Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Globaalissa etelässä tuttu häikäilemättömyys tulee kotiovelle

Blogi·27.2.2020·

Hakkuuaukeata silmäillessä biodiversiteettiä pohtien. Kuva: Noora Ojala

Maan ystävät on perinteisesti toiminut metsäasioissa yhteyksissä, joissa suomalaistaustaiset metsäjätit ovat toimineet nurjasti Latinalaisessa Amerikassa, Indonesiassa ja Aasiassa. Nykyään globaalia pohjoista ja globaalia etelää ei voi enää selvästi maantieteellisesti erottaa. Yhtiöiden toimintatavat etelässä ja pohjoisessa alkavat lähentyä toisiaan, vaikka isoja erojakin on.

MY on näissä yhteyksissä hyödyntänyt maailmanlaajuista Friends of the Earth International -verkostoa ja tehnyt yhteistyötä muun muassa Latinalaisen Amerikan ja Indonesian Maan ystävien kanssa. Tämä työ on ajankohtaista edelleen, muun muassa UPM on jälleen uudella tavalla aktivoitunut Uruguayssa paikallisten vastalauseista huolimatta.

UPM:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Björn Wahlroos levittii muun muassa väärää tietoa Ylen Ykkösaamussa 25.01.2020 Uruguayn ruohotasangon, Bioma Pampan, ekosysteemin biodiversiteettiköyhyydestä, jossa tosiasiassa elää yli 2000 kasvilajia, satoja lintulajeja, liskoja sekä nisäkkäitä. MY muiden suomalaisten toimijoiden tavoin levitti uruguaylaisten avointa, hra Wahlroosille osoitettua kirjettä. Siinä toisen pallonpuoliskon aktiivit kysyivät, valehteleeko hra Wahlroos tietoisesti vai eikö hän todellakaan tiedä, millaisissa oloissa hänen yhtiönsä omistamat sellutehtaat toimivat. Pampan lajirikkaan ja ravinteikkaan ekosysteemin yhtiö on korvannut yksilajisilla puuplantaaseilla, jossa ei voi elää mikään muu kasvi tai eläin.ii

Viime aikoina globaaliksi kasvaneet sellu- ja paperifirmat ovat alkaneet tavoitella suojeltuja alueita Euroopassa ja Pohjoismaissa uudella aktiivisuudella.

Slovakiassa Morske Okon luonnonsuojelualuetta uhkaa vaara. UNESCO otti alueen luonnonperintökohdeprosessiin 2007, koska siellä sijaitsee pyökkiaarnimetsä. Maan hallitus on aikeissa purkaa suojelustatuksen osalta metsää, kun UNESCO on purkamassa prosessiin otettua luonnonperintökohdestatusta, koska se ”ei sovellu UNESCOn luonnonperintökohteiden laatustandardeihin”.iii

Ruotsin Skydda skogen otti kansainvälisesti yhteyttä kertoakseen, että metsäyhtiö Södra on hakannut avainbiotooppeja ja luonnonsuojelualueen muodostamiseen osoitettuja metsiä Itä-Göötanmaalla. Luonnonsuojeluyhdistys Kronoberg on lähettänyt asiasta muodollisen valituksen Ruotsin FSC-sertifiointia harjoittavalla organisaatiolle.iv Myös MY allekirjoitti Ruotsin hallitukselle, parlamentille, Euroopan parlamentin jäsenille ja muille viranomaisille osoitetun avoimnen kirjeen.

Suomen laajenevat metsäuhat ovat jo viime vuodelta tunnettuja, kuten viime vuonna julkaistusta MY:n metsäkriisiesitteestä voi lukea.v Tuskinpa tilapäinen sellu- ja paperialan maailmanmarkkinahintojen lasku ja koronaviruksen aiheuttama tilapäinen talouden hiljeneminen aiheuttavat hetkellistä helpotusta suurempaa huoahdusaikaa Suomenkaan metsille.

Kamppailu metsistä kiihtyy, kun muovia, betonia, puuvillaa ja fossiilienergiaa aletaan korvata puukuidulla. Metsiä on tuhottu Pohjoismaissa ennenkin, kuten esimerkiksi saamelaiset poronhoitajat hyvin tietävät. Uutta on kasvanut häikäilemättömyys ja uudenlainen kiinnostus boreaalisten ja muiden eurooppalaisten metsien puukuituun. Kun globaalin järjestelmän murtuminen tulee oman oven taakse niin ettei eurooppalainen tai edes pohjoismaalainen voi ummistaa siltä silmiään, Maan ystävillä on tukenaan maailmanlaajuinen Friends of the Earth -verkosto ja sen metsäkampanjavi.

Eikä sillä ole väliä, minkä nimisten liikkeiden kanssa kamppaillaan, kunhan toimitaan suurin piirtein samaan suuntaan kaikille lajeille kelpaavan elämän saavuttamiseksi.

MY:n helmikuun hallituksen kokouksen synnyttämissä ajatuksissa

Olli-Pekka Haavisto   

hallituksen jäsen
Maan ystävät ry

  

i Ylen Ykkösaamun vieraana on finanssikonserni Sammon ja metsäyhtiö UPM:n hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos. Seija Vaaherkumpu haastattelee (25.1.2020), https://areena.yle.fi/1-50331157
 

ii Osallisuusmedia (06.02.2020): ”30 URUGUAYLAISEN JÄRJESTÖN AVOIN JA SYYTTÄVÄ UPM-KIRJE BJÖRN WAHLROOSILLE”´, https://www.osallisuusmedia.fi/30-uruguaylaisen-jarjeston-avoin-ja-syyttava-upm-kirje-bjorn-wahlroosille/
 

iii Vlado Vancura (20.02.2020): ”UNESCO World Heritage site renomination process in Slovakia”, European Wilderness Society, https://wilderness-society.org/unesco-world-heritage-site-renomination-process-in-slovakia/
 

iv Skydda skogen (25.02.2020): ”Södra har avverkat nyckelbiotoper och skog i reservatsförslag vid sjön Risten i Östergötland ”, lehdistötiedote, http://skyddaskogen.se/sv/arkiv/154-svenska-kategori/aktuellt/pressmeddelanden?layout=blog
 

v Maan ystävät ry (toukokuu 2019): ”Metsäkriisi”, https://drive.google.com/file/d/1GTCYwpkojaFEVjsk0czk1DW3e8lJK19a/view
 

vi FoEI: ”Forests and biodiversity”, https://www.foei.org/what-we-do/forests-biodiversity