Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Hae mukaan Maan ystävien vuoden 2019 hallitukseen!

Uutiset·22.10.2018·

Hae mukaan Maan ystävien vuoden 2019 hallitukseen!

Hallituksen jäsenenä osallistut päätöksentekoon siitä, mihin järjestön resurssit
suunnataan vuosikokouksen antamissa raameissa. Uudet ideat ja jaettavat kokemukset
kehittävät yhdistystä edelleen.

Maan ystävät toimii ympäristönsuojelun, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien sekä rauhan ja demokratian edistämisen
puolesta. Jotta järjestön vapaaehtoiset aktiivit voivat toimia mahdollisimman
tarkoituksenmukaisesti ja hyvillä resursseilla, tarvitaan myös ihmisiä pyörittämään
järjestömme hallintoa.

Hallitustyöskentelyä sitoo jäsenten linjaukset ja päätökset, Kansainvälisen Maan ystävät
-verkoston jäsenyys ja lainsäädäntö

Maan ystävät ry:n korkein päättävä elin on yhdistyslain mukaan syys- ja
kevätvuosikokous. Paikallis- sekä toimintaryhmien toivotaan toimivan mahdollisimman
autonomisesti, joten hallituksella on harvoin perusteita puuttua ryhmien toiminnan
sisältöihin. Hallitustyöskentelyn eräs keskeinen merkitys on huolehtia vuosikokousten
välillä siitä, että järjestötoiminnassa toteutuu järjestön tahto. Tässä suhteessa yksi
hallituksen tehtävistä on huolehtia, että pidetään kiinni jäsenistön vuosikokouksissa
päättämistä linjauksista koskien yritysten kanssa tehtävää mahdollista yhteistyötä tai
osallistumista poliittisten puolueiden järjestämiin tilaisuuksiin – nämä linjaukset ovat
suhteellisen tiukat.

Toinen suuri asia on huolehtia siitä, että järjestössä toteutuu Friends of the Earth
International -verkoston jäsenyyskriteerit ja suuret linjaukset, jotka on laadittu
jäsenjärjestöjä maailmanlaajuisesti kuunnellen. Verkoston jäsenyyskriteerit, tehtävä ja
tulevaisuudennäkymä on nähtävissä tämän linkin takana:
http://maanystavat.fi/kansainvalisen-maan-ystavat-verkoston-jasenyyskrit...

FoE Internationalin kotisivut: https://www.foei.org

Säännöt määrittelevät hallituksen koon ja kaudet

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa sekä 5 – 12 muuta
jäsentä. Syysvuosikokouksessa päätetään hallituslaisten määrä ja hallitukseen valittavat
henkilöt sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja(t). Syysvuosikokous pidetään
väentapaamisen yhteydessä 18.11.2018 Pauligin huvilalla Helsingin Töölössä. Ehdolle
voit asettua, vaikka et pääsisikään vuosikokoukseen paikan päälle. Hallituspesti on
voimassa vuoden 2019 loppuun asti, jonka jälkeen voit halutessasi asettua
ehdolle seuraavan vuoden hallitukseen. Jatkuvuus onkin toivottavaa.

Kuinka usein kokouksia ja miten tehtäviä järjestellään

Hallituksen kokouksia on noin kerran kuussa ja niihin korvataan matkakulut, mutta
etäosallistuminen verkkopalvelimien kautta on matkustusesteen sattuessa mahdollista.
Kokouksissa tarjotaan vegaanista ruokaa. Hallituksen jäsenet jakaantuvat vuoden 2019
alussa kiinnostuksensa mukaan jaostoihin, jotka keskittyvät seuraaviin asioihin:
järjestön viestintä, talous, jäsenhankinta, varainhankinta sekä paikallisryhmien
koordinointi. Hallitustyöstä ei makseta palkkiota. Tehtävään perehdytetään. Kokemus
Maan ystävistä, muista järjestöistä tai itseohjautuvista ryhmistä on tietenkin eduksi.
Näkemyksellisyys maailman tilasta ja ympäristötoiminnasta vahvistaa järjestöä
entisestään, joten eritaustaiset hakijat eri puolilta Suomea olisi oikein hyvä juttu.

Yhdistysten hallituksilla on työnantajavastuu

Hallitus toimii yhdistyksissä myös työnantajan edustajana – Maan ystävillä on
parhaillaan yksi vakituinen työntekijä ja ajoittain määräaikaisissa työsuhteissa olevia
henkilöitä. Yhdistysten toimintaa Suomessa säätelee yhdistyslaki ja esimerkiksi
kirjanpitolaki.

Miten haet hallituksen jäseneksi tai puheenjohtajaksi

Jos kiinnostuit, laita vapaamuotoinen hakemus ja – jos koet mielekkääksi – myös CV:si
toimistollemme: toimisto(at)maanystavat.fi viimeistään 12.11.2018. Hakemukseksi
riittää se, että kerrot minkälaista mahdollista järjestökokemusta, tai kokemusta Maan
ystävistä sinulla on ennestään, sekä ennen kaikkea miksi olet kiinnostunut Maan
ystävien hallituspaikasta. Hyvänä lisänä voit kuvailla, miten hahmotat mahdollisen
hallitustyöskentelysi. Kerro myös, jos olet kiinnostunut puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan toimesta. Ilmoita hakemuksessa nimesi, puhelinnumerosi ja
asuinkaupunkisi.