Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Maan ystävät mukana: 152 tahoa allekirjoittanut vetoomuksen EU:lle, "Ei EU-rahoja Israelin aseteollisuudelle"

Uutiset·17.4.2018·

Ei EU-rahoja Israelin aseteollisuudelle

(Alkuperäinen vetoomus, ECCP:n lehdistötiedote  ja vetoomuksen liittyvä kampanjavideo löytyvät klikkaamalla.)

Vetoomus EU:n osallisuuden lopettamiseksi militarisoimisessa ja ihmisoikeusloukkauksilla tehtävien taloudellisten voittojen tekemisessä miehitetyillä palestiinalaisalueilla EU on rahoittanut turvallisuusteollista tutkimusta useiden vuosien ajan.

EU:n koko turvallisuustutkimusbudjetti on määrältään kolminkertaistunut 1,4 miljardista 3,8 miljardiin

euroon vuosina 2014-2020. Näitä eurooppalaisten veronmaksajien rahoja kanavoidaan sotilasteknisille yrityksille, joiden joukossa on useita israelilaisia yhtiöitä, naamioituna tutkimustueksi, jonka tuloksena syntyviä teknologioita ja tekniikoita luvataan käytettävän vain siviilitarkoituksiin.

Yksi keinoista, joilla israelilaiset sotilastekniset yritykset ovat päässeet osallisiksi EU-rahoituksesta, on osallistuminen käynnissä olevaan EU:n Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan. Mukana on useita israelilaisia sotilasteknisiä yrityksiä. Vaikka EU väittää, että tutkimustuet ovat menneet vain siviilisovellutuksia kehittäviin projekteihin, monet hyväksytyt projektit ovat luonteeltaan kaksoiskäyttöisiä ja palvelevat samalla sotilaallisia tarkoituksia. Monien muiden tuotoksia käytetään pakolaisten oikeuksien tukahduttamiseen ja rikkomiseen sekä yhteiskuntiemme militarisoimiseen. EU:n yhteistyö israelilaisen aseteollisuuden kanssa on osoitus siitä, että kaksoiskäyttöprojektit palvelevat luonnostaan myös sotilaallisia tarkoituksia. Israelin avaruushallinnon varajohtaja Isaac Ben-Israel ilmoitti suoraan, että ”koska olemme pieni maa, ja jos rakennemma pienikokoisten satelliittien tuotantolinjan, sitä tullaan käyttämään sekä sotilaallisiin että kaupallisiin tarkoituksiin”.

ECCP ja Stop the Wall ovat analysoineet sellaisia EU-projekteja, joihin osallistuu israelilaisia yrityksiä: analyysi osoittaa, miten EU-rahoitusta käytetään tällä hetkellä kehittämään, legitimoimaan ja käyttämään taloudellisten voittojen hankkimiseksi sellaisia teknologiota, jotka on ”testattu tosioloissa” Israelin sotarikosten ja ihmisoikeusrikkomusten yhteydessä.

On olemassa paljon osoituksia siitä, EU:n rajavalvontakäytännöt perustuvat sellaisten käsitteiden ja teknologoiden varaan, joilla rikotaan ihmisoikeuksia. Transnational Institute- ja StopWapenHandel-järjestöjen dokumentti paljastaa israelilaisten yritysten ainutlaatuisen myyntistrategian, jossa käytetään hyväksi sitä, että israelilaisteknologia on ”testattu taisteluissa” miehityksen ja kolonisaation ylläpitämiseksi suoritetuissa laittomissa operaatioissa ja ”rajavalvonnan” ja ”väestönhallinnan” käytännöissä, jollaisia ovat miehitettyä Länsirantaa saartava muuri, Gazan saarto ja hyökkäykset sinne ja monet muut esimerkit.

Israelin sotilasteolliset ja sisäisen turvallisuuden alalla toimivat yritykset, kuten Israel Aerospace Industries, ovat osallistuneet Bulgarian ja Unkarin rajojen linnoittamiseen, EU:n merivalvontaohjelmiin ja EU:n Frontex-ohjelmaan yleisestikin.

EU kieltäytyy ottamasta huomioon näiden yritysten vakavat rikkomukset ja tällaisten teknologioiden alkuperä ja mahdolliset käyttökohteet ja rikkoo näin omia sääntöjään ja asetuksiaan vastaan. Vuoden 2017 heinäkuussa 25 kansainvälisen lain asiantuntijaa julkaisi lainopillisen näkemyksen koskien Horizon 2020-ohjelmaan kuuluvaa LAW TRAIN- projektia. Projektin keskiössä on yhteistyö Israelin poliisin kanssa, joka on syyllistynyt kidutukseen ja muihin ilmisoikeusrikkomuksiin. Asiantuntijoiden raportissa korostetaan tarvetta sulkea pois tämänkaltaiset toimijat, jotka ovat järjestelmällisesti toimineet ihmisoikeuksien vastaisesti. Rahoittamalla tällaisia projekteja EU yksinkertaisesti sulkee silmänsä siltä kansainvälisen lain ja ihmisoikeuksien karkealta rikkomiselta, jota tapahtuu sen rajojen sisä- tai ulkopuolella.

Yllä olevan nojalla vaadimme EU:ta

1.Rajoittamaan EU:n tutkimuksen puiteohjelma vain siviiliturvallisuuteen ja rauhantutkimukseen ja sulkemaan sen ulkopuolelle myös rajavalvonta- ja kaksoiskäyttöteknologioiden tutkimus sekä välttämään kaikkia kytköksiä puiteohjelman ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (CSDP), erityisesti EU:n puolustusviraston (EDA) välillä;

2. Sulkemaan EU:n tutkimuksen puiteohjelman ulkopuolelle välittömästi kaikki israelilaiset sotilas- ja turvallisuusteknologiayritykset sen perusteella, että aikaisempien projektien analyysin mukaan niiden osallistuminen on ohjannut EU-rahoitusta sellaisen teknologian ja menetelmien tukemiseen ja legitimointiin ja siitä saatavan taloudellisen hyödyn hankkimiseen, jota käyttäessään Israel on syyllistynyt sotarikoksiin ja ihmisoikeusrikkomuksiin;

3. Turvaamaan EU:n tutkimusohjelmien vuotuisten hakemuskierrosten läpinäkyvyys ja demokraattinen kontrolli.