Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Hiilivapaa Suomen kampanjatapaamisessa sovittiin kohteeksi suomalaisyritykset

Blogi·2.10.2019·Iina Soininen·

Hiilivapaa Suomi järjesti kampanjatapaamisen 8.9. Bokvillanissa Helsingin Arabianrannassa. Tilaisuudessa sovittiin seuraavan vaikuttamiskampanjan kohteesta. Tapaamista edeltäneiden työpajojen pohjalta kampanjavaihtoehtoja oli kaksi: yritysvaikuttaminen ja Fortum-Uniper-vaikuttaminen.

Vaihtoehdoista käytiin vilkas ja mielenkiintoinen keskustelu, jonka pohjalta päädyttiin lopulta yksimielisesti vaihtoehtoon yritysvaikuttaminen. Tässä vaihtoehdossa kummankin esillä olleen linjan tavoitteet yhdistyvät. Kampanjan tarkoituksena on, että suuripäästöisimmät suomalaisyritykset muuttavat liiketoimintamallinsa 1,5 asteen polun mukaisiksi. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään valtionyhtiöihin.

Ensimmäinen kohdeyritys on Fortum, joka omistaa Uniperin kautta hiilivoimaloita. Nämä voimalat vastaavat peräti puolta Suomen valtion päästöistä. Myöhemmin mukaan otetaan Fortumin lisäksi muita kohdeyrityksiä pohjatyön perusteella, ja jokaiselle kohdeyritykselle luodaan räätälöidyt vaatimukset, joiden avulla on mahdollista saavuttaa 1,5 asteen polku. Erilaisia kohdeyrityksiä valitsemalla kampanjaan voidaan sisällyttää erilaisia teemoja, kuten turve, palmuöljypohjaiset biopolttoaineet, hiilidioksidipäästöt tai hiilinielukysymykset.

Uusi kampanja päätettin käynnistää saman tien, koska valtion omistajaohjausta ollaan juuri päivittämässä ja kansainväliset ilmastolakot 20.-27.9. olivat sopiva hetki tuoda esiin Suomen rooli kivihiilen ja sen valtavien päästöjen rahoittamisessa Fortumin kautta.

Vapaaehtoiset järjestivät tempauksen Fortumin viherpesua vastaan yhtiön plogging-tapahtumassa 21.9.
Vapaaehtoiset järjestivät tempauksen Fortumin viherpesua vastaan yhtiön plogging-tapahtumassa 21.9.

Tapaamisessa käytiin myös läpi talousarvio vuodelle 2020 ja valittiin kampanjan ohjausryhmän kokoonpano ja kampanjavastaavat. Ohjausryhmän jäseniksi valittiin Aino Sirén, Katja Ylinen, Katri-Maija Karvonen ja Iina Soininen. Kampanjavastaaviksi valittiin Tove Selin, Viivi Kaasonen ja Maria Tiusanen.

Napakasti sujuneessa tapaamisessa oli aikaa myös uusien ja vanhojen vapaaehtoisten tutustumiseen lounaan ajan, ja intoa työhön loi ”ilmastohypeman” Jonas Biströmin (Changemaker) hengennostatus kansalaisvaikuttamisesta teemalla "saimme ilmastovaalit, mitä seuraavaksi?"