Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Helsingin seudun Maan ystävät ry:n mielipide Mäkelänkadun liikennesuunnitelmasta

Uutiset·Helsinki (Myhki / HYMY)·26.2.2018·

Mäkelänkatu Mäkelänrinteen kohdalla vaihtoehdossa 1. Kuva: Helsingin kaupunki 2018

Helsingin seudun Maan ystävät ry

Mielipide Mäkelänkadun liikennesuunnitelmasta

Helsingin seudun Maan ystävät iloitsee siitä, että Mäkelänkadulle suunnitellaan pyöräteitä ja parempia olosuhteita joukkoliikenteelle sekä kannattaa suunnitelman pikaista toteuttamista. Pyörä- ja raitioliikenteen suosiminen on tärkeää liikenteen hiilidioksidipäästöjen ja paikallisten ilmansaastepäästöjen vähentämiseksi. Mäkelänkadun pyöräteiden rakentaminen tukisi siten myös Helsingin kaupungin hiilineutraaliustavoitetta.

Mäkelänkatu on tärkeä osa itäisen kantakaupungin katuverkostoa ja on siksi tärkeä reitti myös pyöräilijöille. Nykyisellään Mäkelänkatu on kuitenkin vaarallinen ja epämiellyttävä pyöräilijöille, mikä näkyy pyöräilijöiden vähäisenä määränä ja jalkakäytäväpyöräilyn yleisyytenä. Pyöräteiden rakentaminen parantaisi liikenneolosuhteita myös jalankulkijoille, kun pyöräily jalkakäytävällä loppuisi.

Sekä ajoradasta että jalkakäytävästä erotetut kolmitasopyörätiet ovat hyvä ja laadukas ratkaisu. Esitetyistä vaihtoehdoista vaihtoehto 1 on huomattavasti parempi. Vaihtoehdon 2 suurin ongelma on, että bussipysäkkien odotusalueet on sijoitettu pyöräteille, mikä aiheuttaisi jatkuvia konflikteja bussimatkustajien ja pyöräilijöiden välille. Toinen ongelma on, että lastaus- tai pysäköintipaikkojen vähäinen määrä Sturenkadun pohjoispuolella johtaisi luultavasti siihen, että pyöräteillä ja jalkakäytävillä olisi jatkuvasti pysäköityjä autoja.

Mäkelänkadun peruskorjaus tulisi toteuttaa niin pian kuin mahdollista, sillä Mäkelänkadun pyörätiet ovat entistäkin tarpeellisempia Hämeentien pyöräteiden rakentaminen jälkeen. Myös bussiliikenteen sujuvuuden takia olisi tärkeää, että Mäkelänkadun eteläpään kaistamuutokset toteutetaan Hämeentien peruskorjauksen yhteydessä. Kannatamme siksi toteuttamisen aikaistamista vuonna 2020 alkavaksi.

Mäkelänkadun liikennsunnitelmaluonnokset löytyvät täältä.