Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Fossil Free Europe -tapaaminen ekokylässä Irlannissa

Blogi·25.3.2019·Leena Kontinen·

Fossil Free Europe -kampanjatapaamisen osallistujat osoittivat solidaarisuutta LNG-terminaalin vastustajille Atlantin rannikolla Irlannin Kerryssä terminaalille varatulla tontilla.

FoEE:n (Euroopan Maan ystävien) Fossil Free Europe -kampanja järjesti verkostotapaamisen 24. -

26. helmikuuta Irlannin Maan ystävien hienosti isännöimänä Cloughjordanin ekokylässä Tipperaryn

kreivikunnassa Irlannissa. Meitä oli yli 30 osallistujaa 18 eurooppalaisesta Maan ystävien ryhmästä

mukaan lukien useita YFoEE:n (Euroopan Nuorten Maan ystävien) edustajia. Kokoonnuimme

innostavassa ympäristössä ja suunnittelimme tätä ja tulevia vuosia, erityisesti vahvistimme yhdessä

verkostoamme ja kampanjaamme.

 

Kokouksessa katsoimme ensin mennyttä; erityisesti juhlittavia voittoja! Esimerkiksi Hambachissa

Saksassa Reininmaalla on saavutettu suuri voitto: BUND (Saksan Maan ystävät) sai

energiasuuryhtiö RWE:tä vastaan nostamallaan oikeusjutulla oikeuslaitoksen kieltämään yli 10 000

vuotta vanhan metsän hakkuut toistaiseksi. Oikeusjuttu jatkuu, ja sitä tullaan seuraamaan koko

tämän vuoden ajan. RWE on laajentamassa ruskohiilikaivosaluettaan, joka on vuosikymmenien

aikana jo tuhonnut valtavan vanhan metsän kymmenesosaan alkuperäisestään. Kaksikymmentä

vuotta BUND oli kampanjoinut paikallisesti metsän puolesta, mutta viime vuonna se nousi

kansalliseksi taisteluksi, ja muodostui eri tahojen aktiiviseksi toiminnaksi. Hambach vahvisti

ilmastoliikettä myös 50 000 ihmisen marssilla metsän puolesta.

 

Tapaamisessa päivitimme Fossil Free Europe -kampanjan nykytilanteen, kokosimme yhteiselle

aikajanalle tapahtumia ja ryhmien suunnitelmia tälle vuodelle. Kartoitimme myös Euroopan

poliittista tilannetta, sen mahdollisuuksia ja uhkia. Huolestuttavaa on mm kansalaisyhteiskunnan

tilan kutistuminen useissa maissa, missä demokraattiset oikeudet ovat yhä uhatumpia.

Keskustelimme myös voimistuvan ilmastoliikkeen erilaisista uusista toimijoista ja aloimme avata

suhtautumista niihin. Esimerkiksi koululaisten ilmastolakko-liike (Fridays for Future) on

ilahduttavasti laajennut Ruotsista eri maihin, ja sitä halutaan tukea mitenkään omimatta sitä

millekään järjestölle. Nyt 15. maaliskuuta liike näyttikin upean voimansa; 1,6 miljoonaa lasta

ja nuorta ainakin 110 maassa, Suomessakin 9 000, osallistui ilmastolakkoihin.

 

Kampanjaprioriteetit kaasukampanjointi, yhteisöenergia, energiaköyhyys ja oikeudenmukainen

siirtymä/energiademokratia saivat oman erityishuomionsa.

 

Kaasuasiantuntijat varoittivat kaasuteollisuuden uusimmasta taktiikasta, harhaanjohtavan

”uusiutuvan kaasun” laajenevasta markkinoinnista, minkä pysäyttämiseen tulisi valmistautua

fossiilienergiasta eroon pääsemiseksi. Tarvittaisiin myös yhteinen strategia kaasuprojektien

tehokkaaksi vastustamiseksi koskien esimerkiksi LNG-suunnitelmia ja Nord Stream 2 - ym

maakaasuputkihankkeita, jotta ei lukkiuduta fossiilienergia-infrastruktuuriin vuosikymmeniksi.

 

Yhteisöenergiassa saatiin aikaan viime vuonna todella merkittävä edistys, kun päivitetyssä EU:n

uusiutuvan energian direktiivissä ensimmäistä kertaa tunnustettiin yhteisöt ja kansalaiset

energiantuottajina! Näiden asemaa energiamarkkinoilla tulee tukea ja vahvistaa.

Yhteisöenergiakampanjoinnin poliittisessa vaikutustyössä tullaan käyttämään hyväksi direktiivin

vaatimusta ja pyritään kehittämään yhteisiä toimivia malleja eri maiden kokemusten mukaan.

 

Oli myös tärkeää tukea paikallista taistelua Shannon LNG -yhtiön kaasuterminaalin rakentamista

vastaan. Osallistuimme Atlantin rannikolla Listowelissa Kerryssä Irlannin Maan ystävien

järjestämään ensimmäiseen keskustelutilaisuuteen tästä fossiilienergiahankkeesta. Paneelissa oli

vakuuttavaa asiantuntemusta mm maanviljelijältä, josta oli tullut vesisärötyksen (fracking)vastaisen

kampanjan johtohahmo omalla paikkakunnallaan. Hän avasi näkökulmaa myös siihen, mitä

USA:sta tuotava LNG-kaasu merkitsee siellä laajalti vesisärötyksestä kärsimään joutuville,

esimerkiksi syöpään sairastuville. Paneelista saimme kuulla myös toisaalla onnistuneesta

yhteisöenergian, energiaosuuskuntien tarjoamasta kestävämmästä ja oikeasti työllistävämmästä

uusiutuvan energian vaihtoehdosta, joka hyödytti erityisesti paikallista yhteisöä.

 

Fossil Free Europe -kampanjan verkostotapaaminen sujui erittäin hyvässä ilmapiirissä, ja osoitti

taas kerran kuinka hieno verkosto meillä on, ja miten tärkeää on kokoontua yhteen jakamaan

kokemuksia ja tukea toisiamme tässä elintärkeässä kamppailussamme kestävien ratkaisujen

puolesta ilmastonmuutosta vastaan.

 

Euroopan Maan ystävien Fossil Free Europe -kampanjan tavoitteena on fossiilisista polttoaineista ja ydinenergiasta vapaa Eurooppa vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa oikeudenmukaista siirtymistä sataprosenttisesti uusiutuvaan energiaan, jota käytetään huippuenergiatehokkaasti. Suomen Maan ystävien Yhteisöenergia-kampanja ja Hiilivapaa Suomi -kampanja ovat osa FFE-kampanjaa.


Luonnon portti kokouspaikalle
Luonnon portti kokouspaikalle

 

Kokousosallistujia eri puolilta Eurooppaa
Kokousosallistujia eri puolilta Eurooppaa

 

Cloughjordanin ekokylää
Cloughjordanin ekokylää

 

Ekokylän infotaulu
Ekokylän infotaulu

 

Paneeli LNG-terminaali-hanke-keskustelutilaisuudessa Listowelissa 25.2. 2019
Paneeli LNG-terminaali-hanke-keskustelutilaisuudessa Listowelissa 25.2. 2019