Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Kirje Helsingin kaupunginvaltuutetuille kävelykadusta ja maanalaisesta kokoojakadusta

Arvoisa kaupunginvaltuutettu,

kaupunkiympäristölautakuntaan ollaan tuomassa mahdollisesti jo kesän aikana maanalaista kokoojakatua ja kävelykeskustaa koskevan yleissuunnitteluvaiheen ratkaisut. Olemme huolestuneita siitä, että Helsingin keskustan suunnittelu pyritään sitomaan erittäin kalliiseen keskustatunnelihankkeeseen, joka on ristiriidassa joukkoliikenteen osuuden lisäämistä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevien tavoitteiden kanssa.

Järjestimme toukokuussa Annantalolla seminaarin ”Kriittisiä kysymyksiä keskustatunnelista”. Haluamme nostaa sen pohjalta esille kolme kysymystä ja eräitä huomioita:

    1.  Miksi keskustan maanalainen kokoojakatu ja kävelykeskustan laajentaminen on kytketty yhteen?
- Lukuisat esimerkiksi osoittavat, että isoissakin kaupungeissa voidaan toteuttaa kävelykeskusta ilman autotunneleita.
- Raitiotieliikenteen kehittäminen yhdessä metron kanssa tarjoaa keskustatunnelia tehokkaamman, edullisemman ja ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon parantaa keskustan saavutettavuutta ja laajentaa kävelykeskustaa.

    2.  Miksi suunnitellaan keskustatunnelia, joka lisäisi autoliikennettä ja hiilidioksidipäästöjä?
- Helsingin niemelle suuntautuva autoliikenne ei ole 80-luvun jälkeen lisääntynyt, päinvastoin. Etenkin poikittainen autoliikenne keskustassa on vähentynyt.
- Länsimetro ja sen jatko, Raide-Jokeri ja monet muut joukkoliikenteen hankkeet vähentävät tarvetta ajaa autolla keskustaan.
- Keskustan satamien autoliikennettä, erityisesti raskasta liikennettä voidaan ohjata Vuosaaren satamaan (vrt. satamamaksut, mahdollinen yhteys Vuosaaren metroasemalle ja Tallinnan ratkaisut).
- Kaupungin tilaama selvitys (Strafica 2018) maanalaisesta kokoojakadusta osoittaa, että nelikaistaiset tunnelivaihtoehdot lisäisivät keskustan liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

    3.  Miksi suunnitella keskustatunnelia, kun liikkumista voidaan helpottaa paremmin muilla ratkaisuilla, jotka maksavat vähemmän?
- Maanalaiselle kokoojakadulle ei ole tähän mennessä esitetty kustannusarviota. Tästäkään syystä sen suunnittelulle ei pidä näyttää vihreää valoa.
- Edellisen, suppeamman ja 2008 hylätyn Keskustatunnelin hinnaksi arvioitiin 700 miljoonaa euroa. Liikennekonsultti Antero Alku on arvioinut uuden keskustatunnelin kokonaishinnan nousevan ainakin kahteen miljardiin euroon, kun otetaan huomioon myös tunneliin tarvittavat liittymät, haarat, turvajärjestelmät jne.

Liikkumisen tarpeita ei voi isossa ja kasvavassa kaupungissa toteuttaa rakentamalla lisää autoväyliä. Tunneleiden rakentaminen kaupunkien keskustoihin ei myöskään poista ruuhkia – ne vain siirtyvät toiseen paikkaan. Kävelykeskustaa on syytä laajentaa, mutta ei rakentamalla lisää väyliä autoille ja käyttämällä siihen miljardiluokan summia, jotka joukkoliikenteessä toisivat monin verroin enemmän hyötyä.

Vetoamme teihin maanalaisen kokoojakadun eli keskustatunnelin suunnittelun lopettamiseksi, koska se ohjaa kaupunkisuunnittelua ja sitoo voimavaroja väärään suuntaan. Esitämme, että keskustatunnelin sijasta laajennetaan kävelykeskustaa niin, että siihen liittyy joukkoliikenteen kehittäminen ja satamien raskaan autoliikenteen ohjaaminen Vuosaaren satamaan.
 

Helsingissä 16.6.2019

Helsingin seudun Maan ystävät ry

Kenkää keskustatunnelille -ryhmä

 

Liitteet:

Kriittisiä kysymyksiä uudesta keskustatunnelista

Antero Alku: Kävelykeskusta vai keskustatunneli?

Anders Backström: Maanalainen kokoojakatu – Keskustatunnelin paluu?