Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Ilmastokampanjatapaaminen on siirtynyt 4.10.

Tapahtumat· 4.10.·Ilmastotoiminta·

Tule päättämään Maan ystävien ilmastokampanjan tulevaisuudesta!

Vuosittainen tapaaminen järjestetään sunnuntaina 4.10. klo 13-16:30 etäyhteydellä osallistujien terveyden turvaamiseksi. Linkki tapaamiseen lähetetään tapahtumaan ilmoittautuneille ennen tapahtumaa.

Vuoden tärkeimmässä tapaamisessa päätetään Hiilivapaa Suomi-kampanjan ensi vuoden toiminnasta sekä valitaan ohjausryhmä ja ilmastokampanjavastaavat. Ilmastokampanjatapaamisen vieraileva puhuja on Oras Tynkkynen, joka kertoo miten vaikuttaa energiayhtiöihin. Tapahtuma on avoin kaikille kiinnostuneille. Äänivaltaa päätöksenteossa voivat käyttää Maan ystävien jäsenet (Liity jäseneksi).

Ilmoittautumiset tapahtumaan viimeistään 2.10. osoitteeseen ilmasto@maanystavat.fi.

Tapahtuma sopii sekä vanhoille aktiiveille että uusille kiinnostuneille!
Tervetuloa!

***
Sujuuko budjetin lukujen pyörittely, innostutko varainhankinnasta tai haluatko olla linjaamassa kampanjan toiminnasta? Tai haluatko oppia lisää näistä ja saada kokemusta?

Ohjausryhmässä pääsee sekä vaikuttamaan että oppimaan kampanjoinnista ja järjestötoiminnasta. Ohjausryhmässä koordinoidaan Maan ystävien ilmastotyön toimintaa ja taloutta. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu: toiminnan suunnittelu ja raportointi, toiminnasta viestiminen, talouden seuranta ja suunnittelu, varainhankinta (esim.Lentomaksu-sivuston ylläpito), työntekijän ohjaus, yhteydenpito Maan ystävien hallitukseen, yhteydenpito muihin ympäristöjärjestöihin sekä kansainvälisten suhteiden ylläpito. Ohjausryhmässä tehtävä työ on erittäin tärkeää, jotta kampanjamme pyörivät sujuvasti!

Kampanjavastaavien (1-3 kpl) vastuulla on kokonaiskuvan ylläpitäminen sekä toiminnan ohjaaminen kampanjakoordinaattorin tukena. Kampanjavastaavien tehtäviä voivat olla muun muassa toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten kirjoittamisen koordinointi, henkilöstöasiat sekä tarvittaessa yhteyshenkilönä toimiminen ulospäin.

Kuukausittainen työmäärä ohjausryhmässä on noin 7-10 tuntia kuukaudessa, kampanjavastaavalla noin 10-15 tuntia kuukaudessa.

Ohjausryhmätoiminnasta sekä ilmastokampanjavastaavan tehtävästä kiinnostuneet voivat lähettää vapaamuotoisen hakemuksen kampanjakoordinaattori Veralle viimeistään 2.10. vera.kauppinen@hiilivapaasuomi.fi Lisätietoja tehtävistä voi kysyä kampanjakoordinaattorilta!

***
Maan ystävien tapahtumissa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita. Friends of the Earth International -verkoston jäsenyyskriteereiden mukaan kaikenlainen syrjintä on ehdottomasti kiellettyä, kohdistuipa se sitten sukupuoleen, syntyperään, uskontoon, kansallisuuteen, kieleen tai ihonväriin. Turvalliseen tilaan liittyy myös ajatus, ettemme tahattomasti vie tilaa toisilta ja että riippumatta henkilökohtaisista piirteistä (esim. introverttisyys ja ekstroverttisyys) jokainen meistä huolehtii, että kaikki kokevat olonsa luontevaksi ja vaivattomaksi.