta, minkä kautta myös toimintakauden painopisteet muotoutuvat. Vuonna 2019 korostuvat erityisesti jäsenhankinta, hallitustyöskentelyn kehittäminen ja intersektionaalinen näkökulma. Lisäksi ideoidaan uutta ja vahvistetaan jäsenistön yhteisöllisyyttä 2018 aloitetuissa ja 2019 jatkuvissa aktiivitapaamisissa

Hiilivapaa Suomi -kampanja painottuu kevään eduskuntavaaleissa vaikuttamiseen. Ilmastosankari Joulupukki -viestintähankkeella kannustetaan ihmisiä vaatimaan ilmastotoimia päättäjiltä. Yhteisöenergia-kampanja jatkaa pilotti- ja tutkimushankkeitaan. Kaivoskriittisessä toiminnassa keskitytään erityisesti Pirkanmaan kultakaivoshankkeiden haittojen estämiseen, ja ydinvoimatoiminnassa toimitaan osana ydinvoimanvastaista kansainvälistä liikettä. Suomen sosiaalifoorumin toteuttamiseen osallistutaan aktiivisesti. Tiedotus- ja vaikuttamistyötä tehdään myös mm. vesikysymysten ja vapaakauppasopimusten ympärillä. Moni MY:n paikallisryhmistä painottaa kestävää elämäntapaa eri näkökulmista, esimerkiksi Helsingissä ja Tampereella edistetään kestävää kaupunkirakentamista ja -liikkumista. 2018 perustettu uusi Nuoret Maan ystävät ja intersektionaalinen näkökulma muutokseen -toimintaryhmä järjestää teemansa mukaisia koulutuksia ja työpajoja.  

Tärkeä osa eri ryhmien toimintaa on myös yhteiskunnallista muutosta edistävä monimuotoinen, mm. avoimista lukupiireistä, yhdessä oppimisesta ja pohtimisesta sekä tutustumiskäynneistä ja luontoretkistä koostuva toiminta. Tätä tehdään mm. Helsingin, Tampereen, Porvoon ja Porin ryhmissä. Yhteisen oppiminen, keskustelu ja toiminta liittyy mm. talouden kriittiseen tarkasteluun ja vaihtoehtoisiin talouden muotoihin tutustumiseen, kestävämpien elintapojen ja kulutustottumusten kehittämiseen sekä kaupunkiviljelyyn.

MY toimii myös aktiivisesti osana Friend of the Earth International -, Friends of the Earth Europe - ja Young Friends of the Earth Europe -verkostoja sekä mm. ilmasto-, alkuperäiskansa- ja maa- ja metsäoikeustoimintaryhmiensä kautta että osallistumalla verkostojen tapahtumiin ja kampanjoihin.

Koska Maan ystävien toiminta kumpuaa sen itseorganisoituvista aktiiveista ja ryhmistä ja on avointa kaikille, on uutta MY:n tulevaisuudennäkymän ja tehtävän mukaista toimintaa mahdollista ideoida ja toteuttaa myös spontaanimmin pitkin vuotta.