Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

278 kansalaisjärjestöä vaatii Energiaperuskirjan uudistamista tai siitä irrottautumista

Uutiset·9.12.2019·

Energiaperuskirjan sopimusosapuolet aloittavat 11. joulukuuta neuvottelut energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen (Energy Charter Treaty, ECT) uudistamiseksi. 

Useat eurooppalaiset kansalaisjärjestöt ja riippumattomat tutkimusorganisaatiot ovat huolissaan siitä, etteivät EU:n neuvottelutavoitteet riitä turvaamaan valtioiden poliittista liikkumavaraa Pariisin ilmastosopimuksen päästövähennystavoitteiden ja energiasiirtymän toteuttamiseksi.

Tänään 278 kansalaisjärjestöä ja ammattiliittoa julkaisi avoimen kirjeen ja mukana Suomesta ovat Maan ystävien lisäksi 350 Suomi, EKOEnergia, Greenpeace, Luonto-liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto sekä Suomen TTIP-verkosto. Kirjeessä vedotaan energiaperuskirjan sopimusosapuolina olevien maiden hallituksiin ja parlamentteihin, että ne vaatisivat fossiilisten polttoaineiden investointisuojan sekä sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisumekanismin poistamista sopimuksesta. Tämä varmistaisi, ettei energiaperuskirja aseta esteitä hallitusten nopeille ja kunnianhimoisille ilmastotoimille, ympäristönsuojelulle tai kohtuuhintaisen energian saatavuudelle. 

Jos energiaperuskirjan perusteellinen uudistaminen neuvotteluteitse osoittautuu mahdottomaksi, mikä tällä hetkellä näyttää hyvin todennäköiseltä, järjestöt kehoittavat Suomea ryhtymään neuvotteluihin EU:n muiden jäsenmaiden kanssa sopimuksen kollektiivisesta irtisanomisesta tai irtautumaan sopimuksesta yksipuolisesti.

Lue järjestöjen avoin kirje ECT-sopimuksesta

Katso video

Lue lisää ECT-sopimuksesta

Lue FoEE:n tiedote