Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Allekirjoita vetoomus: kansainvälinen ISDS-kampanja avattu 22.01.2019

Uutiset·23.1.2019·

ISDS – ‘sijoittaja-valtio riitojenratkaisujärjestelmä’ – on ainoastaan rikkaimmille sijoittajille tarkoitettu hämärä, rinnakkainen oikeusjärjestelmä.

Monikansalliset yritykset ovat käyttäneet tätä järjestelmää painostaakseen hallituksia jopa miljardien eurojen korvausvaatimuksilla.

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen kauppasopimus TTIP, joka olisi luovuttanut yhtiöille valtaa ennennäkemättömällä tavalla, kaatui kun 3,5 miljoonaa ihmistä Euroopassa torjui sen. Keräsimme myös Suomessa kymmeniä tuhansia nimiä sopimusta vastaan.

Nyt on jälleen aika näyttää, mitä mieltä olemme! Ihmiset tarvitsevat lisää oikeuksia, yhtiöt eivät.
 

Allekirjoita eurooppalainen aloite täällä tai täällä

 isds-kampanja))
Monikansallisilla yhtiöillä on liikaa valtaa. On aika ottaa se takaisin! (Kuva: isds-kampanja))

      

Yhtiöillä on oma maailmanlaajuinen, yksityinen tuomioistuinjärjestelmänsä – ISDS – jota ne käyttävät hallitusten painostamiseen. Mutta monilla yritysten väärinkäytösten uhreilla ei ole mitään mahdollisuuksia saada oikeutta itselleen.

Tämä on epäoikeudenmukaista.

Meidän pitää lakkauttaa tämä tuomioistuinjärjestelmä nyt.

Tilalle tarvitaan vahva kansainvälinen järjestelmä, joka voi rangaista monikansallisia yrityksiä niiden rikoksista.

"Nykyiset kauppa- ja investointisopimukset antavat ylikansallisille yrityksille kauaskantoisia erityisoikeuksia sekä pääsyn rinnakkaiseen oikeusjärjestelmään näiden etuoikeuksien toimeenpanemiseksi.

Vetoamme Euroopan unioniin ja sen jäsenmaihin, että ne lakkauttaisivat nämä etuoikeudet vetäytymällä olemassa olevista, niitä sisältävistä kauppa- ja investointisopimuksista, ja olemalla hyväksymättä vastaavia sopimuksia tulevaisuudessa.

Lisäksi vetoamme Euroopan unioniin ja sen jäsenmaihin sitovan YK-sopimuksen aikaansaamiseksi, jotta ylikansalliset yritykset voidaan saattaa vastuuseen ihmisoikeusrikkomuksistaan ja jotta niiden rankaisemattomuus voidaan lopettaa.

Euroopan unionin ja jäsenmaiden tulee huolehtia lainsäädännössään yritysten velvollisuudesta kunnioittaa ihmisoikeuksia ja ympäristöä kokonaisvaltaisesti ja maailmanlaajuisesti.

Ihmisille, joihin suuryritysten ihmisoikeusrikkomukset vaikuttavat, tulee taata oikeuskeinot asiansa puolustamiseksi."

Useissa Euroopan maissa ollaan kehittämässä yritysvastuulainsäädäntöä. Ranska on viitoittanut tälle tietä hyväksymällä lain yritysten huolellisuusvelvoitteesta vuonna 2017. Yritykset, joilla on yli 5000 työntekijää Ranskassa, ovat velvoitettuja varmistamaan, ettei missään kohtaa niiden hankintaketjuja tapahdu ihmisoikeusloukkauksia. Jos jokaisessa maassa olisi tällainen järjestelmä, yhtiöiden olisi paljon vaikeampaa selvitä rangaistuksetta vakavista rikkomuksista.

Tilaisuutemme on tullut. Meillä on nyt ainutkertainen mahdollisuus antaa kova kolaus oikeudelliselta vastuulta välttyneelle yhtiövallalle.

Lisätietoa täällä suomeksi ja täällä englanniksi.

Lista kampanjaan osallistuvista järjestöistä on täällä.

Seuratkaa some-kanaviamme! Niissä on jaettu linkkejä vetoomustekstiin.

https://facebook.com/ttipinfo/

https://twitter.com/ttipinfo

Käy tykkäämässä linkeistä, jakamassa niitä eteenpäin jne!

Video "Rights for people, rules for corporations!"