Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Maan ystävien jaostot järjestäytyvät - hae mukaan 7.2. mennessä!

Uutiset·29.1.2018·

​Kuvassa vuoden 2017 jaostolaisia Pauligin huvilan pihalla Helsingissä

Jaostot huolehtivat monista Maan ystävien toimintaa ylläpitävistä tehtävistä, ja niissä pääsee tekemään ja oppimaan monia järjestön hallintoon, sisäiseen kehittämiseen ja oppimiseen liittyviä tehtäviä. Alta näet kuvaukset tähän asti toimineista jaostoista, mutta jaostopäivässä päätämme yhdessä jaostojen muodostamisesta ja tehtävien jaosta.

Viestintäjaosto huolehtii järjestön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä muun muassa päivittämällä nettisivuja ja sosiaalista mediaa. Jos sukkuloit sujuvasti somessa, harrastat graafista suunnittelua tai pidät valokuvauksesta, voi viestinnästä huolehtiva jaosto olla sinulle oikea paikka.

Varainhankintajaostossa luovuus on valttia. Tehtävänkuva on pitkälti viestintäjaoston kaltainen, mutta sisältää vähemmän ylläpitotehtäviä. Jaostossa ideoidaan varainhankintamahdollisuuksia, -kampanjoita ja -tapahtumia sekä etsitään uusia rahoituslähteitä.

Ihmisläheinen jäsenjaosto puolestaan pohtii jäsenetuja ja jäsenmarkkinointia sekä järjestää erilaisia tapahtumia. Jaosto myös ohjaa uusia kiinnostuneita mukaan järjestön toimintaan.

Kansainvälinen jaosto pitää yhteyttä maan ystäviin kaikkialla maailmassa muun muassa seuraamalla verkoston sähköpostilistoja, tiedottamalla kansainvälisistä tapahtumista ja osallistumalla niihin.

Ryhmät-jaosto toimii linkkinä järjestön eri paikallis- ja toimintaryhmien sekä hankkeiden ja kampanjoiden välillä. Jaoston tehtäviin kuuluu ryhmien tukeminen ja niitä koskevan hallinnon hoitaminen, mutta myös väentapaamisten ja vuosikokousten järjestelyistä huolehtiminen.

Lisäksi hallituksen alaisuudessa toimii Talousjaosto, jonka tehtävänä on seurata järjestön taloutta. Jos tulet hyvin toimeen numeroiden ja taulukoiden kanssa ja haluat tehdä järjestötöitä nimenomaan talousasioiden parissa, voit hakea myös talousjaoston jäseneksi!

Jaostojen määrä ja tehtävänkuvat sovitaan tarkemmin järjestäytymiskokouksessa la 24.2.2018. Hakiessasi jaostotoimintaan voit siis hyvin ilmaista, mikäli olet kiinnostunut useammastakin aihealueesta – tehtäviä yhdistellään tulevien jaostotoimijoiden kiinnostuksen mukaan.

Laita siis viestiä 7.2. mennessä osoitteeseen puheenjohtajisto (at) maanystavat.fi. Kerro viestissä, minkä teema-alueen jaostosta olisit kiinnostunut. Voit myös kuvailla hieman, minkälaista kokemusta aiheesta tai ylipäätään järjestötyöstä ja -toiminnasta sinulla on. Kerro samalla, oletko ollut aiemmin mukana Maan ystävien toiminnassa. Jaostot päättävät itse, kuinka usein, missä ja miten kokoustavat. Aiempien vuosien työryhmät ovat tavanneet asuinpaikasta riippuen joko kasvotusten tai Skypen välityksellä noin kerran kuukaudessa. Jaostotyöstä ei makseta palkkaa tahi palkkiota.

Jaostot ovat tärkeä osa Maan ystävien toimintaa, sillä ne varmistavat, että järjestö toimii ja on olemassa, ja siten mahdollistavat lukuisten paikallis- ja temaattisten ryhmien toiminnan. Tule mukaan ja auta tekemään MY:stä entistä parempi järjestö!