Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Fossil Free Europe -vuosi

Blogi·26.6.2018·Leena Kontinen·

Fossil Free Europe -kampanjatapaaminen Krakovassa

Euroopan Maan ystävien Fossil Free Europe -kampanjoitsijat kokoontuivat maaliskuun lopussa Puolan Maan ystävien isännöimänä Krakovan historiallisessa kaupungissa. Miltei 30 kampanjoitsijaa 15 eurooppalaisesta jäsenryhmästä sekä Kansainvälisen Maan ystävien ja Euroopan Nuorten Maan ystävien edustajat tapasivat tiiviissä ja tuotteliaassa 3-päiväisessä kokouksessa.

 

Osallistujilla oli myös tilaisuus tutustua Puolan Maan ystävien ja muiden paikallisten kansalaisjärjestöjen toimintaan. Saimme kuulla faktoja hiiliteollisuudesta sekä hiilen polton terveyshaittoihin keskittyvän järjestön menestyksekkäästä kampanjasta. Paikallinen pyöräilyjärjestö kertoi tärkeästä työstään pyöräilyn edistämiseksi. Keskusteltiin myös joulukuiseen Katowicessa pidettävään ilmastokokoukseen valmistautumisesta.

 

Tapaamisessa kehittelimme yhteisiä toimia vuodelle 2018-2019 sekä sovimme tuesta kampanjan kansallisille avainkamppailuille. Sovittiin myös työn jatkamisesta kolmella prioriteettialueella: yhteisöenergia, kaasun vastainen kampanjointi ja oikeudenmukainen siirtymä (Just transition). Lisäksi keskusteltiin Euroopan Maan ystävien tärkeästä uudesta 5-vuotis-strategiasta (2019-2023) ja annettiin palautetta sen luonnoksesta.

 

Tulevaisuuden suunnittelun pohjana katsoimme myös mennyttä kampanjavuotta erityisesti prioriteettialojen osalta. Kaasukampanjoinnissa vuoden päätapahtumia oli erityisesti Euroopan Maan ystävien teettämän maakaasun ilmastovaikutusten tutkimuksen julkaiseminen marraskuussa 2017. Kampanjan raportti tutkimuksesta (1) käännettiin useille kielille, myös suomeksi.

 

Oikeudenmukaisesta siirtymästä järjestettiin Bonnin ilmastokokouksessa marraskuussa yhteistyössä ITUC:in (Kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen kattojärjestön) kanssa suosittu ja onnistunut oheistapahtuma. Yhteisöenergia-vuoden tärkeä huipentuma oli European Energy Democracy Convergence, josta yhteisöenergiakampanjoitsijana haluan kertoa tarkemmin.

 

1) http://www.foeeurope.org/NoRoomForGas

 

Energiademokratia-liikkeen ensitapaaminen

 

Kansalaisenergiaa tarvitaan energiamurroksen toteutumiseen, 100 % uusiutuvaan kestävään energiaan siirtymiseksi. Tutkimuksen(1) mukaan esimerkiksi puolet EU:n kansalaisista voisivat hyvin tuottaa itse sähkönsä uusiutuvalla energialla vuoteen 2050 mennessä, kun nykyään suurimmassa osassa Euroopan maista sähköntuotanto on vain muutamien suuryritysten hallussa. Tähän todella tarpeelliseen muutokseen päästään vain laajasti aktiivisesti kannustamalla ja tukemalla yhteisöjen omia projekteja. Nyt kesäkuussa neuvoteltu EU:n uusiutuvan energian direktiivi vuodelle 2030 voi auttaa tässä. Se on 32 %:n tavoitteeltaan aivan liian vaatimaton, mutta direktiiviin sisältyy historiallisen tärkeä kansalaisenergian sekä uusiutuvan energian yhteisöjen aseman ja oikeuksien tunnustaminen ensimmäistä kertaa. Direktiivi pitää vielä muodollisesti hyväksyä Euroopan parlamentissa ja Eurooppa-neuvostossa.

 

Vaikutustyötä ja vahvaa liikettä tullaan tarvitsemaan, jotta direktiiviä todella tullaan toteuttamaan eri maissa ja poistamaan hallinnollisia ja muita esteitä yhteisöenergian tieltä. Viime syyskuussa Espanjassa otettiin jo ratkaisevia yhteisiä ensiaskeleita suuremman liikkeen suuntaan.

 

FoEE (Euroopan Maan ystävät) järjesti REScoop.eu:n (Euroopan uusiutuvan energian osuuskuntien liiton) kanssa 14. - 17.9. 2017 Euroopan yhteisöenergiakampanjoitsijoille ja -toimijoille ensimmäisen European Energy Democracy Convergence -tapaamisen Gironan lähistöllä Espanjan Kataloniassa. Maan ystävien Yhteisöenergia-kampanjoitsija sekä kampanjan pilottialue-yhteistyön edustaja osallistuivat kokoukseen.

 

80 ihmistä 20 eri maasta ja erilaisista taustoista kokoontui Mas Franchin eko-osuuskunnan tilalla, jonka oman tekemisen henki tuki hyvin perusideaa energiantuotannon siirtymisestä ihmisten omiin käsiin ja hallintaan. Tarkoituksena oli yhdistää eri puolilla Eurooppaa vielä paljolti toisistaan tietämättä työskentelevät aktiiviset yhteisöenergiatoimijat jakamaan kokemuksiaan, verkostoitumaan ja vahvistumaan liikkeeksi.

 

Fossiilivapaa Eurooppa tarvitsee toteutuakseen voimakasta liikettä myös hyvien energiaratkaisujen puolesta. Esimerkiksi hiilivoiman vastainen liike on jo vahva ja vakiintunut, mutta syyskuinen yhteisöenergia-energiademokratiatapaaminen oli vasta ensimmäinen yritys koota yhteisöenergiaankin liikettä.

 

Päivien aikana kuultiin monia kiinnostavia esityksiä onnistumisista osuuskuntien edustajilta mm Espanjasta ja Skotlannista sekä tutkijoiden näkemyksiä energiademokratian mahdollisuuksista. Toisaalta kuulimme myös monien itä-Euroopan maiden poliittisten ongelmien toisenlaisesta todellisuudesta. Työpajoissa keskusteltiin ja työstettiin erilaisia teemoja mahdollisimman käytännönläheisesti.

 

Suomessa yhteisöenergia on vasta todella alussa ja esimerkiksi osuuskuntamenestykset tuntuvat vielä kaukaiselta haaveelta, mutta sitäkin tärkeämpää on saada tukea ja voimaa kasvavasta liikkeestä. Eurooppalainen energiademokratia-liike on alkanut, ja on hienoa saada olla mukana siinä.

 

1) CE Delft: The potential of energy citizens in the European Union

http://www.foeeurope.org/potential-energy-citizens-european-union-260916

Lisätietoa Fossil Free Europe -kampanjasta

http://www.foeeurope.org/fossilfreeeurope

ja yhteisöenergia-kampanjasta

https://www.yhteisoenergia.fi/