Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Kesäterveiset kesäkuun väentapaamisesta ja hallituksen kokouksesta

Blogi·3.7.2018·Liisa Uimonen·

Maan ystävien kevätväentapaamisesta 2018 Pyhäjoella Tiedotuskeskus Hanhikivellä

Maan ystävät kokeili tänä keväänä uudenlaista tapaa kokoontua väentapaamiseen, kun reissasimme kesäkuussa neljäksi päiväksi Pyhäjoelle Tiedotuskeskus Hanhikiven vieraiksi. Kevätvuosikokouksen byrokratiat oli hoidettu alta pois jo huhtikuussa, joten luvassa oli rutkasti yhteistä ohjelmaa, keskustelua ja toimintaa, tulevan toiminnan suunnittelua ja järjestömme kehittämistä – ja ylipäätään yhteistä ajanviettoa. Pitkä matka varsinkin Helsingistä hieman rajoitti osallistujamäärää, mutta siitä huolimatta meillä oli oikein lämminhenkinen, innostava ja toverillinen tapaaminen, joka Maan ystävien väentapaamiselle tyypilliseen tapaan jätti jälkeensä voimaantumisen tunteen.

Olin itse ensimmäistä kertaa mukana väentapaamisen järjestäjäporukassa, vaikka Maan ystävien toiminnassa olen ollut mukana loppusyksystä 2015 alkaen ja ahkerasti jokaiseen väentapaamiseen osallistunut, myös vetämällä työpajoja, keskusteluja tai kokouksia. Suunnittelu- ja järjestelytyö eteni hyvin mielekkäästi, mistä on toki suuri kiitos osoitettava Tiedotuskeskus Hanhikiven ja sitä hallinnoivan Osuuskunta Noidanlukon aktiiveille, jotka ovat toimineet pitkään myös Maan ystävissä. Myös lähestymistapa, jossa osa ohjelma-aikataulun suunnittelusta jätettiin tarkoituksella yhdessä päätettäväksi väentapaamisen alkuun, ja jossa haettiin mahdollisimman vapaata tilaa käsitellä järjestömme kehittimiseen liittyviä kysymyksiä, toimi hyvin. Vaikka matkaan luonnollisesti mahtui omat yllätysmutkansa, niistäkin selvittiin varsin jouhevasti. Itselleni jäi tunne, että kaikki osallistuivat varmistaakseen yhteisen tapaamisen onnistumisen kaikille, missä sitten onnistuttiinkin.

Kuten vuoden ensimmäisessä ”hallitus-blogissani” kirjoitin, Maan ystävät on viime vuosina järjestänyt osana väentapaamisia ja Sosiaalifoorumeita lukuisia piirikeskusteluja, joissa on eri näkökulmista tarkasteltu sitä muuttunutta ekologista ja yhteiskunnallista todellisuutta, jossa ympäristöliike pyrkii vaikuttamaan ja joka asettaa omat vaatimuksensa myös ympäristöliikkeen (tai kansalaisjärjestöjen) toiminnan kriittiselle uudelleen tarkastelulle. Näen, että nämä nyt reilut kaksi vuotta käydyt keskustelut alkavat pikkuhiljaa heijastua myös siihen, miten käytännössä kehitämme omaa järjestöämme ja toimintaamme. Yksi keskeisimpiä, eteenpäin vietäviä, väentapaamisessa syntyneitä ja kannatettuja ideoita oli useammin järjestettävät, uusille ja vanhoille aktiiveille tarkoitetut tapaamiset. Sellaiset loisivat enemmän tilaa paitsi toistemme kasvokkaiselle kohtaamiselle, myös uusille aloitteille ja yhdessä suunnittelulle. Näen potentiaalia erityisesti Maan ystävien toimintaryhmien ja eri puolilla Suomea toimivien aktiivien välisten yhteyksien voimistamisessa ja ryhmien vahvistumisessa, mikä puolestaan edistää yhteisen, varsin verkottuneesti toimivan järjestömme toimintaedellytyksiä. Ensimmäinen aktiivitapaaminen järjestetään näillä näkymin syyskuussa – kannattaa pysyä kuulolla!

Erikseen pidettyyn vuosikokoukseen pääsi osallistumaan varsin pieni joukko maan ystäviä, mikä ei ole järjestödemokratian kannalta hyvä asia. Kuitenkin toivon ja uskon, että väentapaamiset koetaan tärkeinä tiloina, joissa voidaan olla yhdessä suunnittelemassa ja päättämässä järjestöön ja sen kehittämiseen liittyvistä asioista, oli niiden yhteydessä vuosikokousta tai ei. On tärkeää, että väentapaamisissa esitetyt toiveet, ideat ja aloitteet huomioidaan esimerkiksi hallituksen työskentelyssä. Kesäkuisessa väentapaamisessa tehtiin myös suoremmin toimintaan liittyviä suunnitelmia esimerkiksi Suomen kaivoslain ja metsien suojelun teemoissa. Väentapaamisen antia ja syntyneitä suunnitelmia on kuvattu varsin kattavasti myös sen jälkeen koostetussa ylimääräisessä uutiskirjeessämme, jonka voit lukea kotisivuilta.

Toki väentapaamisen ohjelmaan mahtui jälleen paljon sellaista, josta voisi kirjoittaa omat bloginsa, mutta tässä olen itselleni tyypilliseen tapaan keskittynyt hallinnollisempaan ja järjestön kehittämiseen liittyviin ulottuvuuksiin. Esimerkiksi perjantaina opimme, miten monipuolisesti omasta lähiympäristöstä voi löytyä vaikka mitä syötäviä kasveja, joista tehdä esimerkiksi salaatti, smoothie tai hapatteita. Saimme myös kuulla Elisa Aaltolan luennon siitä, miten tunteet ja asenteet vaikuttavat suhtautumisessamme muihin eläinlajeihin ja ympäristöön. Lauantai puolestaan oli omistettu ydinvoiman vastaiselle toiminnalle: Osa lähti yhdessä Ruotsista saapuneiden Kärnkraftsfritt Bottenviken -verkoston ydinvoima-aktivistien kanssa paikalliseen kylätapahtumaan, jonka yhtenä järjestäjänä oli Fennovoima, keskustelemaan paikallisten kanssa ydinvoimasta. Osa taas vieraili Hanhikivenniemellä katsomassa, miten ydinvoimalan rakennustyö oli siellä edennyt sitten pari vuotta sitten pidetyn Reclaim the Cape -aktivistileirin jälkeen. Iltapäivälle olimme järjestäneet julkisen seminaarin, jossa tarkasteltiin ydinvoiman ja ilmastonmuutoksen välisiä yhteyksiä (ks. tiedote).

Oli sinänsä hyvin mielenkiintoinen kokemus vierailla ja viettää aikaa pienellä paikkakunnalla, jossa kansainvälisesti suurta kritiikkiä kohdannut ja Maan ystävien vastustama Fennovoiman ydinvoimalahanke parhaillaan näyttää muokkaavan voimakkaasti paikallista arkea ja paikkakunnan identiteettiä. Tulevissa väentapaamisissa voisimme useamminkin harkita mahdollisuutta kokoontua sellaisessa paikassa, jossa voimme konkreettisemmin kohdata sellaiset hankkeet, joiden ongelmallisuutta tuomme esille ja joita vastustamme omassa toiminnassamme.

No, jotta tämäkään väentapaaminen ei jäänyt ilman virallisuuksia, pidimme sen päätteeksi vielä hallituksen kokouksen. Hallituksessa meillä on – näkökulmasta riippuen hyvänä tai huonona – tapana viihtyä hallituksen kokouksissa ainakin viisi tuntia. Kevätkauden viimeinen hallituksen kokous saatiin pakettiin ennätysmäisessä 3,5 tunnissa huolimatta siitä, että hallituksen jäsenistä osa osallistui etäyhteydellä Pauligin huvilalta ja kävimme myös väentapaamisen annin purkukeskustelua. Ja hyvin uskaltaa jäädä kesälomalle.

Mukavaa ja rentouttavaa kesää kaikille Maan ystävien jäsenille ja aktiiveille!