Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

TTIP:llä lisävauhtia liuskekaasubuumille?

Blogi·1.2.2016·Simo Porola·

Liuskekaasun tuotantoaluetta Wyomingissa Yhdysvalloissa. Kuva Simon Fraser University / Flickr (CC BY).

EU:n tavoite ohittaa Yhdysvaltain raakaöljyn vientikielto vapaakauppasopimuksella uhkaa ruokkia ympäristölle tuhoisaa liuskekaasu- ja liuskeöljybuumia entisestään.

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välille neuvoteltava sopimus transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP) on ollut julkisuudessa lähinnä investointisuojajärjestelmän ja sääntelyn höllennysuhkien vuoksi. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet EU:n sopimukseen kaavailemat energiatavoitteet, jotka toteutuessaan saattaisivat kiihdyttää ympäristötuhoa Pohjois-Amerikassa entisestään.

Energiantuotanto otti 2000-luvulla Yhdysvalloissa ison harppauksen, kun uudet teknologiat kuten vaakaporaus ja vesisärötys mahdollistivat öljyn ja kaasun hankkimisen maan valtavista liuskekiviesiintymistä. Liuskebuumi nosti nopeasti Yhdysvallat suurimmaksi öljyn tuottajaksi toimien samalla talouskasvun moottorina (1). Kasvun hintana tuotannosta on seurannut merkittäviä päästöjä että mittavaa vahinkoa saastumisten ja onnettomuuksien muodossa porausalueilla. Vesisärötyksen on osoitettu aiheuttaneen pohjavesien myrkytyksiä (2) ja jopa maanjäristyksiä (3).

Liuskebuumin aikaansaamasta edullisesta öljystä ovat päässeet hyötymään lähinnä yhdysvaltalaisyritykset, sillä maassa on öljykriisin jälkimaininkeina vuodesta 1975 lähtien ollut voimassa raakaöljyn vientikielto. Myös kaasuvientiä on rajoitettu voimakkaasti sääntelyllä. Kilpailuetua kuroakseen EU on halunnut, että TTIP-sopimukseen sisällytetään öljyn ja kaasun vienti. Paitsi taloudellisilla syillä (4), vahvasti tuontienergiasta riippuvainen EU on perustellut energiavientiä myös Ukrainan konfliktin siivittämänä geopoliittisilla syillä. Asian painoarvoa kuvaa se, että entinen kauppakomissaari Karel de Gucht on sanonut, ettei hän pysty kuvittelemaan TTIP-sopimusta ilman energiakaupan vapauttamista (5).

Investoinnit öljyyn ja kaasuun Yhdysvalloissa ovat olleet ennätyslukemissa (1), mutta liuskeöljyn tuotannon kannalta kynnykseksi on nousemassa paikallisten jalostamojen rajat sen käsittelemisessä (7). Vienti EU:hun avaisi öljyteollisuudelle uudet markkinat. Näkemykset viennin sallimisen vaikutuksesta vaihtelevat, mutta sekä öljyteollisuus että ympäristöjärjestöt uskovat sen johtavan merkittäviin lisäinvestointeihin liuskeöljyn etsintään ja tuotantoon.

Energianviennin vapauttamisen vaikutukset eivät jäisi paikallisiksi. Entistä edullisemman energian virtaamisen EU:n markkinoille on katsottu edistävän tukeutumista fossiilisiin polttoaineisiin, mikä mitätöisi pyrkimyksiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. On arvioitu, että viennin salliminen lisäisi tuotantoa jo nyt pahasti saastuneessa Kanadan Albertassa, kun raakaöljyä hankittaisiin sieltä kiistanalaisen Keystone XL -hankkeen kaltaisia putkia pitkin (8).

Yhdysvaltojen kanta energiaviennin sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen on pysynyt tähän asti pimennossa (8). Öljyteollisuus on lobannut voimakkaasti vientikiellon kumoamisen puolesta, mutta koska se todennäköisesti nostaisi polttoainekustannuksia kotimarkkinoilla, valmistusteollisuus ja yleinen mielipide ovat sitä vastaan (9). TTIP:n kaatuminen tai vientikiellon säilyminen ei kuitenkaan tarkoita, että maan arviolta 78 miljardia barrelin (10) hyödynnettävät liuskeöljyesiintymät jätettäisiin maahan. Tilanteeseen sopeutuakseen teollisuus voi investoida uusiin jalostamoihin tai muuttaa vanhat käsittelemään paremmin liuskeöljyä (7) (9).

Lähteet

(1) http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-07-04/u-s-seen-as-biggest-oil-producer-after-overtaking-saudi

(2) http://bigstory.ap.org/article/some-states-confirm-water-pollution-drilling

(3) http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?ID=4202

(4) http://www.ulkoasiainministerio.fi/public/default.aspx?contentid=326552&contentlan=1&culture=fi-FI

(5) http://www.reuters.com/article/2014/09/09/us-usa-eu-trade-idUSKBN0H428Y20140909

(6) http://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2014/07/08/could-a-trade-deal-lift-the-u-s-longstanding-ban-on-crude-oil-exports-europe-thinks-so/

(7) http://www.theguardian.com/environment/blog/2015/jul/03/us-oil-export-ban-ttip-lifting-rise-carbon-emissions

(8) http://www.wsj.com/articles/eu-wants-u-s-to-lift-ban-on-oil-exports-1431885401

(9) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf

(10) http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/

Artikkeli on julkaistu alun perin Helsingin seudun ja yliopiston Maan ystävien Poimulehdessä #2 (2015).