Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Joko taas - Miksi kaivosten vesialtaat vuotavat?

Blogi·11.3.2016·

Suurikuusikon kultakaivos, Kittilä

Vuonna 2012 Suomen Luonnossa kerrottiin Kittilän kultakaivoksen pohjarakenteiden ongelmista. Jutussa alan asiantuntijat totesivat muun muassa, että kaivosaltaiden pohjarakenteissa on rakennusteknisiä ongelmia, jotka voivat tulevaisuudessa aiheuttaa ympäristöongelmia. 1

Kirjoituksen tulevaisuus on nyt tätä päivää, ja ennustetut ongelmat ovat käyneet toteen.

Viime syksynä Kittilän Suurikuusikon kaivoksen jätealtaassa havaittiin vuotokohtia. Altaasta löytyi viisi peukalonpäänkokoista reikää, jotka päästivät jätevettä ympäristöön. Vuotanutta vettä pumpattiin takaisin altaaseen ja vettä juoksutettiin läheiseen Seurujokeen 2. Kaivosyhtiö Agnico Eaglen mukaan vuodosta ei aiheutunut haittaa läheiselle joelle. Viranomaisten mukaan joessa oli kuitenkin havaittavissa raskasmetalleja. 3

Kaivosaltaiden vakaa pohja on kaiken A ja O

Miten vuoto pääsi tapahtumaan? Yksi syy on juuri altaan heikoista pohjarakenteista.

Suurikuusikon altaiden pohjalle oli alun alkaen kaavailtu ympäristöluvan mukaista HDPE-kalvoa. Kuitenkin kaivoksen rakennusvaiheessa urakoitsijan vaihtoehtotarjous vei voiton ja altaiden pohjalle asennettiin kattohuopaa muistuttava bitumikermikalvo, joka lupaviraston mukaan täyttää vaatimukset.

Tampereen Teknisen yliopiston (TTY) opettajan Minna Leppäsen mukaan bitumikermikalvosta ei kuitenkaan ollut saatavilla riippumattomia tutkimuksia, joten kalvon käyttö altaiden pohjalla oli kyseenlaista. 1 Bitumikermi on materiaalina joustava, ja siihen

syntyy helposti reikiä, jos sen alla on esimerkiksi kivi, ja päälle kasaantuu kova paine. Toisaalta, vaikka kalvoon tulisikin reikiä, vuoto pysähtyisi suhteellisen hyvin jos kalvon alapuolinen tiivistyskerros olisi rakennettu käyttämällä nykyaikaisia, tiiviitä materiaaleja. Kittilän kaivoksella tällaisia materiaaleja ei ole kuitenkaan käytetty. 1

Bentoniittimaakerros on pohjarakenteissa ensiarvoisen tärkeä. Jos betoniittimaakerros puuttuu, riski veden valumisesta pohjavesiin on suuri. Bentoniittipohja on rakennettu muunmuassa Kevitsan ja Raahen kaivoksille, mutta Kittilän kaivokselta se puuttuu. Kittilässä pohjarakenne koostuu luonnonmoreenista, joka läpäisee huomattavasti paremmin altaan pohjamateriaalin rei'istä vuotavaa vettä.

Ylitsevuotavat altaat

Syksyllä 2015 Suurikuusikon kaivoksen vuotoa pyrittiin hillitsemään alentamalla veden määrää altaassa, jotta uhkaavaa piping-ilmiötä ei olisi päässyt syntymään. Piping-ilmiössä vedenpaine syö altaaseen syntyneiden reikien seinämiä, jonka seurauksen koko pato voi murtua. 2 Suurikuusikon kaivoksella riskin ehkäisemiseksi ja veden määrän alentamiseksi Lapin ELY-keskus antoi kaivosyhtiölle poikkeusluvan juoksuttaa jätevesiä suon kautta Seurujokeen yli ympäristöluvan sallimien määrien.3

Kittilän tarina istuu hyvin Suomen lähiaikojen kaivostarinoiden kaanoniin, jota on leimannut erinäiset vesienhallintaongelmat: milloin Talvivaara, milloin  Kevitsa, milloin Kittilä; jostakin syystä vesimassat pääsevät kerta toisensa jälkeen yllättämään suuret ja asiantuntevat kaivosyhtiöt. 4

Vuotavat altaat ja vesiongelmat kielivät siitä, että kaivosteollisuus tarvitsee edelleen selkeämpää, yhtenäisempää ja valvotumpaa lainsäädäntöä. ”Rahaa säästävät” pohjaratkaisut jätealtaissa eivät ole säästämistä, vaan lyhytnäköisyyttä. Lasku maksatetaan härskisti veronmaksajilla ja ekosysteemeillä kalleimman kautta.

Minna Kilpinen

kirjoittaja oli harjoittelija Maan ystävien globaalikasvatushankkeessa Meidän kaikkien kaivokset

VIITTEET: 
1. http://jakso.fi/hallinta/wp-content/uploads/2015/10/juha-kauppinen-pohja...
2. http://yle.fi/uutiset/kittila_ja_talvivaara__miksi_vesi_on_kaivoksen_vaa...
3. http://yle.fi/uutiset/analyysi_laissa_on_kaivosvuotojen_mentava_aukko/85...
4. http://jakso.fi/hallinta/wp-content/uploads/2015/10/juha-kauppinen-pohja...
5. http://jakso.fi/hallinta/wp-content/uploads/2015/10/juha-kauppinen-pohja... JA http://yle.fi/uutiset/kittila_ja_talvivaara__miksi_vesi_on_kaivoksen_vaa...
6. http://yle.fi/uutiset/jatepato_uhkaa_murtua_kittilan_kultakaivoksella/84...
7. https://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/toimenpiteet-kittilan-kaivoksen-alla...
8. http://www.hs.fi/kotimaa/a1450767157242