Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Syysväentapaamisesta saatu palaute

Uutiset·7.12.2018·

Syysväentapaamisesta 16.11.2018-18.11.2018 luotiin palautelomake, joka lähetettiin kaikille väentapaamiseen osallistuneille ja jonka vastauksista on nyt koostettu yhteenveto. Vastaajia oli vain kymmenen, mikä kannattaa pitää mielessä sitä lukiessaan. Yhteenvetoon on koottu vastauksista nousseita yleisiä teemoja eivätkä siinä näy kaikki yksittäiset huomiot.

Lomakkeesta voi lukea tarkemmin yhteenvedon jälkeen.

Palaute

Väentapaamisen ohjelman sisältö oli vastaajien mielestä onnistunut. Erityistä kiitosta sai se, että sitä järjestivät tänä vuonna myös uudet tahot, kuten Nuorten Maan ystävien uusi toimintaryhmä sekä ilmastokampanja. Perjantaina järjestetty "Suora toiminta ja massa-aktiot ympäristöliikkeessä: Hollannin Maan ystävät, Code Rood ja Ende Gelände"-tilaisuus nousi myös vastauksissa esiin.

Väentapaamisen ohjelman rakenteeseen kaivattiin monen vastaajan mielestä enemmän väljyyttä esimerkiksi useampien tai pidempien taukojen muodossa. Toisaalta koettiin, että jokin täysin erilainen ohjelmamuoto, johon yhdistyisi vaikkapa happihyppely ulkona, toimisi hyvin erilaisten työpajojen välissä. Yhteistä keskustelua tukeva rakenne oli vastaajista positiivista samoin kuin se, että myös perjantaina oli ohjelmaa hallituksen kokouksen lisäksi.

Lauantain järjestelyihin oltiin yleisesti tyytyväisiä. Ruoka oli hyvää ja aikataulussakin pysyttiin. Piirikeskustelussa hyödynnetty puheenvuorojen keston rajoittaminen koettiin toimivaksi. Vuosikokouksen aikataulutuksessa nähtiin parantamisen varaa, niin keston kuin taukojen määränkin suhteen. Sen päätösasioista toivottiin enemmän keskustelua ja valmistelua jo ennen kokousta. Mahdollisuus osallistua etänä sai kiitosta.

Väentapaamisen tunnelma koettiin yleisesti lämpimäksi ja mukavaksi, vuosikokouksen virallisemmaksi.

Ohjelmaideoiksi tuleviin väentapaamisiin esitettiin mm. intersektionaalisuus-ryhmän työpajoista nousseet teemat, kuten etuoikeudet. Voitaisiin pohtia sitäkin, miten Maan ystävien toiminta vaikuttaa järjestelmän muutokseen – onnistutaanko sen edistämisessä? Työpajaa ehdotettiin myös ilmastonmuutoksen aiheuttamista välittömistä toimenpiteistä. Lisäksi toivottiin erilaista, toiminnallisempaa ohjelmamuotoa keskustelevampien työpajojen lisäksi.

Väentapaamisen ja aktiivitapaamisen yhdistäminen jakoi mielipiteitä. Vastausten tulkintaa vaikeuttaa se, että aktiivitapaamiset on aloitettu vasta tänä vuonna eikä kaikilla vastaajilla ollut selvää kuvaa siitä, miten ne eroavat väentapaamisista. Yhtä mieltä oltiin siitä, että väentapaamisten pitää jatkossakin olla tapahtumia, joihin myös uusien on helppo tulla mukaan.

Kevään vuosikokouksen ja väentapaamisen yhdistämisestä ei myöskään ollut yksimielisyyttä, mutta sitä kannatti hieman useampi. Toisaalta myös kannattajista osa näki erillään järjestämisessä hyviä puolia. Yhdessä järjestämistä perusteltiin järjestödemokratian tukemisella ja kauempaa tapahtumaan saapuvien huomioimisella. Toisaalta koettiin, ettei väentapaamisen ohjelma saa muodostua liian tiiviiksi ja siinä mielessä nähtiin myös etua siinä, että vuosikokous järjestettäisiin erikseen. Väentapaamisten koettiin ilmaisevan jäsenistön ajatuksia tavalla, joka on hyvä ottaa huomioon myös hallituksen toiminnassa.

Palautetta arvioidaan seuraavia väentapaamisia suunnitellessa sekä kehitettäessä hallituksen toimintaa.

 

 

Palautelomakkeeseen oli noin viikko aikaa vastata ja vastaamisen saattoi tehdä anonyymisti. Palautetta pyydettiin ohjelman sisällöstä ja rakenteesta, järjestelyjen onnistumisesta ja tunnelmasta. Lisäksi tiedusteltiin ideoita kevään väentapaamiseen sekä sitä, pitäisikö keväällä vuosikokous ja väentapaaminen järjestää yhdessä vai erikseen ja miten aktiivitapaamisen ja väentapaamisen yhdistäminen osallistujien mielestä onnistui. Mukana oli myös kohta, johon saattoi koota muita mieleen tulleita ajatuksia. Kaikki vastauslaatikot olivat kuitenkin avoimia eikä vastauksen pituutta ollut rajoitettu.

Vastaajia oli kymmenen ja kysymyksiin oli myös mahdollista jättää vastaamatta. Kaikkiin kysymyksiin vastasi kuitenkin vähintään seitsemän ihmistä ja kysymyksiin ohjelman sisällöstä, väentapaamisen järjestelyistä ja siitä, miten väentapaamisen ja aktiivitapaamisen järjestäminen yhdessä onnistui ja pitäisikö näin tehdä myös jatkossa, vastasivat kaikki. Lisäksi vastaukset menivät osin limittäin niin, että esimerkiksi aktiivitapaamista oli saatettu kommentoida muun kuin siihen liittyvän kysymyksen alla.