Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Maan ystävät, ATTAC, Globaali sosiaalityö: CETA-kantelu Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle

Uutiset·20.4.2018·

(Alkuperäinen teksti TTIP-verkoston verkkosivulla.)

Tiedote 20.4.2018

Suomalaisilta kansalaisjärjestöiltä kantelu Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle CETA-sopimuksen neuvottelu- ja hyväksymisprosessista

Kolme kansalaisjärjestöä – Attac, Globaali sosiaalityö ja Maan ystävät – lähettivät keskiviikkona 18.4. valituksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle siitä, että Suomi on laiminlyönyt ihmisoikeusvaikutusten arviointia koskevat velvoitteensa CETA-sopimuksen valmisteluprosessissa. Hallituksen esitys Kanadan, EU:n ja sen jäsenmaiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) hyväksymisestä ja voimaan saattamisesta on valiokuntakierroksensa loppumetreillä ja tulossa pian eduskunnan täysistuntokäsittelyyn.

”Siinä vaiheessa kun Suomella olisi ollut EU:n jäsenmaana valtuudet ja myös ihmisoikeussitoumustensa mukainen velvollisuus arvioida CETA:n vaikutukset perusoikeuksien toteutumiseen, perustuslakivaliokunta totesi, ettei se ollut saanut hallitukselta riittävää selvitystä CETA:n perustuslainmukaisuuden selvittämiseksi” [1], Attacin Omar El-Begawy kertaa.

”Selvitykset jätettiin tekemättä vedoten siihen, että ne tehtäisiin kansallisen CETA-ratifioinnin yhteydessä. Nyt, täysistuntokäsittelyn kynnyksellä, vaikutukset ovat edelleen selvittämättä”, El-Begawy toteaa.

Järjestöjen mukaan Suomen olisi pitänyt arvioida myös CETA:n yhteisvaikutuksia muiden hallituksen esittämien lainsäädäntöhankkeiden, kuten sote-uudistuksen kanssa. Hallitus ei kuitenkaan ole edes yrittänyt selvittää näitä vaikutuksia vaan on esittänyt, ettei CETA-sopimuksen ja valinnanvapausmallin yhteisvaikutuksista ole tehty erikseen perusteellista arviota, ”koska sitä ei ole katsottu tarpeelliseksi”. [2]

Valituksen tehneiden järjestöjen mukaan tapa, jolla CETA:n hyväksymistä on Suomessa valmisteltu, on monin tavoin vaarantanut Euroopan sosiaalisen peruskirjan säätämien ihmisoikeusvelvoitteiden toteutumisen.

”CETA vaarantaa perusoikeudet jopa kokonaisvaltaisemmin kuin sote-uudistus, mutta sotestakin on selvitetty vain niitä vaikutuksia, joita sillä olisi ilman CETA:a”, sanoo Maan ystävien Ville-Veikko Hirvelä.

”Hallitus on todennut, että sotea voidaan toteuttaa jatkossa vain CETA:n ”investointien kohtelusta annettujen määräysten puitteissa” [2]. Siten sote-uudistuksen vaikutuksia perusoikeuksiin ei ole mahdollista selvittää arvioimatta CETA:n vaikutuksia”, Hirvelä jatkaa.

Lisätietoa,

Ville-Veikko Hirvelä
Maan ystävät ry
villeveikkoh1 (a) gmail (piste) com
puhelin: 045 2380890

Omar El-Begawy
Attac ry
omar.elbegawy (a) gmail (piste) com
puhelin: 040 5043561

Miina Kaartinen
Globaali sosiaalityö ry
miina.kaartinen (a) staff (piste) uta (piste) fi
puhelin: 045 6740667

[1] Valiokunnan lausunto PeVL322016 vp E 32/2016 vp
[2] Ministeri Juha Rehulan vastaus kirjalliseen kysymykseen CETA-sopimuksen ja soten valinnanvapausmallin yhteisvaikutuksista [KKV 232/2017 vp]