Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Muutetaan järjestelmä - ei ilmastoa!

Tapahtumat· Helsinki 6.10.·Helsinki (Myhki / HYMY)·

Tervetuloa Muutetaan järjestelmä – ei ilmastoa!  -ilmastotapahtumaan lauantaina 6.10. klo 13-16 Kalliolan setlementtitalolle (Sturenkatu 11, Helsinki)! 

Fossiilikapitalismin tuhoisat seuraukset näkyvät nyt selvästi ilmastonmuutoksena ja ympäristöongelmina kaikkialla maapallolla. Samalla erot etuoikeuksista ja elintasosta nauttivien sekä niistä osattomaksi jäävien välillä käyvät yhä räikeimmiksi. Selviytymisen nimissä meidät pakotetaan hyväksymään kapitalismin, markkina-ajattelun ja ekstraktivismin ulottaminen entistä laajemmalle luontoon ja yhteiskuntaan. Emme voi odottaa, että ilmastonmuutoksen kaltaiset ongelmat ratkaistaan vahvistamalla niitä aiheuttavia rakenteita. Päinvastoin lisätuhojen estäminen ja jo väistämättömien seurausten kanssa eläminen edellyttää koko yhteiskunnan ajattelemista ja järjestämisestä uusiksi. Muutos ei myöskään tapahdu toimimalla ainoastaan yksilöinä, sillä pelkästään kuluttamalla tai äänestämällä yhteiskunnan rakenteisiin pystyy vaikuttamaan käytännössä vähän. Miten voisimme yhdessä organisoitua toimimaan ilmastotuhon pysäyttämiseksi ja järjestelmän muuttamiseksi?

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan ilmastotoiminnan eri muodoista Muutetaan järjestelmä - ei ilmastoa! -tapahtumaan! Tapahtumassa tarkastellaan ilmastotoimenpiteiden riittämättömyyttä moninäkökulmaisen tieteen valossa ja esitellään kollektiivisen ilmastotoiminnan muotoja paikallisesti ja kansainvälisesti. Tapahtumassa on paneelikeskustelu ja alustuspuheenvuoroja sekä näiden jälkeen kaikille osallistujille avoimet piirikeskustelut, joissa pureudutaan yhdessä eri toiminnan muotoihin. 

Tapahtumaan ovat tervetulleita sekä he, jotka eivät ole vielä löytäneet omaa tapaansa toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, että he, jotka jo toimivat ilmastoaktivismin parissa. Toivomme, että osallistujat innostuvat ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävään ja uusia aloitteita tukevaan aktivismiin. 

Tapahtuma facebookissa: https://www.facebook.com/events/327748564465355/ 

Ohjelma: 

13:00-13:05: Tilaisuuden avaus 
13:05-13:50: Paneeli: 
    Tuuli Hirvilammi (maan ystävä ja tutkija / Jyväskylän yliopisto) 
    Tero Toivanen (väitöskirjatutkija / Helsingin yliopisto ja BIOS-tutkimusyksikkö) 
    Janne Hukkinen (ympäristöpolitiikan professori / Helsingin yliopisto) 
13:50-14:00: Tauko 
14:00-15:00: Alustukset: 
    Joakim Andren (Ende Gelände ja joukkomuotoinen kansalaistottelemattomuus) 
    Katja Hintikainen (poliittinen vaikuttaminen ja lobbaus) 
    Ruby van der Wekken (yhteisvauraus ja vaihtoehtoisen yhteiskuntamallin aloitteet) 
    Pauliina Helle (ekoyhteisöt, maaseudun uudisasuttaminen ja omavaraisuus) 
    Dimitri Ollikainen (Pispala ja kaupunkiaktivismi) 
    Eleonoora Karttunen (La ZAD, maanvaltaus ja toisenlaiset maailmat)
15:00-15:15: Tauko 
15:15-15:45: Keskustelupiirit aktivismista
15:45-16:00: Tapahtuman yhteenveto 

Ensimmäinen paneeli lähtee sen tunnustamisesta, että Ilmastonmuutos on yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista, ja se vaatii asioiden kokonaisvaltaista uudelleen ajattelua ja järjestelyä. Paneelissa tuodaan esiin, mitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tällä hetkellä tehdään, kuinka nykyisen järjestelmän puitteissa tehdyt toimenpiteet ovat riittämättömiä, minkälaisen mittakaavan muutoksia pitäisi etsiä, ja millä keinoilla.

Toisessa osiossa pureudutaan erilaisiin kollektiivisen toiminnan muotoihin, joilla pyritään vaikuttamaan toisaalta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja toisaalta laajemmin ekologisesti kestävämmän ja sosiaalisesti oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseen. Minkälaisia (järjestelmätason) muutoksia liikkeen kautta tulisi voidaan rakentaa, jotta voimme elää ilmastonmuutoksen maailmassa rauhanomaisesti? Kukin alustaja kertoo omista kokemuksistaan ilmasto- tai laajemmin ympäristöliikkeessä sekä pohtii sen merkityksiä ja mahdollisuuksia luodessa maailmaa, jossa ilmastonmuutos muuttaa kaiken.

Kolmas osio muodostuu fasilitoiduista keskustelupiireistä, joihin toisen osion alustajat myös osallistuvat. Tapahtuman osallistujat jakaantuvat alustusten aihealueiden mukaisesti rajattuihin piireihin, joissa käydään vapaata keskustelua ja joissa osallistujat voivat halutessaan siirtyä piiristä toiseen. 

Kalliolan setlementtitalo ja sen Sirenius-sali ovat esteettömiä. Rakennuksen aulasta löytyy Cafe Damascus, josta saa juomaa ja ruokaa taukojen aikana. 

Tapahtuman järjestää Helsingin seudun & yliopiston Maan ystävät, ja sen tukijana toimii Kalliolan Setlementti.