Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Hae mukaan jaostoihin vuodelle 2019!

Uutiset·20.12.2018·

Haluatko tehdä vapaaehtoistöitä ympäristöjärjestössä, muttet vielä tiedä miten? Maan ystävien jaostot järjestäytyvät uudelleen vuoden 2019 alussa – hae mukaan 4.2.2019 mennessä!

Jaostot hoitavat Maan ystävän käytännön tehtäviä, ja varmistavat järjestön päivittäisen toiminnan sujuvuuden. Haemme jaostoihin uusia jäseniä, joilla on intoa ja kiinnostusta tehdä järjestötyötä Maan ystävien arvojen eteen ja toiminnan tueksi. Jaostoihin voi hakea kuka tahansa asuinpaikasta riippumatta. Aiempaa järjestökokemusta ei vaadita – halu toimia ekologisemman ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta sekä kiinnostus jaostojen tehtäviä kohtaan riittää.

Yhdessä hallituksen kanssa jaostot varmistavat järjestön toiminnan ja olemassaolon, ja siten mahdollistavat puitteet lukuisten paikallis- ja temaattisten ryhmien toiminnalle. Tehdään yhdessä Maan ystävistä entistä parempi järjestö!

Jaostot huolehtivat monista Maan ystävien toimintaa ylläpitävistä tehtävistä, ja niissä pääsee tekemään ja oppimaan monia järjestön hallintoon, sisäiseen kehittämiseen ja oppimiseen liittyviä tehtäviä. Alta näet kuvaukset tähän asti toimineista jaostoista, mutta jaostopäivässä päätämme yhdessä jaostojen muodostamisesta ja tehtävien jaosta.

Talousjaoston tehtävänä on seurata järjestön taloutta yhdessä hallituksen ja taloudenhoitajan kanssa. Talousjaoston tärkeimpiä tehtäviä ovat yhdistyksen talouden seuranta ja ennakointi, talousarvioiden valmistelu sekä talousasioihin liittyviin kyselyihin vastaaminen. Talousjaostossa toimimiseen vaaditaan aikaa ja halua perehtyä itsenäisesti Maan ystävien talouteen ja taulukkolaskentaan.

Jättijaosto on yhdistelmä viestintä-, varainhankinta- ja jäsenasioita. Jättijaostossa huoleditaan järjestön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä muun muassa päivittämällä nettisivuja ja sosiaalista mediaa.

Jättijaostossa tehdään myös varainhankintaa, jossa luovuus on valttia. Varainhankintaan sisältyy varainhankintamahdollisuuksien, -kampanjoiden ja -tapahtumien ideointia sekä uusien rahoituslähteiden etsimistä.

Jäsenasioita puolestaan pohditaan yhteistyössä järjestökoordinaattorin kanssa. Jäsenasioihin jäsenetuja ja jäsenmarkkinointia sekä järjestää erilaisia tapahtumia. Jaosto myös ohjaa uusia kiinnostuneita mukaan järjestön toimintaan.

Kansainvälinen jaosto pitää yhteyttä maan ystäviin kaikkialla maailmassa muun muassa seuraamalla verkoston sähköpostilistoja, tiedottamalla kansainvälisistä tapahtumista ja osallistumalla niihin.

Ryhmäjaosto toimii linkkinä järjestön eri paikallis- ja toimintaryhmien sekä hankkeiden ja kampanjoiden välillä. Jaoston tehtäviin kuuluu ryhmien tukeminen ja niitä koskevan hallinnon hoitaminen, mutta myös väentapaamisten ja vuosikokousten järjestelyistä huolehtiminen.

Jaostojen määrä ja tehtävänkuvat sovitaan tarkemmin jaostopäivässä la 16.2.2019. Järjestäytymisen yhteydessä hakijat perehdytetään jaostojen käytännön työhön. Hakiessasi jaostotoimintaan voit siis hyvin ilmaista, mikäli olet kiinnostunut useammastakin aihealueesta – tehtäviä yhdistellään tulevien jaostotoimijoiden kiinnostuksen mukaan. Jaostot toimivat jaostopäivässä määritellyllä kokoonpanolla seuraavan vuoden jaostopäivään asti.

 

Jaostoihin hakeneille lähetetään vielä vahvistusviesti päivän aikataulusta haun päättymisen jälkeen. Päivän aikana tarjotaan aamiainen ja lounas, ja matkakulut maksetaan MY:n jäsenille. Jaostopäivään on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Skypen tai Hangoutsin kautta: ilmoitathan tällöin halukkuudestasi etäyhteydellä puheenjohtajistolle etukäteen.

Laita siis viestiä 4.2.2019 mennessä osoitteeseen puheenjohtajisto (at) maanystavat.fi. Kerro viestissä, minkä teema-alueen jaostosta olisit kiinnostunut. Voit myös kuvailla hieman, minkälaista kokemusta aiheesta tai ylipäätään järjestötyöstä ja -toiminnasta sinulla on. Kerro samalla, oletko ollut aiemmin mukana Maan ystävien toiminnassa. Jaostot päättävät itse, kuinka usein, missä ja miten kokoustavat. Aiempien vuosien työryhmät ovat tavanneet asuinpaikasta riippuen joko kasvotusten tai Skypen välityksellä muutaman kuukauden välein. Jaostotyöstä ei makseta palkkaa tahi palkkiota.

Jaostot ovat tärkeä osa Maan ystävien toimintaa, sillä ne varmistavat, että järjestö toimii ja on olemassa, ja siten mahdollistavat lukuisten paikallis- ja temaattisten ryhmien toiminnan. Tule mukaan ja auta tekemään MY:stä entistä parempi järjestö!