Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Mitä kuuluu Euroopan Maan ystävät?

Blogi·24.6.2019·Julia Räisänen·

Paikalliset toimijat kertovat Euroopan Maan ystäville siitä, miksi Kresnan puolustaminen on tärkeää

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla Bulgariassa Vitosha vuoren kupeessa lepäävässä pääkaupungissa Sofiassa alkoi jälleen jokavuotinen Euroopan Maan ystävien väentapaaminen. Päivän konferenssi polkaistiin käyntiin keskusteluilla Euroopan poliittisesta tilanteesta ja pohtimalla erilaisia toimia, joilla voidaan vastata demokratian kaventumiseen ja heikkenemiseen Euroopan eri toimijoiden keskuudessa. Solidaarisuustyö nousi vahvasti esiin ratkaisuja pohdittaessa.

Ensimmäinen päivä jatkui matkalla Kresnaan, jossa Bulgarian Maan ystävät yhdessä paikallisen yhteisön kanssa ovat nousseet puolustamaan luontoa, sen tuomia työpaikkoja ja terveysvaikutuksia, jotka ovat uhattuna jättimäisen Struman valtatiehankkeen vuoksi. Saimme kokea hetkellisesti omakohtaisesti ne meluvaikutukset, jotka valtatie aiheuttaa: se keskustan aukio, jolle olimme kokoontuneet kuulemaan paikallisten aktivistien puheita, peittyi tasaisesti ohi ajavien rekkojen aiheuttamaan mölyyn, niin ettemme kuulleet toisiamme edes megafonien avulla. Eräs Kresnan puolesta kampanjoinut aktivisti kommentoi minulle, että on niin monesti nähnyt vastaavien suurien tiehankkeiden täysin näivettävän vastaavia pieniä kyliä.

#SaveKresna mielenilmaus joella
#SaveKresna mielenilmaus joella

Tietä tehdään osissa, joista osa on luvattomia. Seuraavissa kuvissa näkyy jo valmistuneita tieosuuksia. Tiehankkeelle on tehty vastaehdotus, jossa tie ei kulje aivan Kresnan ja sen kauniin joen ohitse. Ehdotus ei ole saanut kannatusta EU:n komissiossa kampanjoinnista huolimatta, joten työ jatkuu.

Valmiita valtatieosuuksia matkalla Kresnaan
Valmiita valtatieosuuksia matkalla Kresnaan

Väentapaaminen saatiin todella käyntiin, kun saavuimme Ilndetsiin, pieneen vuoristokylään Pirinin kansallispuiston lähistöllä. Virallista päätöksentekoa - budjetin hyväksyntää, uuden hallituksen valintaa sekä toimintasuunnitelman hyväksyntää viime vuonna tehdylle 3 vuotiselle strategialle - tasapainotti mielenkiintoiset keskustelut ja ideointisessiot, joissa keskustelimme Euroopan Unionin vaalituloksista, erilaisista tulokulmista oikeudenmukaisempaa maailmaan sekä kuulimme Friends of the Earth Internationalin (FoEI) kuulumisia. FoEI on tehnyt hiljattain väkivaltaa ja seksuaalista häirintää vastustavat toimintaperiaatteet, jonka tavoitteisiin jokaisen FoEI:n jäsenryhmän tulee sitoutua. Tämä tarkoittaa myös väkivallan ja seksuaalisen häirinnän vastustamisen kirjaamista jäsenryhmien toimintaperiaatteisiin sekä FoEI:n ohjeiden mukaisten menettelytapojen käyttöönottoa niin aktivistien, työntekijöiden kuin kansainvälisten toimijoidenkin keskuudessa.

Maisema Ilindentsissä
Maisema Ilindentsissä

Kuten mainittu, myös Euroopan Maan ystävien viime vuonna hyväksytyn strategian vuosille 2019-2023 käyttöönoton suunnitelma hyväksyttiin väentapaamisessa. Euroopan Maan ystävät ovat valmistelleet strategiaa, seuraavaa toimintasuunnitelmaa samalla uudelleen järjestäen toimiston ja ohjelmien työskentelytapoja, sekä kommunikaatiota ja rahoitusta vastaamaan strategian asettamia tavoitteita. Strategian tavoitteet ja päämäärät ovat linjassa FoEI:n strategian kanssa, jolla on neljä päätavoitetta: 1) Valheellisten ratkaisujen vastustus ja oikeiden ratkaisujen esittäminen 2) Yritysvallan hajottaminen ja ihmisten ja yhteisöjen vaikutusvallan kasvattaminen 3) Maan ystävien toiminnan kehittäminen ja vahvistaminen sekä 4) Liikkeen kasvattaminen ja mobilisointi systeemin muutoksen aikaansaamiseksi.

Toimintasuunnitelma sisältää myös tarkemmin Euroopan Maan ystävien ohjelmien ja kampanjoiden (mm. Hiilivapaa Eurooppa -kampanjan ja taloudellinen oikeudenmukaisuus ohjelman), sijoittumista toimintasuunnitelmaan sekä analyysiä sosiopoliittisista trendeistä, Euroopan poliittisesta kontekstista, rahoitus-strategioista sekä yhteistyöstä eri toimijoiden kesken. Kyseinen dokumentti on jaettu aiemmin Maan ystävien aktiivit-sähköpostilistalla, mutta saat sen myös luettavaksesi ottamalla yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Väentapaamisen viimeinen ilta ja paikalliset naiset laulamassa
Väentapaamisen viimeinen ilta ja paikalliset naiset laulamassa

Aurinkoista väentapaamisviikkoa toivotellen,