Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Maaoikeus- ja metsätoiminta

Puuplantaasit kuivattavat pampaa, kuvassa laidun UPM-yhtiön plantaasien vierestä Uruguaysta.

Toiminta

Maan ystävien metsäryhmä keskittyy toiminnassaan kansainvälisiin metsäkysymyksiin. Erityistä asiantuntemusta metsäryhmällä on trooppisen Aasian suurimmasta metsävaltiosta Indonesiasta.
 
Suomalaisen sellu- ja metsäsektorin toimintaa seurataan maaoikeusnäkökulmasta. Suomalaisvaikutteisten sellu- ja paperiyhtiöiden toimintaan otetaan kantaa yhdessä globaalin etelän Maan ystävät –ryhmien kanssa. Maaoikeus- ja metsäryhmä nostaa esiin esimerkiksi puuplantaasien tuomia ongelmia, kuten maaseudun köyhtyminen ja kuivuus. Maaoikeus- ja metsätoiminta tekee yhteistyötä ja käy keskustelua La Via Campesina -globaalin pienviljelijäliikkeen kanssa. Yhteistyön tavoitteita ovat ilmastomyönteisen luomuviljelyn edistäminen sekä perhe- ja pientuottajien maaoikeuksien toteutuminen ja sitä kautta maaseudun elinvoiman säilyttäminen.