Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Hallituksen kokous ja poikkeustilan vaikutukset kevään toimintaan

Blogi·29.3.2020·Tanja Pulliainen·

Maan ystävien hallitus kokousti maaliskuussa poikkeuksellisesti etäyhteyden kautta Suomeen levinneen koronapandemian ja sen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. Kriisitilanne vaikuttaa radikaalisti järjestöjen toimintaan, sillä ihmiset eivät voi kokoontua ja tavata toisiaan normaalisti. Kevääksi suunnitellut tapahtumat on jouduttu perumaan, niistä esimerkkeinä kansalaisliikkeitä yhteen kokoava Sosiaalifoorumi ja perinteinen Maailma kylässä -festivaali, joihin MY:n oli tarkoitus osallistua. Toivon mukaan epidemia on ohi syksyyn mennessä ja tapahtumien järjestäminen jälleen mahdollista. Silloin on suunnitelmissa mm. Friends of the Earth Internationalin yleiskokous Saksassa, johon osallistuu edustajia myös Maan ystävistä. Mielenkiintoinen tilaisuus on myös YK:n kansainvälinen konferenssi kemikaaliturvallisuudesta, joka on määrä järjestää lokakuussa.
Hallituksen kokouksessa pohdittiin myös Maan ystävien kevätvuosikokouksen järjestelyitä, sillä pandemian vuoksi vaihtoehtoina on joko siirtää kokous tai pitää se etäyhteyden kautta. Vuosikokous päätettiin järjestää suunnitellusti huhtikuussa etäkokouksena. Opintokeskus Sivis ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry järjestivät yhdistyksille avuksi webinaarin, jossa annettiin vinkkejä etäkokouksen järjestämiseen.
Maan ystävien toimistolla on muutto edessä loppukeväästä lähestyvän remontin vuoksi, joten uusia tiloja on etsitty ja siihen liittyviä asioita on käyty hallituksen kokouksissa läpi. Maan ystävien oma väentapaaminen jouduttiin perumaan ja sen sijaan järjestetään uuden toimiston tuparit, näillä näkymin elokuussa.
Toivotan omasta puolestani paljon tsemppiä MY jäsenille ja aktiiveille haastavassa nykytilanteessa. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme!