Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Maan ystävät mukana Joukkovoiman mielenosoituksessa 2.9.2017

Uutiset·29.8.2017·

Sipilöinti seis! (Kuva: Joukkovoima hallituspolitiikkaa vastaan)

Tule tekemään myönteistä muutosta ja liity Sipilöinti seis! Joukkovoima-mielenosoitukseen lauantaina 2.9. klo 13:00–17:00 Helsingissä! Maan ystävät on mukana rauhan ja ympäristön blokissa vaatimassa kestävää tulevaisuutta. Sotavarustelusta rauhanrakentamiseen! Ympäristö ja ihmiset edelle!

Joukkovoiman rauhan ja ympäristön blokki Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1710829532557882/

Tietoa reitistä, kuljetuksista ja muista blokeista Joukkovoiman päätapahtumassa Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1895153930705303/

..

Tule mukaan tekemään myönteistä muutosta ja liity Joukkovoima-liikkeeseen 2.9. Rauhan ja ympäristön blokki vaatii kestävää tulevaisuutta sotavarustelun sijaan. Kulkueen musiikista ja huudattamisesta vastaa Spittin' Fiyah Sound!

Sotavarustelusta rauhanrakentamiseen

Leikkausten keskellä Suomi suunnittelee kaikkien aikojen suurinta yksittäistä asekauppaansa, Hornet-hävittäjien korvaajien hankkimista, jonka lisäksi valmisteilla on laivaston alushankinta. Näiden hankintojen kokonaiskustannukset nousisivat toteutuessaan jopa kymmeniin miljardeihin euroihin. Samaan aikaan kun hallituksen leikkaukset ovat tehneet yhteiskunnan köyhimpien elämästä selviytymiskamppailua, armeijan ja poliisin budjettia aiotaan kasvattaa jälleen ensi vuonna.

Hallitus ei näe ongelmana aseiden myymistä Jemenissä sotiviin Arabiemiraatteihin ja Saudi-Arabiaan tai aseiden ostamista Israelin miehityshallinnolta. Sipilän hallitus on vaikeuttanut rauhan lujittumista leikkaamalla kehitysyhteistyöstä sekä rauhan- ja ihmisoikeustyöstä. Samaan aikaan hallitus on kiristänyt äärimmilleen turvapaikan saamisen mahdollisuudet sotia pakenevilta ihmisiltä ja lähettää heitä takaisin konfliktialueille.

Itämeren jännitteiden lisääntymisestä huolimatta Suomi osallistuu syyskuussa Nato-maiden kanssa Ruotsin järjestämään maan suurimpaan sotaharjoitukseen sitten kylmän sodan. Samaan aikaan Venäjä simuloi sotaa Itämerellä voimalla, jonka uskotaan kasvavan suurimmilleen kylmän sodan jälkeen.

Sotaan varustautumisen sijaan resurssit on suunnattava rauhan lujittamiseen, luottamuksen ja kansainvälisen yhteistyön lisäämiseen sekä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Suomen tulisi asemoida itsensä tärkeään rooliin liittoutumattomana ja ihmisoikeuksia kunnioittavana rauhanvälittäjänä. Suomen on osaltaan kannettava vastuunsa pakolaisuudesta ja panostettava nykyistä enemmän konfliktien ehkäisemiseen, humanitaariseen avustustyöhön sekä kehitysyhteistyöhön ja lopetettava asekauppa sotaa käyvien maiden kanssa.

Ympäristö ja ihmiset edelle

Sodat ja asevarustelu aiheuttavat valtavia hiilidioksidipäästöjä ja tuhoa ympäristölle. Maailman sotilaalliseen varustautumiseen vuosittain käytetyillä varoilla voisi toisin suunnattuna pysäyttää ympäristötuhon ja saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet.

Sipilän hallitus on leikannut luonnosuojelun rahoitusta Suomessa ja YK:ssa sekä romuttanut soidensuojelua. Biotaloushuuman ja ilmastonsuojelun nimissä on haluttu kasvattaa hakkuita luonnon monimuotoisuuden kustannuksella. Samaan aikaan hallitus on jatkanut ympäristölle haitallisia fossiilisten polttoaineiden ja turvetuotannon tukia sekä käyttänyt poliittista voimaa Fennovoiman ja Talvivaaran kaltaisten megahankkeiden edistämiseen. Emme voi odottaa luonnonvarojen ylikulutukseen perustuvan talouskasvupakon lisäävän vapauttamme järjestää elämämme haluamallamme tavalla tai tarjoavan ratkaisuja ilmastonmuutoksen kaltaisiin ongelmiin.

Ekologisen ja taloudellisen kriisin syventyessä erot etuoikeuksista nauttivien ja niistä osattomaksi jäävien välillä käyvät yhä selvemmiksi paitsi globaalisti myös Suomen kaltaisten vauraiden maiden sisällä. Selviytymisen nimissä hallitus painostaa meitä hyväksymään kapitalistisen hyväksikäytön ulottamisen yhä laajemmalle ympäristöön ja yhteiskuntaan. Jatkuva eriarvoistamispolitiikka lisää turvattomuutta ruohonjuuritasolla ja vie siten pohjaa rauhalta.

Aseistakieltäytyjäliitto on blokin koollekutsuja ja järjestää blokin yhteistyössä muiden järjestöjen ja yksittäisten toimijoiden kanssa.

***

Suomessa on nähty vuosituhannen kummallisin poliittinen sirkus. Olemme saaneet uuden hallituksen, jossa samat vanhat kasvot jatkavat samaa vanhaa politiikkaa. Hallituksen kriisin päättyminen tarkoittaa meidän kriisimme jatkumista.

Joukkovoima ei suostu unohtamaan kuluneen hallituskauden lukemattomia farsseja ja skandaaleja: vaalilupausten syömistä, kurjistavia leikkauspäätöksiä ja yhteiskunnan omaisuuden myymistä. Satavuotistaivaltaan juhlivan Suomen maine lehdistönvapauden, hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien mallimaana on mennyt.

Seuraavaksi hallitus pyrkii viemään läpi palveluja ja demokratiaa heikentävät sote- ja maakuntahankkeet. Kansalaisten ja asiantuntijoiden vastalauseita ei edelleenkään haluta kuunnella.

- Meistä tämä ei ole oikein. Me emme hyväksy tuloerojen kasvattamista, köyhien vastakkainasettelua emmekä epäinhimillistä turvapaikkapolitiikkaa. Hallituksen on aika mennä!

Jos sinäkin olet saanut tarpeeksesi, liity kasvavaan joukkoomme 2.9.2017 Helsingissä!

Joukkovoima on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansanliike. Liikettä yhdistää tyytymättömyys hallituksen politiikkaan. Vaatimuksemme ovat leikkauspolitiikan lopettaminen Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa, riittävä toimeentulo kaikille sekä ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittaminen. Mielenosoitukseen saa tuoda omia tunnuksiaan, mutta rasistiset, fasistiset ja puoluepoliittiset tunnukset on kielletty.

www.joukkovoima.com

Tapahtumaan ovat lupautuneet puhumaan:
Mona Eid (Kriittisen opettajaverkoston jäsen ja opettaja)
Ida Kettunen (vammaisaktivisti)
Karim Maiche (tohtorikoulutettava, Tampere Peace Research Institute)
Raija-Riitta Luiro-Piippo (Metalli 70 puheenjohtaja)
Hanna Rokkanen (Metalliliiton aktiivi, Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston varavaltuutettu)
Olli Tammilehto (vapaa tutkija ja kirjoittaja)
Kari Vatannen (JHL:n edustajiston ja Keski-Suomen alueryhmän jäsen, Jynet Urakoinnin pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu)

Juontajana Marissa Vuorenvarma

Artistit:
Maria Aleksandra
Terttu Järvelä LIVE
Teemu Takatalo
Tumppi Varonen
Koiton laulu

Lista täydentyy edelleen.